YAYINLARIMIZ

Sivil Toplum Kuruluşlarının Dijital Dönüşümünü Destekleme Rehberi

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşüm süreçlerini kapasite güçlendirme programları ve hibeyle desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz Dijital Dönüşüm Fonu’ndan hibe alan STK’ların dijital dönüşümlerini kapsayıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla uyguladığımız dijital dönüşüm programının aşamaları, kullanılan yöntemler ve araçlara dair pratik bilgilerin yer aldığı Sivil Toplum Kuruluşlarının Dijital Dönüşümünü Destekleme Rehberi yayımlandı.

2020 yılında European Bank for Reconstruction and Development ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle kurduğumuz fon kapsamında dijital dönüşüm kavramını; dijital araçlar kullanmanın veya yeni donanımlar satın almanın ötesinde bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bu nedenle hibe desteğinin yanı sıra STK’ların kurumsal yapılarının güçlenmesini daha geniş imkanlarla desteklemek için mentorlarla ve uzmanlarla çalışma, dijital yetkinlik atölyeleri, kurulum ve uygulama süreçleri için gerekli teknik destek imkanları sunuyoruz.

STK’ların dijital dönüşüm süreçlerini kapasite güçlendirme çalışmalarıyla desteklemek isteyen kurum ve kuruluşların yararlanması amacıyla hazırladığımız bu rehberde; “fon tasarımı”, “hibe süreçleri” “mentorlarla çalışma”, “atölyeler”, “iletişim” ve “izleme ve değerlendirme” başlıkları altında dijital dönüşüm programının farklı aşamalarında kullanılan yöntemler ve araçlar hakkında bilgiler yer alıyor. Rehberin tamamına ulaşabilirsiniz. İki dilli hazırladığımız rehberin İngilizce versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Hibe Veren Kuruluşlar İçin Kapasite Gelişim Programı Rehberi

Dezavantajlı grupların toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak için çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kurumsal Destek Fonu’ndan hibe alan STK’ların kurumsal gelişimini daha geniş imkanlarla desteklemek için uyguladığımız Kapasite Gelişim Bileşeni’nin aşamaları, kullanılan yöntemler ve araçlara dair pratik bilgilerin yer aldığı Hibe Veren Kuruluşlar İçin Kapasite Gelişim Programı Rehberi yayımlandı.

Vakfımızın STK’ları kurumsal hibeler ve kapasite güçlendirme imkanları ile destekleme önceliği doğrultusunda ilk kez 2019 yılında uygulamaya başladığımız Kapasite Gelişim Bileşeni’nden yararlanan STK’lara hibe desteğinin yanı sıra belirledikleri kapasite gelişim alanlarında mentorlar, uzmanlar ve özel sektörden gönüllülerle birlikte çalışma fırsatı sunuyoruz.

Hibe süreçlerini kapasite gelişim çalışmalarıyla desteklemek isteyen kuruluşların yararlanması amacıyla hazırladığımız bu rehberde; “tanışma ve ihtiyaç belirleme”, “mentorlarla çalışma”, “uzmanlık temelli gönüllü destekleri”, “uzmanlarla buluşmalar” ve “izleme değerlendirme” başlıkları altında Kapasite Gelişim Bileşeni’nin farklı aşamalarında kullanılan yöntemler ve araçlar hakkında bilgiler yer alıyor. Rehberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.