YARINLARA UÇUYORUZ PROJESİ

Yarınlara Uçuyoruz Projesi nedir?

Yarınlara Uçuyoruz Projesi 18-29 yaş arası gençlerin toplumsal, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının güçlendirilmesi amacıyla faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek için kurulan bir hibe programıdır. Proje kapsamında gençleri doğrudan ilgilendiren; çevreyi koruma ve iklim değişikliğine karşı mücadele, gençlerin iyi olma hali ve dijital güvenlik ve dijital okuryazarlık alanlarındaki projelere hibe desteği sağlanacak. Aynı zamanda, tüm başvurularda toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı ana unsur olarak aranacak.

Proje STK’ları nasıl destekliyor?

Projeden yararlanacak her STK’nın bugüne kadar biriktirdiği deneyim çerçevesinde uygulamak istediği çalışmaları, bir proje formatında en fazla 12 ay sürecek şekilde sunması gerekiyor. Desteklenecek STK’lar açık çağrıyla alınan başvuruların değerlendirilmesinin ardından belirlenecek.

Proje kapsamında verilecek hibelerin büyüklüğü nedir?

Proje kapsamında toplam 240.000 TL hibe dağıtılacaktır. STK’lar en fazla 80.000 TL tutarında bir bütçeyle proje başvurusu yapabilirler.

Kimler başvurabilir?

  • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
  • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, vakıf üniversitelerinin araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer kâr amacı gütmeyen,
  • 2021 gelirleri 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan
  • Gençlere yönelik çalışmalarda deneyim, kurumsal kapasite ve vizyona sahip kuruluşlar

Tüzel kişiliği olmayan gruplar, meslek odaları, yardım kuruluşları ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları fondan yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile iş birliği yapmaları mümkündür. Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluşun birden fazla başvurunun ortağı olması mümkündür.

Proje kimin inisiyatifiyle oluşturuldu?

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın koordinasyonunda; Pegasus Hava Yolları mali desteği ve işbirliğiyle kuruldu.

Projenin son başvuru tarihi nedir?

28 Şubat 2022 Pazartesi, saat 15:00

 Başvuru çağrısı ve formuna nasıl ulaşabilirim?

Çağrı  metni için: https://siviltoplumdestek.org/yarinlara-ucuyoruz-proje-cagrisi/

Başvuru formu için: https://siviltoplumdestekv.typeform.com/to/IJEo7Dw3

Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul