YARINLARA UÇUYORUZ PROJESİ

Yarınlara Uçuyoruz Projesi nedir?

Yarınlara Uçuyoruz Projesi 18-29 yaş arası gençlerin toplumsal, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının güçlendirilmesi amacıyla faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek için kurulan bir hibe programıdır. Proje kapsamında gençleri doğrudan ilgilendiren; çevreyi koruma ve iklim değişikliğine karşı mücadele, gençlerin iyi olma hali ve dijital güvenlik ve dijital okuryazarlık alanlarındaki projelere hibe desteği sağlanacak. Aynı zamanda, tüm başvurularda toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı ana unsur olarak aranacak.

Proje STK’ları nasıl destekliyor?

Projeden yararlanacak her STK’nın bugüne kadar biriktirdiği deneyim çerçevesinde uygulamak istediği çalışmaları, bir proje formatında en fazla 12 ay sürecek şekilde sunması gerekiyor. Desteklenecek STK’lar açık çağrıyla alınan başvuruların değerlendirilmesinin ardından belirlenecek.

Proje kapsamında verilecek hibelerin büyüklüğü nedir?

Proje kapsamında toplam 240.000 TL hibe dağıtılacaktır. STK’lar en fazla 80.000 TL tutarında bir bütçeyle proje başvurusu yapabilirler.

Kimler başvurabilir?

  • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
  • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, vakıf üniversitelerinin araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer kâr amacı gütmeyen,
  • 2021 gelirleri 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan
  • Gençlere yönelik çalışmalarda deneyim, kurumsal kapasite ve vizyona sahip kuruluşlar

Tüzel kişiliği olmayan gruplar, meslek odaları, yardım kuruluşları ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları fondan yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile iş birliği yapmaları mümkündür. Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluşun birden fazla başvurunun ortağı olması mümkündür.

Proje kimin inisiyatifiyle oluşturuldu?

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın koordinasyonunda; Pegasus Hava Yolları mali desteği ve işbirliğiyle kuruldu.

Projenin son başvuru tarihi nedir?

28 Şubat 2022 Pazartesi, saat 15:00

 Başvuru çağrısı ve formuna nasıl ulaşabilirim?

Çağrı  metni için: https://siviltoplumdestek.org/yarinlara-ucuyoruz-proje-cagrisi/

Başvuru formu için: https://siviltoplumdestekv.typeform.com/to/IJEo7Dw3

Yaren Kooperatif ile Teknolojide Gelecek Biziz: Kooperatif 4.0 Projesini Tamamladı

| Yarınlara Uçuyoruz Projesi | No Comments
S.S. Yaren Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatif (Yaren Kooperatif) kısa ve uzun vadede öncelikle Ege Bölgesi, daha sonra Türkiye genelinde sürdürülebilir eğitim ve kalkınma projeleri oluşturmak, eğitimdeki kültürel,…

Yaren Kooperatif ile Teknolojide Gelecek Biziz: Kooperatif 4.0 Projesi Kapsamında Yapacakları Çalışmaları Konuştuk

| Yarınlara Uçuyoruz Projesi | No Comments
S.S. Yaren Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatif (Yaren Kooperatif) kısa ve uzun vadede öncelikle Ege Bölgesi, daha sonra Türkiye genelinde sürdürülebilir eğitim ve kalkınma projeleri oluşturmak, eğitimdeki kültürel,…

Sosyal İklim Derneği ile Doğa için Genç Çözümler: Naturethon Projesi Kapsamında Yapacakları Çalışmaları Konuştuk

| Yarınlara Uçuyoruz Projesi | No Comments
Sosyal İklim Derneği gençlerin, çocukların ve kadınların sivil topluma ve sosyal hayata katılımını arttırmak, çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmek, iklim değişikliğinin önüne geçmek ve etkilerini azaltmak, eğitimde dezavantajlı çocukların ve…

Dijital Bilgi Derneği ile Vikipedi’yi Yazıyoruz! Projesini Konuştuk

| Yarınlara Uçuyoruz Projesi | No Comments
Dijital Bilgi Derneği, internette açık lisanslı eğitim içeriği ve bilgi paylaşımını geliştirmek ve zenginleştirmek, bilişim okuryazarlığını ve dijital becerileri artırmak, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimdeki ve bilgi paylaşımına katılımdaki toplumsal,…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul