KURUMSAL DESTEK FONU

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteklenmesi için az sayıda finansal imkan var. Mevcut yasal altyapı STK’ların bireysel bağış toplamasını kolaylaştırmıyor. Özellikle bir çok farklı alan ve bu alanlarda çalışan STK’lar da çeşitli nedenlerle özel sektör tarafından işbirliği yapmak için tercih edilmiyor. Yerel ve uluslararası düzeyde çalışan devletler arası kuruluşlar ve STK’ların imkanları da oldukça sınırlı.

Diğer yandan bir çok yerel ve uluslararası kuruluş, bireysel bağışçılar ve özel sektörün sivil toplumu destekleme biçimi de daha çok projelerin desteklenmesi yönünde. Ayrıca bu fonlardan yararlanmak için gereken kurumsal kapasitenin yüksek olması, özellikle yerel düzeyde daha küçük ve orta büyüklükteki STK’ların bu imkanlardan yararlanamamasını sağlıyor.

Oysa sivil toplum kuruluşlarının sahadaki çalışmalarının etkisi kurumsal kapasiteleri ile doğru orantılı. Bir kurum kurumsal açıdan ne kadar gelişkin ve tecrübeli olursa çalışmalarını hayata geçirmek o kadar kolaylaşıyor. Özellikle yerel düzeyde çalışan STK’lar açısından bu ihtiyaç, proje odaklı çalışma yerine kurumların gerçek sürdürülebiliklerini de destekliyor.

Kurumsal destek hibeleri Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın 2016’da çalışmaya başlamasını takiben vermeye başladığı ve önceliklendirdiği bir destek biçimi. Halen bünyemizdeki çeşitli tematik fonlar kapsamında proje ve kurumsal destekler vermeye devame diyoruz. Buna ek, 2019’dan beri odağına kurumların gelişimini alan ayrı bir Kurumsal Destek Fonu yürütüyoruz. Bu fon bir yanıyla kurumların kurumsal ihtiyaçlarını hibelerle desteklerken diğer yandan bu gelişimi farklı kapasite gelişim araçlarıyla destekliyor.

Kurumsal Destek Fonu nedir?

Fon STK’ların kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla kuruldu. Fon kapsamında STK’lar kendilerinin belirlediği kurumsal öncelik alanlarında mentorlar ve atölye gibi desteklerden yararlanıyorken hibe de kullanıyorlar. Fon STK’ların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gerekli becerileri kazanarak koşullara adapte olmalarına, bunu iş yapma biçimlerine yansıtmalarına ve böylece kurumsal olarak dönüşmelerine destek olmak için tasarlandı ve uygulanıyor.

Fon STK’ları nasıl destekliyor?

Açık çağrılarla alınan başvurular sonucu belirlenen kuruluşlar destekleniyor. Programdan yararlanan STK’nın mevcut kurumsal ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların giderilmesi için kurum içinde nasıl bir dönüşümü hangi faaliyetlerle hayata geçireceği üzerine mutabık kalınıyor. Bu strateji bütçelendiriliyor. Bu faaliyetler bütününün hayata geçmesi için kurumun ihtiyaçları çerçevesinde ve onayıyla kurumun bire bir çalışması için bir mentor eşleştiriliyor. Tüm bu süreç çeşitli eğitimler ve atölyelerde zenginleştiriliyor. Süreçle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler “Hibe Veren Kuruluşlar İçin Kapasite Gelişim Programı Rehberi“ne bakabilir.

STK’ları hangi kurumsal gelişim alanlarında destekliyorsunuz?

STK’lar aşağıdaki temalardan biri kapsamında derinlemesine destekleniyor:
– Finansal sürdürülebilirlik,
– STK’larla işbirliği,
– Gönüllülerle işbirliği,
– Proje geliştirme ve uygulama,
– Savunuculuk ve lobicilik,
– Etki ölçümü,
– Organizasyon yönetimi,
– İletişim.

Fonun büyüklüğü nedir?

2021’de faydalanıcı bir kuruma en fazla 100.000 TL tutarında hibe desteği sağlanacak. Fon kapsamında toplam 300.000 TL hibe dağıtılacaktır. Başvuruların en fazla 12 ay süreyle hazırlanmış şekilde yapılması beklenir.

Fondan kimler yararlanabilir?

  • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
  • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler,
  • 2020 gelirleri 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan
    (Senelik geliri 30.000 TL’sının altında olan kuruluşların kurucuları/yönetim birimlerinde görev alan kişilerin sivil toplum deneyimleri başvuruda bir referans olarak kabul edilebilir. Buna ek, başka kurumlardan alınan hibelerin kuralı gereği harcamaların doğrudan hibe veren kuruluş tarafından yapıldığı ve başvurucu kurumun kasasına girmediği durumlarda da 30.000 TL’sının altında gelirler kabul edilebilir.),
  • Çalışmalarının odağında dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek, haklarını savunmak ve/veya sosyal refahını artırmak olan,
  • Kurumsal kapasite gelişimiyle ilgili bir vizyona ve ihtiyaca sahip olan kar amacı gütmeyen kuruluşlar.

Fon kimin inisiyatifiyle kuruldu?

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın koordinasyonu ve kaynaklarıyla, Turkey Mozaik Foundation, Dalyan Foundation ve kişisel bağışçıların katkısıyla ve işbirliğiyle kuruldu.

Fonun son başvuru tarihi nedir?

7 Ekim Perşembe, saat 15:00

Başvuru çağrısı ve formuna nasıl ulaşabilirim?

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi – https://siviltoplumdestek.org/kurumsal-destek-fonu-cagrisi
Başvuru formu – https://siviltoplumdestek.org/basvuru-formlari/ ya da https://siviltoplumdestekv.typeform.com/to/zOfc90B4
Bütçe örneği – https://docs.google.com/spreadsheets/d/10R77VinWSfnveXLkmzcY0JRT5SXSYrPJOdrGFAADFJY/edit?usp=sharing

Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul