TURQUOISE COAST ENVIRONMENT FUND

Turquoise Coast Environment Fund (TCEF), Türkiye’nin kıyı ve deniz alanlarında (batı ve güney) doğal çevreyi restore etmek, korumak ve yeniden canlandırmak amacıyla 2022 yılında kuruldu. Fon kapsamında bu alanda çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmaları desteklenerek Türkiye’nin doğal çevresinin korunmasına ve yenilenmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Turquoise Coast Environment Fund nedir?

Fon, kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin Batı ve Güney bölgelerinde; doğa ve biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak çalışan yerel STK’ların çalışmalarını desteklemek amacıyla kuruldu.

Fon STK’ları nasıl destekliyor?

Açık çağrılarla alınan başvurular sonucu belirlenen kuruluşlar destekleniyor. Fondan yararlanacak her STK’nın bugüne kadar biriktirdiği deneyim çerçevesinde uygulamak istediği çalışmaları, bir proje formatında en fazla 12 ay süreyle desteklenecek. Fon ile ilgili tüm çağrılar internet sitemizin Haberler sekmesinde yer alıyor.

Fonun büyüklüğü nedir?

Fon için ayrılan toplam bütçe en az 540.000 TL’dir. Faydalanıcı bir kuruma en fazla 180.000 TL’lik  hibe desteği sağlanacaktır.

Fondan kimler yararlanabilir?

Deniz ve kıyı alanlarındaki doğal çevreyi yenileme ve koruma alanlarında faaliyet yürüten, kâr amacı gütmeyen ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (dernekler, vakıflar ve kooperatifler, vb.) fona başvurabilir.

Fon kimlerin inisiyatifiyle kuruldu?

Sivil Toplum için Destek Vakfı, TCEF hibe programını Conservation Collective işbirliği ile hayata geçiriyor.

Fonun  son başvuru tarihi nedir?

30 Temmuz 2022, saat 18:00

Başvuru çağrısı ve formuna nasıl ulaşabilirim?

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi: https://siviltoplumdestek.org/turquoise-coast-environment-fund-cagrisi/
Başvuru formu: https://siviltoplumdestekv.typeform.com/to/taaoLw56

Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul