YEREL GÜÇLENMEYE DESTEK FONU II

1. Fonun amacı nedir?

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II’yi Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenen bireylerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla, Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçiriyoruz.

Fon kapsamında, sahada aktif olarak faaliyet gösteren veya bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projeleri desteklenecektir.

2. Başvuran kuruluşlarda aranan özellikler nelerdir?

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, sendikalar, vakıf üniversitesi uygulama ve araştırma merkezleri, federasyonlar/konfederasyonlar*,
 • Depremin tüm canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlere aktif olarak katkı sunmayı hedefleyen kuruluşlar,
 • Hibe desteğini hayata geçirmeye hazır olan, çalışma için gerekli izinleri temin edecek kurumsal kapasiteye ve konuyla ilgili kanıtlanabilir kurumsal tecrübeye sahip kuruluşlar,
 • 2022 yılı gelirleri 40.000 TL – 4.000.000 TL arasında olan kuruluşlar (2023 yılında kurulan kuruluşlar için bir bütçe kısıtı bulunmamaktadır.).

(*) Meslek odaları, meslek birlikleri, barolar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, şirketler, üniversiteler, kamu kurumları ve yerel yönetimler ile tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar fondan yararlanamazlar. Ancak başvuru sahibi kuruluşların bu yapılarla işbirliği yapmaları mümkündür. Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Birden fazla başvuru gönderen kuruluşun son başvurusu dikkate alınacaktır. Öte yandan, bir kuruluş birden fazla başvurunun ortağı olabilir.

Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan daha önce hibe desteği almış veya almakta kuruluşların başvurmasının önünde bir engel yoktur.

3. Başvurularda aranan öncelikli konular nelerdir?

Başvurular yeni proje veya devam projesi biçiminde üç tematik alanda yapılabilir;

 1. Çocuk haklarının ve çocuk refahının geliştirilmesi,
 2. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi,
 3. Kültür ve sanat yaşamına katılma, erişme ve katkı sağlama hakkının geliştirilmesi.

Proje başvurularının; bu üç tematik alanın en az birinde, depremden etkilenenlerin deprem bölgesinde veya gittikleri/transfer edildikleri şehirlerde;

 • Yaşam koşullarını oluşturulan yeni hizmet ve olanaklarla destekleyen,
 • Kamu hizmetlerine erişimlerini geliştiren,
 • Psikolojik destekler dahil olmak üzere güçlenmelerini sağlayan ve haklarını aramalarını kolaylaştıran,
 • Ekonomik açıdan güçlenmelerini sağlayan,
 • Yeniden inşa sürecinin izlemesini ve raporlamasını sağlayan,
 • Deprem bölgesinde kurulacak (yeni) yaşam alanlarının çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir şekilde tasarlanmasına yönelik yapılacak faaliyetler gibi çalışmaları içermesi beklenir.

Diğer şartları karşıladığı ölçüde farklı kuruluşlarla işbirliği temelli projelere öncelik verilecektir.

Ayrıca önerilen faaliyetler,yukarıda belirtilen üç tematik alanla ilişkilendiği ölçüde, farklı tematik alanlarla da (eğitim, ekoloji, istihdam, kent politikaları, vb.) kesişen faaliyetler içerebilir.

Yukarıda belirtilen önceliklere uygun olarak sunulacak proje önerilerinin bütçelerinin içerisinde satın alma kalemleri (ekipman, malzeme, teçhizat vb.) yer alabilir. Ancak bütçenin tamamının ya da önemli bir oranının bu tür satın almalara odaklanmaması gerekir. Eğer bu durum kaçınılmaz ise başvuru formunda konuyla ilgili açıklama yapılması beklenir. İnsan kaynakları maliyetleri yasal vergileri ile beraber uygun harcama kalemi olarak kabul edilir.

Üçüncü taraflara hibe vermek, nakdi destekleri ve/veya burs destekleri uygun bütçe kalemleri değildir. Ancak bu işlerin yapılabilmesi için gereken bütçe kalemleri (burs sağlamak için gereken insan kaynağı gibi) talep edilebilir.

STK’lar, belediyeler, kamu kurumları ve özel sektör ile eş finansman mümkündür ve teşvik edilir; ancak zorunlu değildir.

4. Projenin uygulama süresi ne kadar olmalı?

6-12 ay

5. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlara hibeler ne zaman aktarılacak?

Desteklenecek projelerin Nisan ayı içerisinde başlaması gerekir. Saha faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli tüm izinlerin alınması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II’nin duyurulması 22 Aralık 2023
Son başvuru tarihi 1 Şubat 2024, saat 18.00
Başvuruların değerlendirilmesi Şubat 2024
Desteklenecek kuruluşların duyurulması Mart 2024
Sözleşmelerin imzalanması Mart 2024
Projelerin başlaması Nisan 2024 başı

6. Fondan en fazla ne kadar hibe talep edebiliriz?

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II’ye yapılacak başvurular için hibe üst sınırı 2.000.000 TL’dir.

