SULUKULE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
www.sulukulegonulluleri.org

Çocuk Fonu, 56.000 TL

Ocak 2019 – Ekim 2019

Proje kapsamında risk altındaki çocukların içinde bulundukları eğitim ortamlarının çocukların özel ihtiyaçlarına yönelik kurgulanması ve çocuklarla doğrudan ilişkili grupların güçlendirmesi yolu ile çocukların okulu terk etmelerinin önlenmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 8 aylık bir proje süresi ile çalışma alanında yer alan Akşemsettin İlkokulu ve Karagümrük Ortaokulu’nda çocukların istekleri/ihtiyaçları doğrultusunda çocuklara hitap edecek sosyal beceri atölyeleri gerçekleştirilecektir. Bu sosyal beceri atölyeleri ile çocukların birlikte yaşam kültürlerinin oluşmasına/gelişmesine katkı sağlanması beklenmektedir. Çocuklarla doğrudan ilişkili olan öğretmenlerinin ise başta çocuk hakları olmak üzere, risk altındaki çocuklarla ilgili konularda güçlendirilerek; çocuklar odağındaki hedeflere ulaşılması konusunda destek mekanizmaları kurulması hedeflenmektedir.

HAYAT SENDE GENÇLİK AKADEMİSİ DERNEĞİ
www.hayatsende.org

Çocuk Fonu, 46.000 TL (Turkey Mozaik Foundation desteğiyle)

Şubat 2019 – Ocak 2020

Derneğin temel stratejileri doğrultusunda koruma altındaki çocuk ve gençlerin sahip oldukları hakları bilmeleri ve haklara erişim mekanizmaları konusunda kapasite geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu çerçevede bir eğitmen eğitimi, bir çalıştay ve 150 çocuğa yönelik yaygınlaştırma eğitimleri hayata geçecektir.

BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ
www.bilimkahramanlari.org

Çocuk Fonu, 60.000 TL (Turkey Mozaik Foundation desteğiyle)

Şubat 2019 – Eylül 2019

Proje 2014 yılından beri Türkiye’de uygulanan Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor programına katılan kız çocuklarının sayısını artırmak amacıyla uygulanıyor. Antalya, Diyarbakır, Hatay, Edirne, Samsun ve Mersin’den 12 kız takımın programa katılmasını ve program sonunda, 14 farklı ilde yapılan 32 fuardan birine dahil olması, bilimsel ve eleştirel düşünme aracılığıyla toplumsal sorunlara uygun çözümler bulacakları projelerini hazırlamaları ve sunmaları hedeflenmekte.

BAŞAK KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
www.basaksanatvakfi.org.tr

Çocuk Fonu, 47.000 TL

Şubat 2019 – Şubat 2020

Çocukların Bir Maruzatı Var Projesi kapsamında Başak Helin Çocuk Hakları Enstitüsü’ndeki çocuklara yönelik faaliyetler için; 1) vakıftan destek alan ve gönüllü olan İstanbul’un çeşitli üniversitelerinde okuyan gençlere, 2) vakfın daha önce faaliyetlerine katılan gençlere 3) gönüllü ebeveynlere yönelik eğitmen eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Eğitim alanlar daha sonra Kayışdağı’nda 10-12, 13-16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik insan hakları temelli sanat atölyelerine  katılacaktır. Çocuklarla çalışan STK’lar ve yerel belediyelerle deneyimler paylaşılacaktır.

MEHMET SELİM BAKİ BARIŞ İÇİN MÜZİK VAKFI (BARIŞ İÇİN MÜZİK)
www.barisicinmuzik.org

Çocuk Fonu, 60.000 TL (Turkey Mozaik Foundation eş finasman desteğiyle)

Şubat 2019 – Şubat 2020

Barış için Müzik Vakfı, dezavantajlı, özel ihtiyaç sahibi, risk grubunda bulunan çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel yaşama katılım haklarının önündeki engelleri kaldırmak ve toplumda bu konuda bir farkındalık yaratmak üzere İstanbul Edirnekapı’da kuruldu. Bu alternatif eğitim modeliyle Barış için Müzik, çocukların kültürel yaşama katılmalarına katkı sağlıyor.

