KURUMSAL DESTEK FONU

1. Fonun amacı nedir?

Kurumsal Destek Fonu, dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak için çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla 2016 yılında kuruldu. Fon, STK’ların dönüşen ihtiyaçlarını karşılamak ve değişen koşullara adapte olmak için gerekli yetkinlikleri kazanarak, bunu iş yapma biçimlerine yansıtmalarına ve böylece kurumsal olarak güçlenmelerine destek olmak amacıyla tasarlandı ve uygulanıyor.

Bu amaç doğrultusunda, Kurumsal Destek Fonu’nun 2023 dönemini, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenenlerin iyi olma halinin desteklenmesi için sahada aktif olarak faaliyet gösteren, bölgeye destek olan ve/veya deprem bölgesinde yer alan STK’ların kurumsal kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Bcause Foundation, Dalyan Foundation, Fondation de FranceKarl Kahane Foundation, Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA), Turkey Mozaik Foundation, WNS (Holdings) Limited işbirliğiyle ve mali desteğiyle hayata geçiriyoruz.

Hibe desteğinin yanı sıra fon kapsamında STK’lar, seçtikleri kurumsal gelişim alanlarında kapasitelerini güçlendirmeye ve Vakfımız tarafından ilk kez 2019 yılında geliştirilen Kurumsal Gelişim Bileşeni ile başta mentorlarla birlikte çalışma olmak üzere kurumsal gelişimlerini desteklemeye yönelik farklı imkanlardan faydalanacak.

2. Fona kimler başvurabilir?

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, sendikalar, vakıf üniversitesi uygulama ve araştırma merkezleri, federasyonlar/konfederasyonlar*
 • Deprem bölgesinde yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenenlerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla sahada aktif olarak faaliyet gösteren, bölgeye destek olan ve/veya deprem bölgesinde yer alan kuruluşlar,
 • 2023’ten önce kurulmuş olan kuruluşlar için 2022 yılı gelirleri 4.000.000 TL’den az olan (2023 yılında kurulan kuruluşlar için bir bütçe kısıtı bulunmamaktadır.),
 • Kurumsal kapasite gelişimiyle ilgili bir vizyona ve ihtiyaca sahip olan kuruluşlar.

(*) Meslek odaları, barolar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, şirketler, üniversiteler, kent konseyleri, kamu kurumları ve yerel yönetimler fondan doğrudan yararlanamazlar. Ancak başvuru sahibi kuruluşların bu yapılarla işbirliği yapmaları mümkündür ve bu tür işbirlikleri teşvik edilir. Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluş birden fazla başvurunun ortağı olabilir. Tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar yukarıdaki şartlara uyan bir STK’nın ev sahipliğinde fona kendi gelişimleri için başvurabilirler.

3. Başvurularda aranan öncelikli özellikler nelerdir?

 • Kurumsal Kapasite: Kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıyla; yapılan işe odaklanmak için yeterli yönetim becerisi ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması,
 • Kurumsal Gelişim İhtiyacı ve Motivasyonu: Kuruluşun başvuruda belirttiği kurumsal gelişim ihtiyacına yönelik önerdiği planın niteliği ve bu planı hayata geçirmekle ilgili kurumsal motivasyonu.

4. Hibe ve kurumsal gelişim süreçleri nasıl ilerleyecek?

Hibenin uygulama süresi 10 aydır. Başvurular 10 aydan az veya çok olamaz.

Kurumsal Destek Fonu hibe ile birlikte kurumsal gelişim sürecini de içerir. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlar aşağıdaki kurumsal gelişim başlıklarında -kuruluşun öncelikli ihtiyaçları temelinde-  desteklenir:

 • Ağ ve Ortaklık Kurma
 • Finansal Sürdürülebilirlik
 • Gönüllülerle İşbirliği
 • İletişim
 • Organizasyon Yönetimi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Proje Yönetimi
 • Savunuculuk ve Lobi Faaliyetleri

Kuruluşların, kurumsal gelişim süreci adımlarına katılım sağlamaları beklenir: 

 • Hibe Açılış Toplantısı
 • Tanışma Toplantıları
 • İhtiyaç Belirleme Toplantıları
 • Mentor Desteği
 • Uzman Destekleri
 • Atölyeler
 • Kurum Buluşmaları
 • Düzenli Toplantılar
 • İzleme ve Değerlendirme Süreci

Kurumsal Destek Fonu kapsamında hibe almaya hak kazanan kuruluşlar, ihtiyaç belirleme toplantılarını tamamladıktan sonra hibelerini kullanmaya başlayabilir. 

5. Fondan en fazla ne kadar hibe talep edebiliriz?

Kurumsal Destek Fonu’na yapılacak başvurular için hibe üst sınırı 1.000.000 TL’dir.

6. Fonun toplam büyüklüğü nedir?

Fon kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en fazla 7.000.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi, kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma veya azaltma hakkını saklı tutar.

7. Son başvuru tarihi nedir?

Başvurular için son tarih 9 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 18.00’dir.

8. Hibe süreci ve takvimi nedir?

Başvuru süreci aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir. Desteklenecek çalışmaların en erken Aralık 2023 tarihinde başlaması ve en geç Ekim 2024 tarihinde sonlanması gerekir.

Süreç Tarih
Kurumsal Destek Fonu’nun duyurulması 11 Eylül 2023
Son başvuru tarihi 9 Ekim 2023 Pazartesi, 18.00
Teknik değerlendirme ve ön elemenin yapılması  9 Ekim 2023 haftası
Değerlendirme komitelerinin toplanması ve hibe almaya hak kazanan kuruluşların belirlenmesi 30 Ekim 2023 haftası
Hibe almaya hak kazanan kuruluşların bilgilendirilmesi 6 Kasım 2023 haftası
İhtiyaç analizi toplantıları ve hibe çerçevesinin oluşturulması Kasım 2023
Hibe sürecinin başlaması Aralık 2023

9. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlara hibe nasıl aktarılır?

Sözleşmenin imzalanması için gerekli bilgi ve belgelerin başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda hibeler kuruluşlara üç taksit halinde aşağıdaki oranlar doğrultusunda banka hesabına havale yoluyla iletilecektir:

 • İlk Ödeme (%60): Hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından
 • İkinci Ödeme (%35): Ara raporun onaylanmasının ardından
 • Son Ödeme (%5): Final raporunun onaylanmasının ardından

10. Hibelerin harcanmasıyla ilgili hangi kurallar geçerlidir?

 • Hibelerin sadece bu hibeyle ilgili harcamaların yapılacağı bir hesaba aktarılması ve tüm harcamaların fatura veya fiş karşılığı ve banka havalesi yoluyla yapılması gerekir. Desteklenen kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaları faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetim -masrafları karşılanacak biçimde- istenebilir.
 • İnsan kaynakları maliyetleri yasal vergileri ile beraber uygun harcama kalemi olarak kabul edilir.
 • Üçüncü taraflara hibe vermek, nakdi ve/veya burs destekleri uygun bütçe kalemleri değildir.

11. Fonun görünürlük kuralları nedir?

Hibe alan kuruluşların Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın ve fonun paydaşlarının logolarına hibe kapsamında yürütülecek iletişim faaliyetlerinde ve internet sitelerinde yer vermesi beklenir. Detaylı görünürlük kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

12. Hibenin raporlaması nasıl yapılacaktır?

Hibeden faydalanan kuruluşların Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından kendileri ile paylaşılacak ara raporu ve final raporunu sözleşmede belirlenen takvime göre paylaşması gerekir.

Desteklenen kuruluşların hibenin etkisinin ölçülmesi amacıyla yapılacak izleme ve değerlendirme faaliyetlerine, görüşmelere ve anket çalışmalarına katılması beklenir. Ayrıca, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve fon paydaşları tarafından STK’lara ziyaretler gerçekleştirilebilir ve proje izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında ek görüşmeler talep edilebilir. 

13. Başvuru formuna nasıl ulaşabilirim?

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosyada başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz. 

Fonla ilgili sorularınızın cevapları internet sitemizin ana sayfasında yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde olabilir. Başvuru süreciyle ilgili yukarıda verilen bilgiler dışında sormak istediğiniz sorular varsa kurumsal@siviltoplumdestek.org adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru formu:  

Örnek bütçe formatına buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Destek Fonu 2023 Dönemi Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

| Kurumsal Destek Fonu | No Comments
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenenlerin iyi olma halinin desteklenmesi için sahada aktif olarak…

Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile Kurumsal Destek Fonu Kapsamında Yürüttükleri Çalışmaları Konuştuk

| Kurumsal Destek Fonu | No Comments
Çorbada Tuzun Olsun Derneği (ÇOTUN), temel insani yardım dağıtımları ile evsizlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak, topluma geri kazanımlarını sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturarak, toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çalışmalar yapıyor. Kurumsal…

Kurumsal Destek Fonu’nun 2023 Döneminde Yapılan Başvurulara Dair Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

| Kurumsal Destek Fonu | No Comments
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenenlerin iyi olma halinin desteklenmesi için sahada aktif olarak…

Kurumsal Destek Fonu’nun 2023 Döneminde Desteklenecek STK’lar Belirlendi

| Kurumsal Destek Fonu | No Comments
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenenlerin iyi olma halinin desteklenmesi için sahada aktif olarak…

Kurumsal Destek Fonu’nun 2023 Dönemi Başvuruları Sona Erdi

| Kurumsal Destek Fonu | No Comments
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenenlerin iyi olma halinin desteklenmesi için sahada aktif olarak…

Kurumsal Destek Fonu’nun 2023 Dönemi Başvuruları Açıldı

| Kurumsal Destek Fonu | No Comments
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenenlerin iyi olma halinin desteklenmesi için sahada aktif olarak…

Medikal Arama Kurtarma Derneği ile Kurumsal Destek Fonu Kapsamında Yürüttükleri Çalışmaları Konuştuk

| Kurumsal Destek Fonu | No Comments
Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK) deprem, yangın, sel gibi afetlerde, büyük kazalarda, toplumsal ayaklanmalarda, dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, eğitimli ve organize olmuş tıbbi personelin…

Yeşil Düşünce Derneği ile Kurumsal Destek Fonu Kapsamında Yürüttükleri Çalışmaları Konuştuk

| Kurumsal Destek Fonu | No Comments
Yeşil Düşünce Derneği, şenlikli, kolektif, katılımcı, şeffaf, sürdürülebilir, dirençli ve kendine yeten topluluklar oluşturmak anlayışı ile iklim krizini temele alarak; yenilenebilir enerji, yeşil ekonomi, ekolojik sürdürülebilirlik, demokrasi ve medya ile…

Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği ile Kurumsal Destek Fonu Kapsamında Yapacakları Çalışmaları Konuştuk

| Kurumsal Destek Fonu | No Comments
Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS), toplumsal cinsiyet bakış açısını merkeze alarak barış çalışmaları etrafında araştırmalar, analizler ve çeviriler yapıyor. Hak özneleri, toplumsal barış mücadelesi veren STK’lar, aktivistler…

Kökler ve Filizler Derneği ile Kurumsal Destek Fonu Kapsamında Yürütecekleri Çalışmaları Konuştuk

| Kurumsal Destek Fonu | No Comments
Kökler ve Filizler Derneği (Roots & Shoots Turkey – R&S TR), çocukların ve gençlerin ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi ve becerilerinin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla buluşmalar, çevrimiçi ve çevrimdışı atölyeler, etkinlikler…

Kurumsal Destek Fonu 2022 Dönemi Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

| Kurumsal Destek Fonu | No Comments
Dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine destek olmak amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation işbirliği, bireysel ve…

Kurumsal Destek Fonu’nun 2022 Döneminde Yapılan Başvurulara Dair Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

| Kurumsal Destek Fonu | No Comments
Sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal gelişimlerinin güçlenmesini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kurumsal Destek Fonu’nun 2022 döneminin başvuru ve seçim süreçleri tamamlandı. STK’ların…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul