TOPLUMSAL DUYARLILIK VE ŞİDDET KARŞITLARI DERNEĞİ (DUY-DER)

Çocuk Fonu, 36.000 TL

Aralık 2017- Ağustos 2018

Dernek, 7-15 yaş arası çocukların mayın ve çatışma atıkları kaynaklı patlamalardan zarar görmelerini engelleyici faaliyetler yürütmek için 2008 yılında kuruldu.

Verilen hibe desteği ile, mayın ve çatışma atıklarının (PAM) sebep olduğu patlamalardan kaynaklı yeni ölüm ve yaralanmaları engellemek üzere planlanan Çocuklar için Mayın ve Çatışma Atıkları Eğitim Projesi‘nin Nusaybin ilçesi aşaması için çalışmalar yapılmakta. Çocuklar için Mayın ve Çatışma Atıkları Eğitim Projesi, Nusaybin ilçesinde bulunan, devlete bağlı 86 ilkokul ve ortaokulda okuyan 7-15 yaş arası yaklaşık 30.000 çocuk ve 500 öğretmen için uygulanmakta.

Derneğin, Çocuk Fonu kapsamında yaptıkları ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

SAĞLIKTA GENÇ YAKLAŞIMLAR DERNEĞİ

Kurumsal Fon, 18.720 TL

Mayıs 2017- Mayıs 2018

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye), 2015 yılında kuruldu. 18-25 yaş arasındaki gençlik gruplarıyla çalışmakta. Gençliğin homojen değil heterojen yapıda olması, farklı gençlik gruplarının cinsel sağlık, üreme sağlığı gibi ihtiyaçlarını çeşitlendirmekte ve ayırmakta. Buradan hareketle Y-PEER Türkiye üniversite gençliği, mülteci gençler, LGBTİ+ gençler gibi farklı gençlik öznelerinin katılımıyla çalışmalarını hak ve ihtiyaç temelli yürütmekte.

Hibe programı desteği ile finansal sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla derneğin genel koordinasyonuna katkıda bulunuldu.

MEHMET SELİM BAKİ BARIŞ İÇİN MÜZİK VAKFI (BARIŞ İÇİN MÜZİK)

http://www.barisicinmuzik.org/

Çocuk Fonu, 30.000 TL

Aralık 2017- Aralık 2018

2005 yılında kurulan Barış için Müzik, imkânları sınırlı çocuk ve gençlere ücretsiz müzik eğitimi olanağı sağlayarak sanata katılım hakkı önündeki engelleri kaldırmak ve barışın sesini müzikle duyurmayı hedeflemekte.

Çocuk Fonu kapsamında, Barış İçin Müzik İlk Adım Orkestrası Projesi ile vakfın mevcut şartlarla ulaşabildiği çocuk sayısını artırmak ve çocuklarla ailelerin hayatlarına müzik aracılığıyla dokunabilmeyi amaçlıyor.

Barış için Müzik’in Çocuk Fonu kapsamında yaptıkları ile ilgili röportaja buradan ulaşabilirsiniz.

FİKİR VE SANAT ATÖLYESİ DERNEĞİ

https://fikirvesanat.wordpress.com

Çocuk Fonu, 35.600 TL,

Aralık 2017- Nisan 2018

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, 2015 yılında kuruldu.

Çocuk Fonu kapsamında, derneğin ‘Çocuk Hakları Akademisi 1 Projesi’ desteklenmekte. Çocuk haklarının gerçekleştirilmesine katkı sunacak olan Çocuk Hakları Akademisi Projesinde, uzmanların, uzmanlıklarının getirileri ile birlikte çocuklara sundukları hizmetlerde (kamuda, özelde ve sivil toplum aracılığı ile) çocuk hakları paradigmasının yaklaşımını da çalışmalarına doğrudan yansıtabilmeleri amaçlanmakta. İlgili uzmanlıklar ve çocuk hakları bakış açısı bir araya geldiğinde ortaya çocuğun yararına hizmet eden bir yaklaşım çıkması hedefleniyor.

Çocuk Fonu kapsamında desteklenen Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği’nin yaptıkları ile ilgili röportaja buradan ulaşabilirsiniz.

KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI (KODA)

https://www.kodegisim.org/

Çocuk Fonu, 30.300 TL

Aralık 2017- Aralık 2018

Aralık 2017’de dernekleşen Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA), yoksunluklarıyla gündeme gelen köy okullarının, eğitim için büyük fırsatlar sunabileceği inancından ortaya çıktı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki köylerde çalışan idealist öğretmenler ve eğitim gönüllüleri, köy okullarında sürdürülebilir bir değişim yaratmak için çalışmakta.

Desteklenen, Kırsalda Kaliteli Eğitim Projesi ile çocuklara yönelik yürütülen atölyeler ve öğretmen buluşmaları gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Köy Okulları Değişim Ağı’nın Çocuk Fonu kapsamında yaptıkları ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

SOSYAL GÜÇLENDİRME İÇİN SPOR VE BEDEN AĞI HAREKETİ (BOMOVU)

http://bomovu.org/

Çocuk Fonu, 36.825 TL

Aralık 2017- Temmuz 2018

Ağustos 2015’te enerjisi ve motivasyonu yüksek ufak bir ekip olarak kurulan BoMoVu (Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Ağı), sporcu, dansçı ve performans sanatçılarının uzmanlıklarını sosyal faydaya dönüştürmeleri için çalışan bir dernek.

Türkiye’de özellikle sınır bölgelerde yaşayan çocuklar ile “ayrımcılık karşıtı”, “öteki”, “yabancı düşmanlığı” ve “barış” üzerine çalışmalar yürütmekte.

Çocukların güçlendirilmesi, bu yolla yaşadıkları bölgelerde birlikte yaşam kültürüne katkı sağlamak üzerine çalışıyor.

Çocuk Fonu kapsamında, derneğin “Barışa Oyna” adlı projesi desteklendi. Proje ile, oyunların bünyesinde barındırdığı özgürlük alanından faydalanarak çocukların sınır ötesi algısını iyileştirerek, çocuklarda barış kültürünün oluşmasına katkı sağlandı.

BoMoVu’nun Çocuk Fonu kapsamında yaptıklarıyla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Şartlı Fon, 1.350 TL

Kasım 2017 – Aralık 2017

Ocak 2008’de Kars’ta kurulan dernek, gelişen dünyada toplum temelli doğa koruma çalışmalarının çoğalması için uğraşmakta ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında yerel halk ve özel sektörün bilinç ve etkinliğinin artmasını sağlamayı amaçlıyor. Dernek, faaliyetlerini ağırlıklı olarak Aras havzasında (Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı) bulunan korunan alanlar (milli parklar, sulakalanlar vb.), önemli kuş alanları, önemli bitki alanları ve önemli doğa alanları gibi öncelikli, özellikli, aynı zamanda da insan yaşamı için de önemli olan ekosistem bölgelerinde yürütüyor. Bu alanların biyolojik çeşitliliğinin ortaya çıkarılması, önem ve değerlerinin tanıtılması ile etkin korunmasının sağlanması derneğin ana amaçlarından.

Verilen hibe desteği ile, derneğin Kasım – Aralık 2017 döneminde yürüttüğü çalışmalara katkı sağlandı.

TÜRKİYE OMURİLİK FELÇİLİLERİ DERNEĞİ (TOFD)

https://www.tofd.org.tr/

Proje Fonu, 17.300 TL

Kasım 2017 – Kasım 2018

Türkiye Omuriliği Felçlileri Derneği, 1998 yılında omurilik felçlilerinin tıbbî, meslekî, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması için hizmet vermek amacıyla kuruldu.

Kamu Yararına Dernek statüsünde olan TOFD, engellilerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki vb. hak ve menfaatlerini koruyup geliştirme ve istihdamı, sosyal hayata uyumu, insan hak ve özgürlüklerinden faydalanabilmelerini sağlamakta. Omurilik felcine sebep olan nedenleri tespit edip, nedenlerin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için ulusal ve uluslar arası projeler geliştirerek hayata geçiriyor.

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak biz de Türkiye Omuriliği Felçlileri Derneği’nin 12 ay boyunca sürecek ‘Erişebilirim Projesi’ kapsamında olan çalıştay organizasyonu, uzaktan eğitim platformu, dijital eğitim paketi ve video çekimlerine destekte bulunduk.

Derneğin, Proje Hibe Programı kapsamında yaptıkları ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Fon,  23.800 TL

Ekim 2017 – Mayıs 2018

1987’de kurulan Kadın Dayanışma Vakfı, kadın dayanışması yoluyla, kadına yönelik her türlü şiddet, özellikle aile içi şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan bağımsız bir kuruluş.

Çeşitli eğitim programlarıyla aile içinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, Danışma Merkezine gelen kadınlara, vakıf gönüllülerine ve meslek elemanlarına yönelik bilinç yükseltme çalışmaları yapıyor.

Vakıf, kurulduğu günden bugüne kadına yönelik şiddet, kadın ticareti ve tüm bunların temel nedeni olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele ediyor.

7 ay süreyle Kurumsal Hibe Programı Desteği kapsamında kaynak geliştirme ve finansal sürdürülebilirliklerine katkı sağlandı.

Kadın Dayanışma Vakfı’nın Kurumsal Hibe Programı kapsamındaki faaliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Fon, 27.000 TL

Haziran 2017 – Haziran 2018

Çocukların sıcak, sevgi dolu bir ailede büyümelerinin onların en doğal yaşam hakkı olduğuna inanan koruyucu aileler, bir araya gelerek 13.12.2012 tarihinde İstanbul Koruyucu Aile Derneği’ni kurdular.

Dernek, devlet korumasındaki çocukların kurum bakımında personel eliyle bakım yerine koruyucu aileler yanına yerleştirilerek, sevgi dolu, güvenli ortamlarda bakılmalarını sağlayan Koruyucu Aile Hizmet ve Bakım Modeli üstüne çalışmalar yapmakta.

Çalışmalarına yardımcı olmak adına 1 yıl süreyle finansal sürdürülebilirliklerine katkı sağlandı.

Derneğin, aldığı destek ile yaptıklarına buradan ulaşabilirsiniz.

MEHMET SELİM BAKİ BARIŞ İÇİN MÜZİK VAKFI (BARIŞ İÇİN MÜZİK)

http://www.barisicinmuzik.org/

Kurumsal Fon, 25.000 TL

1 Haziran 2017 – 1 Haziran 2018

2005 yılında kurulan vakfın temel amacı, mümkün olduğu kadar fazla çocuğa karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlamak ve barışın sesini müzikle duyurmak. Irk, dil, cinsiyet vb. herhangi bir ayrım olmaksızın, insan temel haklarını gözeterek, Türkiye’de tüm çocukların sanatsal yaşama katılım hakkı önündeki engellerini kaldırmak ve sanat eğitimini çocuklar için erişilebilir hale getirmek için çalışmakta. Çeşitlilik ve farklılıkları dışlamak yerine bu olgulara kapsayıcı bir anlayışla yaklaşarak fırsat eşitliği sağlamayı hedeflemekte. Farklı ya da dezavantajlı bireylerin sanatın gücü sayesinde birbirleriyle diyalog kurmalarına yardımcı olmakta. Bu sayede, bireylerin özgüvenlerinin arttığına ve yaşam kalitelerinin olumlu yönde değiştiğine inanmakta.

Kurumsal Hibe Desteği Programı kapsamında Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, Barış için Müzik Vakfı’nın 1 yıl süreyle kaynak geliştirme çalışmalarına katkıda bulunduk.

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ (BBOM)

www.baskabirokulmumkun.net

Kurumsal Fon, 18.000 TL

Şubat 2017 – Kasım 2017

2010 yılı Kasım ayında alternatif bir okul modeli geliştirmek ve bu modelin uygulandığı okullar açmak amacıyla kuruldu.

Dernek, çocuk hakları kapsamında katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik denge ile bağ kuran ve ticari kar amacı gütmeyen okul öncesi eğitim alanlarının ve ilk okulların kurulması amacıyla çalışmalar yürütmekte.

Dernek, alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekolojik duruş ve özgün finansman üzerine kurulu kendisine has bir eğitim modeli geliştiriyor. Çocukların yaratıcılık ve üretkenlik gibi potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar, çocuğun yararını gözeterek, ekolojik duyarlılık, kültürel ve sosyal olarak eşitlikçi özgür bir ortam oluşturma amacını da taşıyor.

BBOM, sosyal, kültürel, ekonomik, zihinsel ve fiziksel olarak birbirinden farklı olan çocukların toplumsal duyarlılık, şiddet-ayrımcılık karşıtlığı ve empati kurmak gibi temel ilkeleri eğitim sürecinde içselleştirmesi için çaba göstermekte. Bu kapsamda öğretmenlerle de çeşitli çalışmalar yürütüyor.

BBOM’nin finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlandı.

Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin Kurumsal Destek Programı kapsamında yaptıkları ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

SULUKULE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
http://www.sulukulegonulluleri.org

Kurumsal Fon, 21.000 TL

1 Mart 2017 – 1 Aralık 2017

Sulukule Gönüllüleri Derneği, Sulukule Platformu’nun bir parçası olarak, yıkım alanında gönüllü çalışan kişiler tarafından, 2010 yılında kuruldu. Sulukule Gönüllüleri, risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla çalışmayı, hak temelli faaliyetler organize etmeyi hedeflemekte.

Dernek, finansal sürdürülebilirliğini geliştirmek amacıyla Kurumsal Hibe Programı dahilinde desteklendi.

EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ (ERG)
http://erg.sabanciuniv.edu

Remax Toplumsal Gelişim Fonu, 407 TL

Ocak 2017 – Aralık 2017

2009 yılında kurulan dernek iklim değişikliğine yönelik yenilenebilir enerji konularında çalışıyor. Remax Toplumsal Gelişim Fonu çevre, sağlık, eğitim ve çocuk alanındaki sosyal çalışmaları destekledi. Remax ile franchise anlaşmasını imzalayan şirketlerin söz konusu bağışın hangi alana gideceğini kendilerinin belirlediği bir süreç üzerinden düzenli bağışlarla yürütüldü.

Şartlı Fon, 9.500 TL

6 Mart 2017 – 6 Mayıs 2017

Hayata Sarıl Derneği, Şubat 2017’de evsiz insanların topluma kazandırılması için çalışmalar yapmak üzere kuruldu. Verilen hibeyle bir lokanta oluşturma çalışmaları çerçevesinde kurumsallaşma faaliyetleri desteklendi. İlgili lokantanın evsizlere iş imkanı sağlayan, ücretsiz yemek ve destek veren, ayrıca derneğin sürdürülebilirliğini desteklemek için ücretli yemek hizmeti de verilen bir yer olması planlandı.

HERKES İÇİN MİMARLIK DERNEĞİ
http://herkesicinmimarlik.org

Kurumsal Fon, 22.500 TL

Mart 2017 – Aralık 2017

2011 yılında İstanbul’da kurulan Herkes için Mimarlık Derneği, sosyal sorunlara mimari ve tasarım üzerinden yaklaşarak yaratıcı çözümler üretiyor.

Kırsal alanlardaki taşımalı eğitim ile, kentsel dönüşüm, anne-çocuk eğitim mekanları ve mülteci çocukların rehabilitasyonu gibi farklı konularda, mekan kurma ve mimari düzenleme üzerine çalışıyor. Öğrenci katılımını önemseyen Herkes için Mimarlık, mimarinin sosyal sorunlara yönelik daha fazla inisiyatif alması gerektiğini de savunmakta. Bu sosyal sorumluluk anlayışına örnek olarak “Atıl Köy Okulları” projesiyle boş kalan köy okullarını bölge halkı ile ortak karar çerçevesinde bir ihtiyaca yönelik düzenlemekte ve tekrar kullanılır hale getirmekte. Sosyal mimarlık anlayışını benimseyen dernek, kent yönetiminde de katılımcı ve şeffaf süreçlerin savunuculuğunu yürütmekte. Finansal sürdürülebilirlik sağlamaları amacıyla Herkes için Mimarlık Derneği’ne 9 ay süreyle Kurumsal Program kapsamında hibe desteği verildi.

SAĞLIKTA GENÇ YAKLAŞIMLAR DERNEĞİ
www.sagliktagencyaklasimlar.org

Remax Toplumsal Gelişim Fonu, 144 TL

Ocak 2017 – Aralık 2017

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği, Y-PEER Türkiye (Genç Akran Ağı)’nın 28 Temmuz 2015 tarihinde tüzel kişilik kazanmasıyla kuruldu. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere, benzer alanlarda doğru bilgiye erişimlerini sağlayarak genç insanlarda tutum ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlıyor. Buna paralel olarak genç insanların başta karar alıcılar olmak üzere tüm alanlarda özne olarak kabul edilmesini, bireysel niteliklerin açığa çıkarılarak güçlendirilmesini, öznelliklerinin temel alındığı alanlar açarak katılım odaklı sosyal faydayı gerçekleştirmeyi kendisine vizyon edinen bir kuruluştur.

Remax Toplumsal Gelişim Fonu çevre, sağlık, eğitim ve çocuk alanındaki sosyal çalışmaları destekledi. Remax ile franchise anlaşmasını imzalayan şirketlerin söz konusu bağışın hangi alana gideceğini kendilerinin belirlediği bir süreç üzerinden düzenli bağışlarla yürütüldü. Bu fon kapsamında Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin gençler ve sağlık temelli yaptığı çalışmalar desteklendi.

ZEYTİN AĞACI DERNEĞİ (SMALL PROJECTS ISTANBUL)
www.smallprojectsistanbul.org

Şartlı Fon, 2.450 TL

Mart 2017 – Nisan 2017

Small Projects İstanbul, Zeytin Ağacı Derneği çatısında mülteci çocuklar ve kadınlarla çalışmalar sürdürmek amacıyla 2013 yılında kuruldu.

Farklı ülkelerden gönüllülerin çalıştığı dernek, Fatih’teki Suriyeli kadınlar ve çocuklara yönelik çeşitli atölye ve projeler yürütmekte, dil kursları düzenlemekte ve ihtiyaca göre farklı konularda (okula devam, alışveriş vb.) destek sağlamakta. ABD’de öğretim gören üniversite öğrencisi Zeynep Kazmaz ve arkadaşlarının oluşturduğu fon kapsamında 2 ay boyunca Small Projects İstanbul’un çalışmalarına katkı sağlandı. Hibe desteği ile, mülteci çocuklara yönelik çalışmalarda görev alan Türkçe Öğretmeni ve Çocuk Gelişim Uzmanı’nın 2 aylık maaşına katkıda bulunuldu, 10 çocuğun okula ulaşım masrafı karşılandı.

SULUKULE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
http://www.sulukulegonulluleri.org

Remax Toplumsal Gelişim Fonu, 1.494 TL

(Ocak – Şubat 2017 dönemi)

Sulukule Gönüllüleri Derneği, okul terklerini önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak için çalışıyor. Remax Toplumsal Gelişim Fonu çevre, sağlık, eğitim ve çocuk alanındaki sosyal çalışmaları destekledi. Remax ile franchise anlaşmasını imzalayan şirketlerin söz konusu bağışın hangi alana gideceğini kendilerinin belirlediği bir süreç üzerinden düzenli bağışlarla yürütüldü. Bu fon kapsamında derneğin çocuklarla ilgili yaptığı çalışmalar desteklendi.

TARLABAŞI TOPLUMUNU DESTEKLEME DERNEĞİ
http://www.tarlabasi.org

Proje Fonu (Assouline ile Eş Finansman), 22.000 TL

Mart 2017 – Kasım 2017

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) İstanbul’un dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı’nda bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek için 2006 yılında kuruldu. Proje kapsamında Tarlabaşı’nda yaşayan çocuklara yönelik 3 atölye gerçekleştirildi. Mahallede yaşayan 8-14 yaş arası 120 çocuk Alternatif Sanat, Beden Perküsyonu ve Yaratıcı Drama atölyelerinden 3 ayrı grup ile toplam 6 ay boyunca yararlanabildi. Çocuklar, Yaratıcı Drama atölyesinde kendini ifade etme, Beden Perküsyonu atölyesinde bir enstrüman olarak bedeni kullanıp kolektif müzik yaratma konularında çalıştı. Alternatif Sanat Atölyesi’nde başka bir dünya mümkün temasıyla çocukların birlikte yaşam pratiklerine, sosyal uyum özelliklerine, bireysel gelişimlerine, öğrenme becerilerine destek sağlandı. Atölyeler kapsamında çocukların ekip çalışması, bireysel gelişim, beden koordinasyonu konularında güçlendirilmesi amaçlanmakta. Ayrıca çalışmalarda psikolojik destek ihtiyacı olan çocuklar gözlemlenerek, atölyelere paralel olarak psikolojik destek de sağlandı.

TROYA ÇEVRE DERNEĞİ
www.troyacevre.org

Remax Toplumsal Gelişim Fonu, 407 TL

Ocak 2017 – Aralık 2017

2009 yılında kurulan dernek iklim değişikliğine yönelik yenilenebilir enerji konularında çalışmakta. Remax Toplumsal Gelişim Fonu çevre, sağlık, eğitim ve çocuk alanındaki sosyal çalışmaları destekledi. Remax ile franchise anlaşmasını imzalayan şirketlerin söz konusu bağışın hangi alana gideceğini kendilerinin belirlediği bir süreç üzerinden düzenli bağışlarla yürütüldü.