Vakıf çocukların orkestralar aracılığıyla edindikleri farklı seslere saygı duyma, kolektif çalışma, dayanışma gibi değerleri temel alarak hazırlanana “Barış Orkestrası” projesi ile mültecilerin de dahil olduğu karma bir orkestra oluşturulmasını hedefleniyor. İlk kez müzik eğitimi alacak olan 60 çocuğun müzik aracılığıyla önce kendilerinin sonrasında ailelerinin kaynaşmalarını sağlayacak sonuçlara ulaşılmak isteniyor. Bu çerçevede 60 çocuğa ücretsiz olarak enstrüman sağlanarak çocukların sahip olduğu enstrümanla ilgili eğitim, orkestra eğitimi, koro eğitimi ve solfej eğitimi verilmesi planlanıyor. Süreç, verilecek 4 konserle de desteklenecek.

Vakıf ile bu hibe kapsamında yapılan röportaja buradan ulaşabilirsiniz.

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ
www.baskabirokulmumkun.net

Çocuk Fonu, 59.400 TL (Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla)

Şubat 2019 – Aralık 2019

BBOM Derneği 2010’dan bu yana Türkiye’deki erken çocukluk ve ilkokul eğitimi alanında çalışmakta. katılımcı ve barışçıl eğitim ortamlarını yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yapmakta.

Katılımcı ve Barışçıl Oyuncaklar: Öğrenme Materyalleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında
BBOM Eğitim Modelinin Alternatif Eğitim ekseninin kapsamına ve BBOM Derneğinin “Katılımcı ve Barışçıl Öğrenme Toplulukları” vizyonuna uyumlu olarak eğitimde çocuk katılımını artıran ve ilişki temelli sınıf ikliminin yapılandırılmasını kolaylaştıran eğitim materyalleri ve oyuncakların tasarlanıp üretilmesi ve/veya halihazırda var olan oyuncak ve materyallere bu mercekle bakılarak kullanım alan ve biçimlerinin önerilmesi hedefleniyor.

Projeden ilk aşamada BBOM Öğretmen Köyü Topluluğu ve BBOM Kooperatifleri aracılığıyla temas edilen 40 öğretmen ve proje çıktıları ile ulaşılacak en az 60 öğretmenle Türkiye genelindeki devlet okullarında ve özel okullarda okuyan yaklaşık 1000 cocuk yararlanacaktır.

Dernek ile bu proje kapsamında yaptığımız röportaja buradan ulaşabilirsiniz.

CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE DERNEĞİ (CŞMD)
www.cinselsiddetlemucadele.org

Çocuk Fonu, 53.400 TL (Turkey Mozaik Foundation eş finansman desteğiyle)

Aralık 2018 – Temmuz 2019

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CSMD) cinsel istismarla mücadele alanında çalışıyor. Türkiye; istismarın izlenmesi, önlenmesi ve istismar sonrası yaklaşım konusunda hem politika hem hizmet hem de materyalin geliştirilmesi gereken sosyal bir yapıya sahip. Çocukların bedensel söz hakları ve kapsamlı cinsel eğitim haklarına erişememleri, toplumdaki çocuk algısı ve istismarla ilgili yanlış inanışlar bu problemin artarak devam etmesine sebep oluyor.

Dernek daha önce geliştirip uyguladığı”Çocuk Anlatır, Sen Dinle” kampanyasını Şişli Belediyesi ile işbirliği kapsamında daha fazla öğretmene, veliye ve çocuğa ulaşmak üzere çeşitli faaliyetler yürüttü. Belediyelerde uygulanmak üzere bir eğitim modelinin hazırlanması, hak temelli yaklaşımın belediye çalışanları ve belediyelerce benimsenmesi ve konunun gündemden düşmemesi amacıyla uygulanan proje kapsamında yetişkinlere yönelik eğitim içeriği ve materyalleri hazırlanarak üç günlük eğitici eğitimleri düzenlendi. İki eğitici eğitimine; 9 belediyeden 20 belediye çalışanı ve Mili Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik Araştırma Merkezlerinden toplam 20 psikolojik danışman ve rehber öğretmen katılım sağladı. Eğitmen eğitimlerini alan toplamda 40 katılımcı, okullarda ve belediyelerde toplam 16 eğitim uygulaması gerçekleştirdi. Belediyelerden gelen talep doğrultusunda, bu eğitici eğitimi modeli ile 230 kamu çalışanına ve 800 çocuğa ulaşılmış oldu. Ayrıca sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar tarafından çocuk katılımını ve çocuk haklarını merkeze alan “Çocukların Bedensel Söz Hakları” isimli bir uygulama kılavuzu ile örnek bir seminer sunumu hazırlanarak eğitimlerde kullanıldı ve referans kaynak oluşturuldu.

Dernek ile yapılan röportaja buradan ulaşabilirsiniz.

YUVA DERNEĞİ
www.yuva.org.tr

Proje Desteği, 30.000 TL (Turkey Mozaik Foundation desteğiyle)

Aralık 2018 – Aralık 2019

Dernek yetişkin öğrenmesi yoluyla sürdürülebilir yaşam tarzlarının yaygınlaşması, yoksulluğun azaltılması ve demokratikleşme amaçlı faaliyetler yürütmekte ve katılımcı eğitim yöntemlerini desteklemektedir. Yoksulluğun azaltılmasındaki odağı en az gelişmiş bölgeler ve dezavantajlı gruplardır.

Desteklenen proje kapsamında gençlerden gençlere ekolojik okur yazarlık projesiyle, gençlerin doğa ile uyumlu biçimde yaşamaları konusunda farkındalık artırıcı faaliyetler desteklenmektedir.

ÇİFT VE AİLE TERAPİLERİ DERNEĞİ
www.cated.org

Kurumsal Fon 52.320 TL (Turkey Mozaik Foundation desteğiyle)

Aralık 2018 – Aralık 2020

Dernek, çift ve aile terapisi alanının ülke genelinde tanıtılması, kullanılması, tanımlanması, geliştirilmesi, araştırılması ve yaygınlaşması; çift ve aile terapisi eğitiminin yaygınlaşması için koşulların ve standartların oluşması; çift ve aile terapisinde yapılacak çalışmaların desteklenmesi, topluma yönelik aile politikalarının oluşumuna katkı sağlanması; mesleğin kuruluş ve ilkelerini gözeterek aykırı davrananlar hakkında ilgili birimlere gerekli işlemlerin yapılması için duyuruda bulunulması, meslek çalışanlarının haklarının korunması, savunulması ve bu amaca yönelik çalışmalar yapılmasını gerçekleştirmektedir.

Sağlanan şartlı fonla derneğin yeni dönemde kurumsal yapılanmasına destek olmak amacıyla kira ve insan kaynaklarını da içeren hibe desteği verilmektedir.

YERYÜZÜ DERNEĞİ
https://yeryuzudernegi.org/

Kurumsal Fon, 35.000 TL

Aralık 2018 – Aralık 2019

Sürdürülebilir, ekolojik bir toplum için çalışan Yeryüzü Derneği, 2009 yılında İstanbul’da kuruldu.
Benimsedikleri ekoloji kavramı ile bireyin toplum ve çevre ile olan tüm ilişkilerini kapsayan ve ademi merkeziyetçi, sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı hedefliyorlar.

Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan aldıkları kurumsal hibe desteği ile dernek kapasite gelişimini arttırmak amaçlı bir kişiyi istihdam etmeyi planlıyor.

Yeryüzü Derneği’nin hibe sürecinde yapacakları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

KODLUYORUZ DERNEĞİ
https://www.kodluyoruz.org/

Şartlı Fon, 30.000 TL (Turkey Mozaik Foundation desteğiyle)

Aralık 2018 – Kasım 2019

Kodluyoruz Derneği, Türkiye’deki teknoloji okuryazarlığını arttırmak ve bilişim alanında giderek artması öngörülen istihdam açığına çözüm olabilecek yetenek havuzunu geliştirmek için 2016 yılında İstanbul’da kuruldu.
Dernek, teknoloji sektöründeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırarak, bu alanda istihdam edecek genç sayısını arttırmayı hedefliyor.

Aldıkları hibe desteği ile finansal sürdürülebilirliklerini sağlamak amacıyla Kodluyoruz Akademi için bir kişiyi istihdam etmeyi planlıyorlar.

GENÇ LEZBİYEN BİSEKSÜEL TRANS INTERSEKS GENÇLİK ÇALIŞMALARI VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (GENÇLGBTI+ DERNEĞİ)
https://genclgbti.org/

Kurumsal Fon, 35.000 TL

3 Aralık 2018 – 2 Eylül 2019

Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans Interseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (GençLGBTİ+ Derneği), LGBTİ+ gençlerin sorunlarını araştırmak, bu sorunları gündemleştirmek, çözüm önerileri sunmak ve LGBTİ+ gençlere kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açmak amacıyla İzmir’de kuruldu.

Dernek, aldığı kurumsal hibe desteği ile katılımı arttırma ve işbirliklerini güçlendirmeye, kurum içi organizasyonu geliştirmeye, sosyal medya kullanımının düzenlenmesine, stajyer programının gündemleştirilmesine, internet sitesinin aktif hale getirilmesine, politika belgeleri için altyapı çalışması yapılmasına, aylık ve yıllık program oluşturulmasına ve yayın kataloğu oluşturmaya odaklı faaliyetlere odaklandı.
Derneğin hibe sürecinde yapacakları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
MEHMET SELİM BAKİ BARIŞ İÇİN MÜZİK VAKFI (BARIŞ İÇİN MÜZİK)
http://www.barisicinmuzik.org/

Şartlı Fon, 11.200 TL (Turkey Mozaik Foundation desteğiyle)

Kasım 2018 – Şubat 2019

Ulaşabildikleri kadar çok çocuğa karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlamak ve barışın sesini müzikle duyurmak için çalışan Barış için Müzik Vakfı, 2005 yılında Edirnekapı’da kuruldu.
Çocuk ve gençlik orkestra ve koroları dışında Oda Müziği Toplulukları çalışmalarına da devam eden Barış için Müzik Vakfı, 2015’te İzmir, 2016’da ise Bursa ve İstanbul- Adalar birimlerini açtı.

Verilen hibe desteği ile, Vakfın Kasım 2018- Şubat 2019 tarihleri arasındaki idari giderlerine katkı sağlanıyor. Bu hibe desteği Turkey Mozaik Foundation aracılığı ve Selin Yiğitbaşı’nın bağışlarıyla hayata geçti.

Vakıfla Kurumsal Destek Programı kapsamında yapılan ilk röportaja buradan ve son röportaja da buradan ulaşabilirsiniz.

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ
https://www.tukd.org.tr/

Şartlı Fon, 9.750 TL

Kasım 2018 – Aralık 2018

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), 19 Aralık 1949 yılında üniversite mezunu kadınlar tarafından kurulmuştur. Dernek, çağdaş eğitimi yaygınlaştırmak, çalışan kız çocuklarının okula gidiş oranını ve üniversiteli kadın sayısını art-tırmak amaçlarıyla kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapıyor.
Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan aldığı hibe desteği ile derneğin Kasım- Aralık 2018 döneminde yürüttüğü Stajyer Öğrenci Projesine katkı sağlanıyor.
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ
https://www.psikolog.org.tr/

Kurumsal Fon, 25.250 TL

Kasım 2018 – Nisan 2019

1976 yılında Türkiye’de psikoloji bilimi ve kuruluşlarının çağdaş düzeye ulaşması, psikologların mesleki haklarının korunması ve ulusal psikoloji sorunlarının çözümlenmesi amaçlarıyla kurulan Türk Psikologlar Derneği (TPD), ülkemizin bu anlamdaki birikimlerini ortaya koymak için çalışmalarda bulunuyor.

Psikologlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak, psikoloji biliminin ve mesleğinin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışıyor.

Kurumsal Hibe Desteği Programı kapsamında ve Turkey Mozaik Foundation katkıları ile derneğin belirlediği hedefler doğrultusunda 6 aylık kurumsal gelişim çalışmalarını destekliyoruz.

GALATA RUM İLKÖĞRETİM OKULU VAKFI
http://galatarumokulu.blogspot.com/

Proje Fonu, 29.575 TL

Eylül 2018 – Ocak 2019

2012 yılından bu yana birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan Galata Rum Okulu, geçmişten gelen mirasını koruyarak, Rum kimliği ve kültürel mirasıyla beraber, bugünden geleceğe yönelik bir perspektif yaratarak İstanbul’da bir kültür, sanat ve eğitim alanı olarak faaliyet gösteriyor. Galata Rum Okulu, İKSV’nin düzenlediği bienallerin dışında farklı kurum, organizasyon ve sanatçılarla ortaklıklar kurarak çeşitli sergilere, performanslara ve konuşma serilerine ev sahipliği yapıyor.

Vakıf, aldığı Proje Desteği ile ‘Hafıza Okulu’ projesini hayata geçirmeyi amaçlıyor.
Proje, 2018 yılının Kültürel Miras Yılı ilan edilmesi ile aynı zamanda Europa-Nostra tarafından “En Çok Tehlike Altındaki 7 Kültürel Mirası” listesine giren Büyükada Rum Yetimhanesini konu alan bir sergi projesi. Projeyi hayata geçirerek, atölye çalışmaları ve konuşmalarla birlikte ziyaretçi sayısını yükseltmeyi hedefliyorlar.
ULUSLARARASI YARDIMLAŞMA VE ENTEGRASYON DERNEĞİ (TİAFİ)
http://tiafi.org/

Kurumsal Fon, 35.000 TL (Turkey Mozaik Foundation katkılarıyla)

Ağustos 2018 – Ocak 2019

2017 yılında kurulan dernek, mültecilerle çalışmakta ve savunmasız olan kadın ve çocuklara odaklanmakta. Halen İzmir’deki mülteci kadınların kendi işlerini kurmalarıyla ilgili destekler başta olmak üzere çeşitli destek faaliyetleri yürütüyorlar.
Dernek, aldığı kurumsal hibe desteği ile belirlediği hedefler doğrultusunda ve finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kaynak geliştirme alanında çalışan bir kişiyi istihdam ediyor.

Remax Toplumsal Gelişim Fonu, 8.500 TL

Ağustos 2018 – Temmuz 2019

2009 yılında Çanakkale’de kurulan Troya Genç Çevre Derneği, yerel ve ulusal alanda iklim değişikliği ve etkileri üzerine çalışmalar yapıyor. Kurulduğu günden bu yana çalışmalarını iklim ve enerji konularına odaklamakta. Son dönemde özellikle enerji kooperatifleri konusuyla ilgili çeşitli çalışmalar ile dikkat çekiyorlar.
Sağlanan hibe desteğiyle derneğin kira giderlerine katkı yapılıyor.

Remax Toplumsal Gelişim Fonu ise, çevre, sağlık, eğitim ve çocuk alanlarındaki sosyal çalışmaları destekliyor. Fon kapsamında, derneğin idari giderleri için destek verildi.

Troya Çevre Derneği ve hibe desteği ile yapacakları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG)
https://www.tog.org.tr/

Yarınlara Uçuyoruz Gençlik Fonu, 193.000 TL

Eylül 2018 – Haziran 2019

Aralık 2002’de kurulan vakıf, gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlamakta. Toplum Gönüllüsü gençler, üniversitelerinde kulüp, topluluk veya grup olarak örgütlenerek, belirledikleri ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor.
Vakıf aldığı hibe desteği kapsamında ” Yarınlara Uçuyoruz” projesi ile, gençlerin toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini hayata geçirmek için farklı şehirlere seyahat ederek yerel projeler geliştirmelerini odağına alan bir hibe programını yürütüyor. Böylece farklı kültürlerle bir arada yaşama pratiklerine katkı sağlıyor.
Ayrıntılı bilgiye www.yarinlaraucuyoruz.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Projeler

1. Bal Köpüğü
26-27 Ocak / 9-10 Şubat
Suriyeli mülteci kadınlar ve dezavantajlı bölgelerde/koşullarda yaşayan kadınların kaynaşması için İstanbul’dan İzmir’e giden ekip düşük maliyetli, basit ek gelir yöntemlerini öğretmeyi amaçlıyor.

2. Bir Uçtan Bir Uca – Yazdan Kışa
5-8 Aralık
Artvin Şavşat Çocuk Belediyesi’ndeki gençlerin karşılıklı iletişimlerini arttırmak için İzmir’den Artvin’e giden ekip geri dönüşüm atölyesi, sosyal medya fotoğrafçılığı gibi atölyeler yapıyor.

3. Çer Çöp De Bizle Uçsun
15-16 Aralık
İstanbul’dan Muğla’ya giden ekip Akyaka’da orman ve sahil temizliği yapma, farkındalık yaratma ve toplanan atıklarla çocuklara sanat atölyesi yapmayı hedefliyor.

4. Çubuk Kraker’in Yolculuğu / Anlatan Eller Derneği
27 Ocak
Ebeveynleri işitme engelli olan kendisi işiten çocuklar (CODA), İstanbul’dan Ankara’ya – İstanbul’dan İzmir’e işitme engelli çocukları ve işiten çocukları bir araya getirip; çocukların yetkinliklerini fark etmeleri, ön yargısız iletişim kurmalarını, eğlenmelerini ve hayal güçlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

5. Daha Eşit Yarınlara Uçuyoruz! / İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER)
15-16 Şubat : Gaziantep / 25-26 Şubat: Bingöl
Ankara’dan Gaziantep ve Bingöl’e gidecek olan ekip gençlere ve çocuklara toplumsal cinsiyet eğitimi vermeyi planlıyor.

6. Gençlerle Çatışma Çözümleme / Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
1-2 Aralık
Üniversite gençlik kulüplerinde faaliyette bulunan gençlerin çalışmalarını sürdürülebilir kılmak için İstanbul’dan Mardin ve Hatay’a gidecek ekip birer günlük çatışma çözümleme atölyeleri yapıyor.

7. İlmek İlmek
9-11 Aralık
Kışları çetin olan şehirlerde; atkı ve bereye ihtiyaç duyan ilkokul öğrencilerine atkı ve bere temin etmek, çocuklarla atölyeler gerçekleştirmek için ekip İstanbul’dan Erzurum’a gidiyor.

8. Müzik Aracılığıyla Eşit Haklar / Mehmet Selim Baki Barış için Müzik Vakfı
13-16 Aralık
Çocuklarla 3 günlük müzik eğitimi yapmak için İstanbul’dan Ardahan’a giden ekip çocukların keman viyola ve çello çalmayı öğrenmelerini hedefliyor.

9. Quidditch ile Uçuyoruz
29 Ocak – 1 Şubat
Adana’da suç, kavga ve madde kullanımı oranının yüksek olması sebebiyle; İzmir’den Adana’ya gidecek ekip lise çağındaki gençleri sokaktan spora yönlendirmeyi hedefliyor.

10. Sen Yeter Ki Gülmek İste
2-3 Aralık
İstanbul’dan Gaziantep ve Ordu’ya giden grup ağız ve diş sağlığı hizmetine ulaşamayan yerleşim birimlerine bilgi ve hizmet götürmeyi, halkı oral hijyen konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Karakutu Derneği
www.karakutu.org.tr 

Katip Mustafa Çelebi Mah. Hasnun Galip Sok. 15/3 34433

Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Kurumsal Destek, 30.000 TL

14 Mayıs 2018- 13 Mayıs 2019

Karakutu, geçmişte yaşanan şiddet, çatışma ve hataları hakkaniyetli bir biçimde hatırlarsak, toplumsal barış ve adalete bir adım daha yaklaşacağımıza olan inancıyla, toplumun, özellikle gençlerin resmi tarih yaklaşımı ile sunulanlar dışındaki anlatıları duymasını mümkün kılmak ve aynı olay ya da durumlara başka açılardan da bakılabileceğini hatırlatmak için çalışmakta.

2014 yılında İstanbul’da kurulan derneğin temel faaliyetleri; gençlerin katıldığı hafıza projeleri, geçmişle yüzleşme üzerine eğitim ve toplantılar, toplumlar arası tarihsel diyalog çalışmaları.

Hibe programı desteği ile, finansal sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla, bu sene özellikle üye sayısında artış hedefliyorlar.

Proje Fonu, 24.600 TL

Mart 2018 – Mart 2019

Denizli Koruyucu Aile Derneği, 2009 yılında korunmaya ihtiyacı olan her çocuğun güvenli bir aile ortamında sevgiyle hayata hazırlanması gerektiğine inanarak kuruldu.

Koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocukların uluslararası standartlarda bakımlarının sürdürülmesi amacıyla Koruyucu Aile sisteminin yerel ve ulusal ölçekte yaygınlaşması, aday koruyucu ailelerin duygu ve deneyim paylaşımı yoluyla sürece hazırlanması, sisteme dâhil olan ailelerin ve çocukların desteklenmesi yoluyla koruyucu aile sisteminin uygulamadaki niteliğinin artırılmasını hedeflemekte.

Dernek, aldığı Proje Hibe Desteği ile ”Koruyucu Ailelere Teknolojiyle Rehberlik: Beyaz Penguen, Öğretiyor” başlıklı projesi ile, koruyucu ailelere yönelik geliştirilen bir hikayenin elektronik ortamda uygulanmasını hayata geçiriyor. Bilgisayar oyununa dönüştürülmüş bu öyküdeki konu, 3-6 yaş aralığında travmatik yaşantılara sahip, koruyucu aile yanındaki çocukların duygularını anlayabilmelerini ve anne-babanın iletişim becerilerini geliştirmekte. Uygulama sırasında, ailelerde anne-babalık becerilerinin geliştirilmesi, çocukla empati kurmasının desteklenmesi yoluyla ailelere rehberlik yapılması amaçlanıyor.

Derneğin, Proje Hibe Programı  kapsamında yaptıkları ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Çocuk Fonu, 33.000 TL

Ocak- Temmuz 2018

Her Yerde Sanat Derneği, Eylül 2012 yılında Mardin’de kuruldu. Kültürel, sanatsal, sosyal ve hak temelli çalışmalar yoluyla dezavantajlı çocuk ve gençlerin temel haklara erişimlerini sağlayabilmek için çalışmakta.

Ben Bir Sirk Kahramanıyım Projesi ile, Mardin (Artuklu), İstasyon Mahallesi ve Nusaybin’de bulunan 3 merkezde toplam 300 öğrencinin hafta içi ve hafta sonu verilecek sosyal sirk, resim, müzik, dans, el sanatları eğitimlerine 6 ay boyunca haftada 4 gün düzenli olarak katılması ve 6 ayın sonunda atölyelerde öğrendiklerini sergileyebilecekleri mini bir festival düzenlemeleri hedeflenmekte.

Her Yerde Sanat Derneği (Sirkhane), 5 Ocak 2018- 5 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Fonu hibe sürecini tamamladı. Dernek, aldığı 33.000 TL’lik destek ile Ben Bir Sirk Kahramanıyım Projesi kapsamında sirk pedagojisini kullanarak sosyal sirk eğitimlerinin yanı sıra Mardin ve çevresinde yaşayan Suriyeli, yerel çocuklara ve gençlere güzel sanatlar, müzik, çocuk hakları atölyesi, akran zorbalığı atölyesi gibi etkinlikleri sunmayı hedefliyordu.

6 aylık dönem boyunca, çocukların ve gençlerin birbirlerine ve topluma entegrasyonuna katkıda bulunmak, kişisel gelişimlerini destekemek ve akran zorbalığının önüne geçmek istediler. Bu amaçla, her haftasonu belirli saatlerde yapılan atölyeler sonucunda Türk ve Suriyeli çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklerle karşılıklı olarak bir araya gelmesi ve aralarında dostane ilişkiler kurulması, eğitim ve öğretime çok zor ve sınırlı erişime sahip olan Suriyeli çocuklara alternatif bir eğitim fırsatı sağlandı. Türk ve Suriyeli çocukların birbirlerinin kültürlerini öğrenmelerine yardımcı olundu. Dernek, gösterileri ve eğitimlerinde Suriyeli ve yerel çocukların ebeveynlerine gönüllü görevler vererek, yeni çevrelerinde ve dolayısıyla Türkiye’ye entegrasyonlarıyla kendilerini daha sosyal anlamda faydalı hissetmelerini ve desteklemelerini sağladı.

Her Yerde Sanat Derneği ve Çocuk Fonu hibe desteği ile yaptıkları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.