TURQUOISE COAST ENVIRONMENT FUND – TURKEY

1. Fonun amacı nedir?

The Turquoise Coast Environment Fund – Turkey (TCEF) hibe programı, kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve batı kıyı bölgelerinde; doğa, biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını finansal olarak desteklemek amacıyla Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) iş birliği ile hayata geçiriliyor. Fona ilişkin verilerin yer aldığı infografiklere buradan ulaşabilirsiniz.

Fon kapsamında, Türkiye’de doğal çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla çalışmalar yürüten STK’ların projeleri desteklenecektir.

2. Başvuran kuruluşlarda aranan özellikler nelerdir?

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar*,
 • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan kuruluşlar*,
 • 2023 gelirleri 4.000.000 TL’nin altında olan kuruluşlar,
 • İlgili alanda deneyim, kurumsal kapasite ve vizyona sahip kuruluşlar.

(*) Meslek odaları, barolar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, şirketler, üniversiteler, kamu kurumları ve yerel yönetimler ile tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar fondan yararlanamazlar. Ancak başvuru sahibi kuruluşların bu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmaları mümkündür.

3. Başvurularda aranan öncelikli konular nelerdir?

Fon kapsamında desteklenecek konuların belirlenmesi amacıyla TCEF-Turkey tarafından kapsam belirleme çalışması yapıldı. Bu doğrultusunda fonun 2024 döneminde kara ve denizle bağlantılı ada kıyı sulak alanları da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve/veya batı kıyı bölgelerinde faaliyet yürüten STK’ların;

 • Sürdürülebilir gıda sistemlerini teşvik eden projeleri:

Mevcut gıda-tarım bağını koruyarak, sürdürerek ve yeniden inşa ederek gıda sistemlerinin geleceğini yansıtan projeler bu başlık altında değerlendirilecektir. Bu başlık altında desteklenecek projelerin, onarıcı tarım stratejileri ve gıda üretim sistemlerinin her türlü etkilerini dikkate almak ve yönetmek gibi bütünsel bir yaklaşım geliştirilmesi beklenecektir.

 • Biyoçeşitliliğin korunması için ekosistem tabanlı yönetim yaklaşımına sahip projeleri:

Karasal ve denizel biyoçeşitliliği ele alan projeler, küçük ölçekli balıkçılık ve diğer kaynaklar dahil olmak üzere, kıyı kullanımının bütünsel, sektörler arası, yerelden ulusala, şeffaf, uyarlanabilir, kapsayıcı ve katılımcı yönetimini teşvik eden yenilikçi yaklaşımlar bu başlık altında değerlendirilecektir.

 • Koruma alanında çalışan STK’larının yasal ve kurumsal olarak desteklenmesini ve güçlendirilmesini amaçlayan projeleri:

Savunuculuk, ağ oluşturma ve koruma eylemini harekete geçirmek istedikleri ilgili alanlar çerçevesinde doğru veri ve bilgilere erişme yeteneği geliştirme dahil olmak üzere çeşitli tematik alanlarda yerel kuruluşların kapasitelerinin güçlenmesini amaçlayan projeler desteklenecektir.

Öncelikli alanlarla uyumlu diğer odak alanlarını içeren (Tatlı su sistemleri, iklim değişikliği etkilerini azaltma ve uyum, istilacı yabancı türler, deniz ve doğa eğitimleri, farkındalık çalışmaları, doğa, kültür-sanat projeleri, vb.) projelerle de başvuru yapılabilir.

Yukarıda belirtilen önceliklere uygun olarak sunulacak proje önerilerinin ölçülebilir ve sürdürülebilir etkileri ve sistem değişikliği potansiyeli sağlaması; kapasite oluşturma ve yerel topluluklar arasında çok çeşitli paydaşları dahil etme fırsatları gibi, tekrarlanabilirlik ve ölçeklendirme fırsatları sunması ve yerelde etki yaratması bekleniyor.

4. Projelerin coğrafi kapsamı nedir?

TCEF, kara ve denizle bağlantılı ada kıyı sulak alanları da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve/ya da batı kıyı bölgelerindeki projeleri destekleyecektir.

5. Projenin uygulama süresi ne kadar olmalı?

En fazla 12 ay

6. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlara hibeler ne zaman aktarılacak?

Desteklenecek projelerin en erken Temmuz 2024 tarihinde başlaması ve en geç Haziran 2024 tarihinde sonlanması gerekir.

TCEF hibe programının duyurulması 2 Nisan 2024 Salı
Son başvuru tarihi 8 Mayıs 2024 Çarşamba

Saat 18.00

Değerlendirme Süreci Mayıs – Haziran 2024
Hibe alan kurumların duyurulması ve sözleşmelerin imzalanması Haziran 2024
Projelerin başlaması Temmuz 2024

7. Fondan en fazla ne kadar hibe talep edebiliriz?

TCEF’e yapılacak başvurular için üst hibe sınırı 450.000 TL’dir.

8. Fonun toplam büyüklüğü nedir?

Fon kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 1.400.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi, kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma veya azaltma hakkını saklı tutar.

9. Son başvuru tarihi nedir?

Başvurular için son tarih 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 18:00’dir.

10. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlar hibeyi ne zaman kullanabilir?

Sözleşmenin imzalanması için gerekli bilgi ve belgelerin başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda hibeler kuruluşlara üç taksit halinde aşağıdaki oranlar doğrultusunda banka hesabına havale yoluyla iletilecektir:

 • İlk Ödeme: Toplam bütçenin %50 ‘si,
 • İkinci Ödeme: Toplam bütçenin % 40’i,
 • Son Ödeme: Toplam bütçenin %10’u, final raporunun kabulü sonrası.

11. Hibelerin harcanmasıyla ilgili hangi kurallar geçerlidir?

 • Hibelerin sadece bu hibeyle ilgili harcamaların yapılacağı bir hesaba aktarılması gerekir. Tüm harcamaların fatura veya fiş karşılığı ve banka havalesi yoluyla yapılması gerekir. Desteklenen kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, STDV tarafından mali denetleme istenebilir.
 • Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kamu kurumları ve özel sektör ile eş finansman mümkündür ve teşvik edilir; ancak zorunlu değildir.
 • İnsan kaynakları maliyetleri yasal vergileri ile beraber uygun harcama kalemi olarak kabul edilir.
 • Üçüncü taraflara hibe vermek, nakdi destekleri ve/veya burs destekleri uygun bütçe kalemleri değildir.

12. Fonun değerlendirme süreci nasıl olacak?

Fonun değerlendirme komitesi TCEF’in Yönlendirme Komitesi ve Danışma Kurulu’ndan oluşuyor. Komite, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirecektir.*

 • Doğrudan yapılan çalışmalar: Habitatları/türleri doğrudan korumak, yenilemek veya iklim değişikliğine uyum sağlamamıza yardımcı olacak yerel faaliyetler yapmak,
 • Farkındalık yaratmak: Doğal yaşam ve değeri hakkında deniz ve kıyı konseptinde farkındalık yaratmak,
 • Araştırma veya analiz: Koruma konularında yerel çalışmalar ve koruma ve yenileme çalışmaları için “nelerin işe yaradığına” dair anlayışımızı geliştirmek,
 • Katılım: Kolektif çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek,
 • Kampanya: İşletmelerin ve tüketicilerin daha sürdürülebilir işler yapması için hareket etmelerine yardımcı olmak,
 • Savunuculuk ve lobicilik: Ulusal, bölgesel ve diğer kurumları etkileyecek çalışmalar yapmak.

(*) Fona yapılan başvuru sayısının yoğunluğu nedeniyle başvuruları olumsuz değerlendirilen STK’lara kuruluş bazlı geri bildirim veremiyoruz.

13. Fonun görünürlük kuralları nedir?

Hibe alan kuruluşların internet sitelerinde fon paydaşlarının logolarına yer vermesi beklenir. Detaylı görünürlük kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

14. Hibenin raporlaması nasıl yapılacaktır?

Hibeyi kullanan kuruluşların STDV tarafından kendileri ile paylaşılacak olan bir ara rapor ve bir final raporunu sözleşmede belirlenen takvime göre paylaşması gerekir.

Hibe alan kuruluşların yapılacak süreç izleme toplantılarına katılımı beklenir. Ayrıca, TCEF ekibi STK’lara ziyaretler gerçekleştirilebilir ve proje izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında ek görüşmeler talep edilebilir.

Fonla ilgili sorularınızın cevapları internet sitemizin ana sayfasında yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde olabilir. Diğer sorularınız için aysegul@turquoisecoastenvironment.org adresi üzerinden TCEF Direktörü Dr. Ayşegül Çil ile iletişime geçebilirsiniz.

15. Başvuru formuna nasıl ulaşabilirim?

Ön hazırlık yapmak için bu çağrıya özel hazırlanmış basitleştirilmiş ve kısaltılmış başvuru formunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosyada başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz. Başvurunuzu yaparken burada yer alan kontrol listesinden faydalanabilirsiniz.

Başvuru süreciyle ilgili yukarıda verilen bilgiler dışında sormak istediğiniz sorular varsa kurumsal@siviltoplumdestek.org adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru formu: https://siviltoplumdestekv.typeform.com/to/ooqTUm45

Örnek bütçe formatına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek zaman planına buradan ulaşabilirsiniz.

Turquoise Coast Environment Fund- Turkey Başvuruları Sona Erdi

| Turquoise Coast Environment Fund | No Comments
The Turquoise Coast Environment Fund – Turkey (TCEF), kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve batı kıyı bölgelerinde; doğa, biyoçeşitlilik,…

Turquoise Coast Environment Fund- Turkey Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

| Turquoise Coast Environment Fund | No Comments
Turquoise Coast Environment Fund- Turkey (TCEF) hibe programı, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından; Adana, Hatay ve Mersin kıyı bölgelerindeki…

Turquoise Coast Environment Fund-Turkey 2024 Dönemi Başvuruları Açıldı

| Turquoise Coast Environment Fund | No Comments
The Turquoise Coast Environment Fund – Turkey (TCEF), kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve batı kıyı bölgelerinde; doğa, biyoçeşitlilik,…

Turquoise Coast Environment Fund-Turkey’in 2023 Dönemi Başvuruları Sona Erdi

| Turquoise Coast Environment Fund | No Comments
Adana, Hatay ve Mersin kıyı bölgelerinde depremden etkilenen alanları yeniden canlanmasına, biyolojik çeşitlilik, ekosistem hizmetleri, tarımsal verimlilik, su, atık yönetimi, denizel alanlar ve kıyı arazilerini sürdürülebilir bir şekilde korunmasına katkıda…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul