Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kültür-sanat alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) uzun dönemli projelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve desteğiyle hayata geçirdiğimiz Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II kapsamında desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında 11 STK’ya 21.788.275 TL hibe desteği sağlayacağız.

Desteklenen STK’lar ve çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Defne Kadın Kooperatifi) (Yeniden Defne Projesi, 1.978.800 TL), Hatay
Hatay’da faaliyet gösteren Defne Kadın Kooperatifi, kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadınların sosyal yönden güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hataylı kadınların ürettikleri ürünler kooperatifin internet sitesindeki çevrimiçi satış portalı üzerinden satışa sunuluyor.  Defne Kadın Kooperatifi sağladığımız 1.978.800 TL hibe desteğiyle Yeniden Defne projesine devam edecek. Kooperatif projenin ikinci aşamasında depremlerde zarar gören üretim alanını onarmaya devam edecek. Kapasite güçlendirme çalışmaları yürütecek olan Defne Kadın Kooperatifi; ürünlerini iyileştirmek ve yeni ürünler geliştirmek amacıyla danışmanlık desteği alacak. Daha çok kadına ulaşmak ve kadınların istihdama katılımını teşvik etmek amacıyla üç farklı atölye düzenleyecek ve 100 kadına ulaşacak. Son olarak üretime devam edebilmek amacıyla 10 ton domates ve 5 ton biber alınacak olan Defne Kadın Kooperatifi; 640 kg kuru domates, 5000 kavanoz domates sosu ve 450 kg biber salçası üretilecek. Projenin ilk dönemiyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FİSA), (Adıyaman Psikososyal Destek Çalışması Projesi, 2.000.000 TL), Ankara
Ankara’da faaliyet yürüten FİSA, çocuk haklarının korunması ve hayata geçirilmesi amacıyla, çocuk ihmali ve istismarı, çocuk işçiliği, ayrımcılık, çocuk katılımı, çocuk ve göç, engellilik ve eğitim alanlarında proje ve programlar yürütüyor. FİSA sağladığımız 2.000.000 TL hibe desteğiyle Adıyaman Psikososyal Destek Çalışması projesine devam edecek. FİSA proje kapsamında 250 çocuğa ve 300 bakım verene yönelik psikososyal destek atölyeleri organize edecek. Aynı zamanda ulaşılan çocuk sayısını artırmak ve çocuklara yönelik çalışmaların kalıcı hale gelmesine katkı sağlamak amacıyla yereldeki 20 gence, 40 STK’ya ve 100 öğretmene yönelik güçlendirme seminerleri, izleme ve raporlama eğitimleri verecek. Son olarak Adıyaman özelinde bir yıllık İzleme ve raporlama çalışması yürütecek.

Hatay Senfoni Orkestrası Kültür-Sanat Derneği (HSO), (Sanat Kozası Projesi,1.997.000 TL), Hatay
HSO, Hatay ve çevresinde kültür-sanat alanında bir dönüşüm yaratmak amacıyla çeşitli konserler, projeler ve eğitim atölyeleri gerçekleştiriyor. HSO, sağladığımız 1.997.000 TL hibe desteğiyle Sanat Kozası projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında kültür-sanat yaşamına katılım/erişim hakkını desteklemek ve bölgedeki müzisyenlere ulaşmak amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu amaç doğrultusunda depremlerden etkilenen 100 müzisyene ulaşılacak olan HSO; müzisyenlerin yeniden müzik üretim süreçlerinde yer almasına katkı sağlamak amacıyla Hatay Senfoni Orkestrası’nda davet edecek. Proje kapsamında gerçekleştirilecek konserlere hazırlık amacıyla üç ay süreyle eğitim ve repertuar çalışmaları yürütülecek. Dernek orkestraya yeni katılan müzisyenlerle beraber ayda iki kere çeşitli konteyner kentlerde hazırladıkları repertuarı sergileyecek ve 20.000 kişinin kültür-sanat hakkına erişimine katkı sağlayacak.

Herkes için Mimarlık Derneği (HİM), (Antakyaʼnın Yaşayan Mirasını Canlandırmak: Katılımcı Mimarlık ve Planlama Yoluyla Toplum Öncülüğünde Yeniden Yapılanma,2.000.000 TL), İstanbul
HİM, topluma fayda sağlayan, alternatifleri teşvik eden ve sosyal sorunlara çözüm üreten bir mimarlık anlayışının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor.  HİM, sağladığımız 2.000.000 TL hibe desteğiyle Antakyaʼnın Yaşayan Mirasını Canlandırmak: Katılımcı Mimarlık ve Planlama Yoluyla Toplum Öncülüğünde Yeniden Yapılanma projesini hayata geçirecek. Architecture Sans Frontières UK ve Hatay Deprem Dayanışması iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında dernek; yeniden yapılanma süreçlerinin yerel katılım öncülüğünde daha etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla yeni uygulama modeli geliştirecek, test edecek, belgeleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak. Defne’ye bağlı Çekmece Mahallesi sakinlerinin katılımıyla tasarlanacak bu model sonucunda bir toplanma yeri olarak hizmet verecek ortak bir alan inşa edilecek. Ayrıca Çekmece Mahallesi’nin yeniden inşası ve yaşayan mirasının korunmasına yönelik ilke ve seçenekleri ortaya koyan bir Topluluk Eylem Planı geliştirecek. Son olarak, HİM, bu girişimlerin desteklenmesi, belgelenmesi ve kilit paydaşlar arasında yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürütecek.

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV), (Hatay Limon Ağacı Çocuk Danışma Merkezi Projesi,1.934.625 TL), İstanbul
 İNSEV kentlerin sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde toplumu sağlık ve eğitim konularında bilinçlendirmek, doğrudan sağlık ve eğitim hizmetleri sunmak, bu konularda araştırmalar ve yayınlar yapmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. İNSEV sağladığımız 1.934.625 TL hibe desteğiyle Hatay Limon Ağacı Çocuk Danışma Merkezi projesini hayata geçirecek. İNSEV proje kapsamında Antakya ve Defne’de depremlerden etkilenen, destek mekanizmalarına ulaşamadığı için depremlerin yarattığı olumsuz sonuçlar ile baş edemeyen, ruh sağlığında kalıcı hasarlar oluşmaya başlayan ve davranış problemleri yaşayan çocuklara yönelik uzman ekiple birlikte profesyonel danışmanlık ve terapi desteği sağlayacak. Aynı zamanda Hatay İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle ulaşılacak 300 çocuğa yönelik oyun ve sanat atölyeleri düzenleyecek.

İstanbul Mor Dayanışma Derneği (Mor Dayanışma), (Güçleniyoruz, Kadınlarla Yeniden Ayağa Kalkıyoruz! Projesi, 1.872.000 TL), İstanbul
Mor Dayanışma kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kent hakları sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürütüyor. Psikososyal, hukuk ve sağlık hakkında danışmanlık desteği sağlayan Mor Dayanışma; kültür-sanat, sosyal medya ve çeviri komisyonları ile sorun alanlarına yönelik feminist politikalar üretiyor. Mor Dayanışma sağladığımız 1.872.000 TL hibe desteğiyle Güçleniyoruz, Kadınlarla Yeniden Ayağa Kalkıyoruz! projesini hayata geçirecek. Bu doğrultuda dernek; Antakya Serinyol Mahallesi’nde yaşayan ve çeşitli nedenlerle hukuki ve psikososyal destek çalışmalarına erişemeyen kadınlara yönelik çalışmalar yürütecek.  Şiddete maruz kalan ve/veya rezerv alan kararnamesi nedeniyle sorun yaşayan kadınlara yönelik hukuki destek sağlayacak.  Ayrıca psikososyal destek hizmetlerine erişemeyen kadınlar için danışmanlık, yönlendirme ve bilinç yükseltme çalışmaları yürütecek.

Kolektif Araştırmalar Derneği (CORE) (Çocuklar ve Kadınlar için Depremin Bir Yılı: Hafıza, Etki ve Yol Haritası Projesi, 1.958.200 TL), İstanbul
CORE, tarafsız, güvenilir, şeffaf ve nesnel bilgi üretimini artırmak, veriyi herkes için erişilebilir kılmak ve Türkiye araştırma evrenini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. CORE sağladığımız 1.958.200 TL hibe desteğiyle Çocuklar ve Kadınlar için Depremin Bir Yılı: Hafıza, Etki ve Yol Haritası projesini gerçekleştirecek. CORE projeyi olası büyük depremler sırasında ve sonrasında depremlerden en fazla etkilenen gruplar arasında yer alan çocukların ve kadınların ihtiyaçlarını daha koordineli ve iş birliği içerisinde karşılayabilmek; Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılında kadınların ve çocukların devam eden ihtiyaçlarını nitelikli bir şekilde anlayabilmek ve yürütülen çalışmalara stratejik katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirecek. Bu doğrultuda Adıyaman ve Hatay’da kadın ve çocuk alanlarında yapılan veya yapılmayan çalışmaların, yaşanan sorunların ve sivil toplum deneyiminin hafızasını oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Vakıf proje çıktılarını yaygınlaştırmak amacıyla “Depremden Kalanlar” adlı bir program serisi, “Data Talk” özel serisi ve Adıyaman ve Hatay’daki gazetecilerle gerçekleştirilecek toplantılar gibi etkinlikler düzenleyecek. Ayrıca dernek Sivil Toplum Yol Haritası Çalıştayı düzenleyecek.

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı (KBGV), (Malatya’da Kültür ve Sanat ile Rehabilitasyon Projesi, 1.981.800 TL), İstanbul
Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, kültürel çeşitliliği ortak insanlık mirası olarak gören, benimseyen, sahiplenen, paylaşan ve bunları gelecek kuşaklara doğru ve sağlıklı bir şekilde aktarmak için toplumsal duyarlılık oluşturmak ve kültür bilincini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.  Vakıf sağladığımız 1.981.800 TL hibe desteğiyle Malatya’da Kültür ve Sanat ile Rehabilitasyon projesini hayata geçirecek. Vakıf Kentsel Gelişim Derneği iş birliğiyle gerçekleştireceği proje kapsamında 10-24 yaş arası çocukların ve gençlerin iyi olma halini desteklemek amacıyla kültür-sanat faaliyetleri yürütecek. 10-14 ve 15-24 yaş arası iki farklı gruba yönelik uygulanacak sanat atölyeleri aracılığıyla çocukların ve gençlerin becerilerini geliştirecek sanat faaliyetleri ve aidiyet duygularını arttıracak kültür bilinci eğitimleri düzenleyecek. Bu atölyeler yerel eğitimciler ve KBGV uzmanları rehberliğinde eğitim alacak olan depremden etkilenmiş 20 ‘Genç Kültür Gönüllüsü’ tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca bölgede kültür-sanat alanında faaliyet gösteren 10 STK’nın kapasitesini güçlendirmek ve sanat terapisi yöntemini çalışmalarına entegre etmelerine destek olmak amacıyla çalışmalar yapacak.

Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi), (Dom, Abdal ve Roman Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi, 1.994.000 TL), İstanbul
Romani Godi, Romanların toplumsal hafızasının güçlendirilmesi ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması için hak temelli çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla izleme, araştırma ve raporlama çalışmaları yürütüyor.  Sağladığımız 1.994.000 TL hibe desteğiyle Dom, Abdal ve Roman Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi projesini hayata geçirecek olan Romadi Godi; proje kapsamında Gaziantep ve Hatay’da Dom, Abdal ve Romanlara yönelik faaliyet yürüten STK’ların kapasitelerini güçlendirmek ve Dom, Abdal ve Roman kadınların hak ihlallerine karşı hukuki aksiyon alabilme yeteneklerinin güçlenmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalar yapacak. Hedef kitlesi olan STK’ların toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının insan hakları, adalet ve eşitlik mekanizmalarını konularında güçlendirmek amacıyla atölyeler organize edecek. Aynı zamanda Katılımcı STK’ların kendi bünyelerinden seçecekleri temsilcilere, adalet ve eşitlik mekanizmalarına başvuru yolları ve adli yardım konularında detaylı eğitim, mentorluk ve danışmanlık sağlayacak.

Talebeyiz Biz Derneği, (Gençlerin Kültür-Sanata Erişimi ve Aktif Katılımı: Toplum Tabanlı Bir Model Önerisi Projesi, 1.996.650 TL), İstanbul
Dernek daha adil, eşit ve özgür yaşam alanlarının inşa edilmesine genç katılımı ve sanat yoluyla katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Talebeyiz Biz Derneği sağladığımız 1.996.650 TL hibe desteğiyle Gençlerin Kültür-Sanata Erişimi ve Aktif Katılımı: Toplum Tabanlı Bir Model Önerisi projesini hayata geçirecek. Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği ortaklığında ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Arsuz Belediyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İskenderun Güney Eğitim Vakfı ve Arsuz Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında Hatayʼda sürdürülebilir mekanizmalar yoluyla gençlerin kültür-sanata erişimini ve alana aktif katılımını sağlayarak gençlerin travmatik deneyimlerle baş etme kapasitelerini artırmak amacıyla çalışmalar yapacak. Aynı zamanda Hatay Arsuzʼda kültürel miras niteliğindeki bir mekân doğrudan genç katılımıyla tasarlanarak, gençlerin kullanımına ayrılacak. Bu mekandaki tüm etkinlikler “Genç Sanat Elçileri” tarafından tasarlanıp, organize edilecek.

Tomurcuk Derneği (İyi Olma Hali için Destek Çemberi Projesi,2.075.200 TL), Hatay
Hatay’da faaliyet yürüten Tomurcuk Derneği, Serinyol’da çocukların iyi olma haline destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Tomurcuk Derneği sağladığımız 2.075.200 TL hibe desteğiyle İyi Olma Hali için Destek Çemberi projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında Serinyol’da yaşayan, depremlerden etkilenmiş ve haklarına erişimde zorluk yaşayan 10-18 yaş arası 120 çocuğun akranlarıyla güvenli alanlarda bir araya gelmesi amacıyla çalışmalar yapacak. Bu doğrultuda Akran buluşmaları, çocuk hakları atölyeler, çocuk habercilik atölyeleri hayata geçirecek olan Tomurcuk Derneği; çocukların psikososyal iyi olma halini desteklemek amacıyla da birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Dernek aynı zamanda çocuğun ekosistemindeki en önemli paydaşlardan birisi olan kadınları güçlendirici faaliyetler gerçekleştirecek. Kadınlarla Dayanışma Vakfı ortaklığıyla gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında 150 kadına yönelik çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ebeveynlik konularında farkındalık çalışmaları yapacak. Ayrıca Günebakanlar’ın da maddi desteğiyle gerçekleşecek saha faaliyetleri kapsamında çocuklara yönelik çocuk hakları ve habercilik atölyeleri gerçekleştirecek.