Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye nüfusunun %49.9’unu kadınlar oluşturuyor. Her ne kadar kadınlar Türkiye nüfusunun yarısını oluşturuyor olsa da eğitim, sağlık, istihdam, gelir dağılımı, siyasi temsil gibi birçok alanda çok boyutlu ayrımcılığa maruz kalıyor. Dünya Ekonomik Forumu 2021 Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi‘ne göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde 156 ülke arasında 133. sırada yer alıyor. Raporda, toplumsal cinsiyet eşitsizliği 4 bileşen ile analiz ediliyor: Ekonomik katılım ve fırsat eşitliği, eğitim durumu, sağlık hizmetlerine erişim ve hayatta kalma, siyasi güçlenme. Türkiye bu alanlarda sırasıyla 140, 101, 105 ve 114. sırada yer alıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarından birisi olan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de halen çok yaygın. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre 2021 yılında erkekler tarafından 280 kadın öldürüldü, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu Nedir?
Fon, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteklenmesi amacıyla kuruldu.
Fon STK’ları nasıl destekliyor?
Açık çağrılarla alınan başvurular sonucu belirlenen kuruluşlar destekleniyor. STK’lar fona kurumsal destek ihtiyaçları, projeleri ya da saha faaliyetlerini destekleyici araştırma çalışmaları için başvurabiliyorlar.
Fonun büyüklüğü nedir?
2022 yılında faydalanıcı kurumlara en fazla 130.000 TL hibe sağlanacak. Toplam hibe büyüklüğü en az 4000.000 TL. Ancak STDV tarafından karşılanacak mentorluk ve değerlendirme uzmanı gibi diğer harcamalar da düşünüldüğünde STK’lar için harcanacak bütçe 450.000 TL civarında oluyor.
Kimler yararlanabilir?
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan ve kar amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (Dernekler, Vakıflar ve Kooperatifler, vb.) fona başvurabilir.
Fon kimlerin inisiyatifiyle kuruldu?
Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) bünyesinde Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle kuruldu.
Bugüne kadar hangi STK’ları desteklediniz?

Başvuru çağrısı ve formuna nasıl ulaşabilirim?
Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi için: https://siviltoplumdestek.org/toplumsal-cinsiyet-esitligi-hibe-fonu-cagrisi-2022/ 
Başvuru Formu: https://siviltoplumdestek.org/basvuru-formlari/

Yüksekova Kadın Derneği Yüksekovalı Kadınlar Şiddetle Mücadele Ediyor Projesini Tamamladı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Yüksekova Kadın Derneği (YUKADER), Yüksekova’da toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek,kadına yönelik  şiddetle mücadele etmek,  kadın haklarını güçlendirmek, kadınların sosyal ,ekonomik ve politik alanların her kademesinde eşit ve etkin olarak yer almasına…

Katre Kadın Derneği Erzincan’da Kadın ve Sağlık Hakkı Projesini Tamamladı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Erzincan’da kurulan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği (Katre Kadın Derneği), toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kadınların, çocukların ve LGBTİ+’ların eşit bir yaşam sürdürmeleri amacıyla barınma, sağlık, hukuk, cinsel ve sosyal…

Mimoza Kadın Derneği ile Kurumsal Hibe Desteğimizle Yürütecekleri Çalışmaları Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Mimoza Kadın Derneği,  toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı her türlü şiddetle mücadele etmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2022 döneminde Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla kurumsal hibe desteği…

Kadın Dayanışma Vakfı ile Kadın Dayanışmasını Kadın Danışma Merkezi ile Güçlendirmek Projesini Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Kadın Dayanışma Vakfı, kadına yönelik her türlü şiddetle feminist ilkeler doğrultusunda mücadele etmek, şiddet karşısında kadın dayanışmasını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor.  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2022 döneminde Turkey Mozaik…

LİSTAG ile Kurumsal Hibe Desteğimiz Kapsamında Yürütecekleri Çalışmaları Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Lezbiyen Gey Biseksüel Trans Artı Bireylerin Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), çocukları veya yakınları LGBTİ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) olan ailelere destek olmak amacıyla faaliyetlerini yürüten dernek, ailelerin LGBTİ+ çocuklarını…

Konuşmamız Gerek Derneği ile Kurumsal Hibe Desteğimizle Yapacakları Çalışmaları Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Konuşmamız Gerek Derneği (Konuşmamız Gerek), Türkiye’de menstrüel ürünlerin erişilebilirliğinin, kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması, regl yoksulluğu ve deneyimleri ile ilgili veri toplama ve içerik oluşturmanın yaygınlaştırılmasını ve Milli Eğitim Müfredatına kapsamlı…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2022 Dönemi Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2022 Döneminde Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun…

Ravandalı Kadınlar Derneği ile Kurumsal Hibe Desteğimizle Yaptıkları Çalışmaları Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Kilis’de faaliyet gösteren Ravandalı Kadınlar Derneği, kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadınların sosyal yönden güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor. Dernek, Ravandalı kadınların ürettikleri ürünleri derneğin internet sitesindeki çevrimiçi satış portalı ve farklı…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2022 Döneminde Desteklenecek STK’lar Belirlendi

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2022 Dönemi Başvuruları Sona Erdi

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun…

SPoD ile Kurumsal Hibe Desteğimiz Kapsamında Yaptıkları Çalışmaları Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği(SPOD), toplumun her alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2022 Dönemi Başvuruları Açıldı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun…

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Güneş Kadınlar Projesini Tamamladı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kazdağı ve çevresindeki doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması amacıyla her türlü flora ve faunasıyla ekolojik dengenin gözetilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması, doğa…

Günebakan Kadın Derneği Yasalar Uygulansın Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evleri Açılsın Projesini Tamamladı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Mersin’de faaliyet gösteren Günebakan Kadın Derneği (GKD), kadınların güçlenmesine ve kadın örgütlülüğün gelişmesine katkı sağlamak, toplumdaki cinsiyet eşitsizliği algısının farkındalığının arttırılmasına ve eşitsizliğin giderilmesine katkı sunmak, kişi ve kurumların gündeminde…

Katre Kadın Derneği ile Kadın ve Sağlık Hakkı Projesini Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Erzincan’da kurulan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği (Katre Kadın Derneği), toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kadınların, çocukların ve LGBTİ+’ların eşit bir yaşam sürdürmeleri amacıyla barınma, sağlık, hukuk, cinsel ve sosyal…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul