Turquoise Coast Environment Fund-Turkey’in 2023 Dönemi Başvuruları Sona Erdi

Adana, Hatay ve Mersin kıyı bölgelerinde depremden etkilenen alanları yeniden canlanmasına, biyolojik çeşitlilik, ekosistem hizmetleri, tarımsal verimlilik, su, atık yönetimi, denizel alanlar ve kıyı arazilerini sürdürülebilir bir şekilde korunmasına katkıda bulunan sivil toplum kuruluşlarına (STK) destek vermek amacıyla Conservation Collective (ve bünyesindeki Turquoise Coast Environment Fund- Turkey), Turkey Mozaik Foundation ve Turkish Philanthropy Funds işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Turquoise Coast Environment Fund- Turkey’e (TCEF) başvurular sona erdi.

Fona teknik kriterlere uyan toplam 11 STK başvuruda bulundu. Başvuruların 9’u dernek ve 2’si kooperatif tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar tarafından yapıldı. Fona Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin olmak üzere 4 ilden başvuru alındı. TCEF’den talep edilen toplam hibe tutarı 3.595.830 TL oldu.