7. Fonun toplam büyüklüğü nedir?

Fon kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en fazla 18.000.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi, kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma veya azaltma hakkını saklı tutar.

8. Son başvuru tarihi nedir? 

Başvurular için son tarih 1 Şubat Perşembe günü saat 18.00’dir.

9. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlar hibeyi ne zaman kullanabilir?

Sözleşmenin imzalanması için gerekli bilgi ve belgelerin başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda hibeler kuruluşlara Nisan ayından itibaren 3 taksit halinde aşağıdaki oranlar doğrultusunda iletilecektir:

 • İlk Ödeme (%60): Hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından
 • İkinci Ödeme (%39): Ara raporun onaylanmasının ardından
 • Son Ödeme (%1): Final raporunun onaylanmasının ardından

10. Hibelerin harcanmasıyla ilgili hangi kurallar geçerlidir?

 • Hibelerin sadece bu hibeyle ilgili harcamaların yapılacağı bir hesaba aktarılması gerekir. Tüm harcamaların fatura veya fiş karşılığı ve banka havalesi yoluyla yapılması zorunludur. Desteklenen kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.
 • İnsan kaynakları maliyetleri yasal vergileri ile beraber uygun harcama kalemi olarak kabul edilir.
 • Üçüncü taraflara hibe vermek, nakdi destekleri ve/veya burs destekleri uygun bütçe kalemleri değildir.

11. Fonun görünürlük kuralları nedir?

Hibe alan kuruluşların internet sitelerinde ve hibe kapsamında hazırlanacak tüm iletişim materyallerinde hem Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın hem de fonun ana destekçisi olan Turkey Mozaik Foundation’ın logolarına yer vermesi beklenir. Sivil Toplum için Destek Vakfı ve/veya Turkey Mozaik Foundation hibeyle desteklenen faaliyetlerin iletişim çalışmalarını yapabilir. Detaylı görünürlük kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

12. Hibenin raporlaması nasıl yapılacaktır?

Hibeden faydalanan kuruluşların Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından kendileri ile paylaşılacak ara rapor ve final raporunu sözleşmede belirlenen takvime göre paylaşması gerekir.

Desteklenen kuruluşların hibenin etkisinin ölçülmesi amacıyla yapılacak izleme ve değerlendirme faaliyetlerine, görüşmelere ve anket çalışmalarına katılması beklenir. Ayrıca, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve fon paydaşları tarafından STK’lara ziyaretler gerçekleştirilebilir ve proje izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında ek görüşmeler talep edilebilir.

13. Başvuru formuna nasıl ulaşabilirim?

Ön hazırlık yapmak için bu çağrıya özel hazırlanmış başvuru formunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosyada başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formu:

Örnek bütçe formatına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek zaman planına buradan ulaşabilirsiniz.

Fonla ilgili sorularınızın cevapları internet sitemizde yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde olabilir. Diğer sorularınız için kurumsal@siviltoplumdestek.org adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Öğretmen Ağı ile Yaşamın İnşasında Öğretmen Var Projesi Hakkında Konuştuk

| Yerel Güçlenmeye Destek Fonu | No Comments
Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Reformu Girişimi’nin yürütücülüğünü üstlendiği Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle…

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II’ye Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

| Acil Deprem Fonu, Yerel Güçlenmeye Destek Fonu | No Comments
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenen bireylerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle,…

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

| Yerel Güçlenmeye Destek Fonu | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kültür-sanat alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) uzun dönemli projelerini desteklemek amacıyla…

Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Neler Yaptık?

| Genel, Kahramanmaraş Depremi Küçük Destek Fonu, Yerel Güçlenmeye Destek Fonu | No Comments
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Acı ve kayıpların gölgesinde, bir kez daha birlikteliğin ve dayanışmanın gücüne tanıklık ettiğimiz bu…

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II için Başvuruları Sona Erdi

| Yerel Güçlenmeye Destek Fonu | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenen bireylerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal…

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II Başvuruları için Son Gün Yarın!

| Yerel Güçlenmeye Destek Fonu | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenen bireylerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel…

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II için Başvurular Açıldı

| Yerel Güçlenmeye Destek Fonu | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenen bireylerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel…

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

| Yerel Güçlenmeye Destek Fonu | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından sahada aktif olarak faaliyet gösteren ve/veya bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) uzun vadeli…

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu’na Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

| Yerel Güçlenmeye Destek Fonu | No Comments
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından sahada aktif olarak faaliyet gösteren ve bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK)…

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

| Yerel Güçlenmeye Destek Fonu | No Comments
Yerel Güçlenmeye Destek Fonu'nu Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından sahada aktif olarak faaliyet gösteren ve bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum…

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu Başvuruları Sona Erdi

| Yerel Güçlenmeye Destek Fonu | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenen bireylerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel…

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu Başvuruları Açıldı

| Yerel Güçlenmeye Destek Fonu | No Comments
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenen bireylerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul