2021'DE BAŞLAYAN HİBELER

KÜLTÜR SANAT FONU

Kültür-sanat kurumlarının ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini ve projelerini hayata geçirmelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları bölümünün içerik ortaklığında, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle oluşturuldu.

A4 Atölye Çağdaş Sanat Derneği (A4 Atölye),(Birlikte Hareket Etme ve Hafızayı Kaydetmek projesi, 100.000 TL), Diyarbakır
A4 Atölye, sanatçıya nefes verecek, katkı sağlayacak, alternatif sanat pratiklerine yer açan; aynı zamanda disiplinler arası hareket alanının teşvik edildiği, çok fonksiyonlu bir sanat mekanı. Dernek, son iki yıldır toplumsal cinsiyet, eşitlik, adalet, çeşitlilik ilkesi çerçevesinde projeler yürütüyor. Hibe desteğimizle Birlikte Hareket Etme ve Hafızayı Kaydetmek projesini hayata geçirecek olan dernek, proje kapsamında Diyarbakır’da yaşayan kadın sanatçılara yönelik yapılacak açık çağrı sonucunda; sanatsal üretimde birlikte hareket etmeyi, konuşma ve yeni yöntemler geliştirmeyi amaçlayan 6 kadın sanatçı, 4 atölye ve bir sergi için bir araya gelecek. Aynı zamanda, projeye katılan kadın sanatçıların çalışmalarını sunabilmeye hazır hale getirebilmesini desteklemek amacıyla çeşitli eğitimler verilecek. A4 Atölye, proje süresince sergilerin daha fazla kişiye ulaşması amacıyla herkesin katılımına açık olacak 5 atölye düzenleyecek.

Altyazı Sinema Derneği (Altyazı), (Altyazı Sinema Dergisi Dijital Arşiv projesi, 72.500 TL), İstanbul
Güncel filmler kadar, ana akım medyada fazla yer bulamayan kısa film, belgesel ve deneysel sinema gibi alanlara da görünürlük kazandıran Altyazı, film eleştirisi ve analizine önem veren bir yayın anlayışı ile sinema seminerleri gerçekleştiriyor, festivallerle işbirliği içerisinde etkinlikler düzenliyor. Hibe desteğimiz ile dernek, Altyazı Sinema Dergisi Dijital Arşiv projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında Eylül 2001 yılında yayın hayatına başlayan Altyazı Sinema Dergisi’nin henüz dijital ortama aktarılmamış 144 sayısının dijital versiyonu oluşturulacak ve derginin 213 sayılık arşivinin indekslenmesi yapılarak, herkesin erişimine açılması sağlanacak.

Yücel Kültür Vakfı, (Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali projesi, 89.095 TL), İstanbul
52 yıldır gençlerin kişisel gelişimlerine destek olmak için kültür ve sanat alanında faaliyetler yürüten Vakıf, gençlerin kendilerini bu alan vasıtasıyla ifade etmesine olanak sağlıyor. Yücel Kültür Vakfı, Türkiye’deki farklı sanat topluluklarına ayni ve maddi destek sağlıyor; sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllüleriyle birlikte toplumsal sorunlara çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yapıyor. Hibe desteğimizle bağımsız sanatçı insiyatifi @İmprodancefest,Yücel Kültür Vakfı ev sahipliğinde Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında 10-19 Haziran 2022 tarihleri arasında çevrimiçi ve İstanbul’un farklı bölgelerinde yüz yüze gerçekleştirilecek atölyeler, performanslar, açık doğaçlama dans seansları, dans film gösterimleri, konferans ve performatif sunumlar ve engellilere yönelik atölyelerden oluşan 2. Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali düzenlenecek. Okullarla geliştirilen işbirlikleri kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik atölyeler düzenlenecek.

500.Yıl Vakfı (Online Müze projesi, 100.000 TL), İstanbul
500. Yıl Vakfı, Türk Museviler Müzesi ile Türkiye’de 2600 yıldır varlıklarını sürdüren Yahudi toplumunun tarihi, kültürü, gelenekleri, ülkeye ve topluma katkıları ve etkileşimleri ile ilgili yerli ve yabancı ziyaretçilere bilgi verirken, ön yargıları kırmak ve nefret söylemini azaltmak amacıyla çalışmalar yapıyor. Hibe desteğimiz ile Online Müze projesini hayata geçirecek olan 500. Yıl Vakfı, proje kapsamında Türk Musevileri Müzesi’nin sanal ve gezilebilir üç boyutlu bir versiyonunu oluşturacak.

KURUMSAL DESTEK FONU

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerinin güçlenmesini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle kuruldu. 

Açık Alan Derneği, ( Kurumsal Destek, 96.000 TL), İstanbul
Sosyal, ekonomik ve kültürel olarak farklı kesimlerden gençler, kadınlar ve çocuklara yönelik hak temelli bir bakış açısı ile çalışmalar gerçekleştiren Açık Alan Derneği, derin yoksulluğun sürdürülemez koşullarını görünür kılmak ve yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak tartışmak amacıyla hayata geçirdiği Derin Yoksulluk Ağı ile acil durum müdahalesi olarak #EvdenDeğiştir kampanyası ile yoksulluk yaşayan kişilere temel ihtiyaç desteği sağlarken, diğer taraftan da ‘derin yoksulluk’ kavramını gündemde tutabilmek için savunu faaliyetleri planlıyor. Açık Alan Derneği fon kapsamında savunuculuk kapasitesini güçlendirmek için çalışmalar yapacak ve bu alanda çalışacak bir kişiyi istihdam edecek.

Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM), ( Kurumsal Destek, 73.920 TL), İstanbul
BBOM, Türkiye’de erken çocukluk ve ilkokul eğitiminin katılım ve barış yönünde gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapıyor. Dernek, demokratik yönetim ekseninde oluşturulan BBOM modeli ile öğrenme ortamındaki tüm öznelerin (çocuklar, öğretmenler, idari ve yardımcı personel ve gerektiğinde ebeveynler) odakta olduğu barışçıl, sosyal ve duygusal becerileri destekleyici yaklaşımların yer aldığı bir öğrenme topluluğu oluşturmayı hedefliyor. Fon kapsamında BBOM, derneğin kaynak çeşitliliğini artırmak ve finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yapacak. Bu amaç doğrultusunda BBOM, kaynak geliştirme çalışmalarından sorumlu olacak bir kişiyi istihdam edecek. 

Çorbada Tuzun Olsun Derneği (Çorbada Tuzun Olsun),( Kurumsal Destek, 100.000 TL), İstanbul
Temel insani yardım dağıtımları ile evsizlerin günlük ihtiyaçlarını karşılarken, topluma geri kazanımlarını sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturarak, toplumsal kalkınmayı, toplumun gerisinde hiç kimseyi bırakmadan gerçekleştirmeyi amaçlayan Çorbada Tuzun Olsun, her akşam İstanbul Beyoğlu’nda, haftada birgün ise Beşiktaş’ta evsizlere gıda dağıtımı yapıyor. Çorbada Tuzun Olsun hibe kapsamında proje geliştirme kapasitesini arttırmak için çalışmalar yapacak. Dernek, bu hedef doğrultusunda proje geliştirme ve sosyal çalışma alanlarından sorumlu olacak kişiler istihdam edecek.

Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği (Sivil Sayfalar), (Kurumsal Destek, 99.000 TL), İstanbul
Sivil toplum haberciliği yapan Sivil Sayfalar, sivil toplumun tecrübesini medya, kamu yönetimi ve diğer STK’lar nezdinde görünür kılmayı amaçlıyor. Sivil Sayfalar hibe kapsamında kaynak çeşitliliğini artırmak ve derneğin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütecek. Dernek, hibe desteğimizle iletişim ve kaynak geliştirme çalışmalarından sorumlu bir kişiyi istihdam edecek.

Yeşil Düşünce Derneği, (Kurumsal Destek, 70.800 TL), İstanbul
İklim krizini temele alarak yeşil politikaların yaygınlaşması için faaliyet yürüten Yeşil Düşünce Derneği; iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji, yeşil ekonomi, ekolojik sürdürülebilirlik, demokrasi ve medya ile sosyal adalet alanlarında çalışmalarını yürütüyor. Yeşil Düşünce Derneği hibe desteği etki ölçümü kapasitesini güçlendirmek için çalışmalar yapacak.

ÇOCUK FONU

Çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi ve haklarının tesis edilmesi için 0-15 yaş arası çocuklarla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini ve kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle bireysel ve kurumsal bağışçıların finansal desteği ile kuruldu.

Bilim Kahramanları Derneği (Bilim Kahramanları), (Kızlar Bilimle Buluşuyor Projesi, 91.000 TL), İstanbul 
Bilim, bilimsel düşünce ve bilimsel farkındalığın yayılması ve teşvik edilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Bilim Kahramanları, çeşitli ulusal ve uluslararası projeler ile 4-19 yaş arasındaki çocukların ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşması amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Fon kapsamında Kızlar Bilimle Buluşuyor projesinin 4. fazını hayata geçirecek olan dernek, kız çocuklarının bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik becerileri (STEM) kazanması; kodlama, proje geliştirme, takım çalışması, sunum yapma gibi alanlarda deneyim elde etmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarının arttırılması için faaliyetler düzenleyecek. . 2018 yılından beri Vakfımız tarafından desteklenen projenin 4. fazına farklı illerden 20 devlet okulundan 120 kız çocuğu ve 40 koçu olan öğretmen katılacak. Bilim Kahramanları projenin bu fazının görünürlüğünün ve bilinirliliğinin artırılması amacıyla kız takımları ile beraber bir dijital gazete hazırlayacak.

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği(FİSA), (Çocuk Hakları Krizi Değil! Yerel Yönetimler İçin Çocuk Hakları Temelli Kriz Yönetimi Projesi, 90.000 TL), Ankara
FİSA, çocuk haklarının korunması ve hayata geçirilmesi amacıyla, çocuk ihmali ve istismarı, çocuk işçiliği, ayrımcılık, çocuk katılımı, çocuk ve göç, engellilik ve eğitim alanlarında proje ve programlar yürütüyor. Mayıs 2019’da FİSA bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Merkezi ise Türkiye’de özellikle çocukların maruz kaldığı hak ihlallerinin görünür kılınmasına, bu ihlal alanlarıyla ilgili bütüncül ve hak temelli politikaların ve uygulamaların geliştirilmesine, bu süreçlere sivil toplumun ve çocukların katılımı ile müdahale becerilerinin güçlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor. FİSA fon kapsamında, Çocuk Hakları Krizi Değil! Yerel Yönetimler İçin Çocuk Hakları Temelli Kriz Yönetimi projesini hayata geçirecek. 12 ay süreyle devam edecek proje kapsamında dernek, yerel yönetimlerin olağan koşulların yanı sıra yangın, salgın, sel gibi çeşitli kriz durumlarında da çocukların yaşam, sağlık, eğitim, barınma, beslenme, katılım hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerinin yerine getirilmesini sağlayacak ve ihlalleri önleyecek yerel politikalar ve uygulamalar geliştirilmesine destek olacak. Bu amaç doğrultusunda dernek, Yerel Yönetimler için Çocuk Hakları Temelli Kriz Yönetiminde Minimum Standartlar El kitabını hazırlayacak ve farklı yerel yönetimlerle paylaşacak. Çiğli Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi ve Fındıklı Belediyesi için çocuk hakları temelli kriz yönetimi eğitimleri düzenleyecek olan FİSA, bu eğitimlerin ardından katılımcı 3 belediyenin kriz durumlarına ilişkin çocuk hakları temelli bir stratejik plan hazırlanmasına ve uygulanmasına destek olacak. Aynı zamanda yerel yönetimler için çocuk hakları temelli kriz yönetimi konulu çevrimiçi seminerler düzenleyecek.

Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD), (Kurumsal Destek, 85.000 TL), İstanbul
Tüm çocukların eğitime adil ve eşit şekilde erişimini sağlamak amacıyla çalışmalar yapan SGD, risk altında, dezavantajlı ve ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla, öncelikli olarak okulu terki önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla hak temelli çalışmalar yapıyor. Fon kapsamında kurumsal hibe desteği sağladığımız dernek, finansal sürdürülebilirliğini geliştirmek ve bireysel bağışçılara erişimini artırmak amacıyla çalışmalar yapacak. Bu kapsamda, kaynak geliştirme çalışmalarından sorumlu olacak bir kişiyi istihdam edecek.

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD), (Çocuğun Sesi Ortaklık Ağı – Çocuk Bakışıyla İnsan Hakları Projesi, 93.000 TL), İstanbul
2008 yılından beri engelli bireylerin karşılaştığı hak ihlallerinin giderilmesi üzerine çalışmalar yapan TOHAD, bu çerçevede 2015 yılından beri engelli çocuklarının sorunlarını görünür kılmak ve engelli çocukların katılım hakkını desteklemek amacıyla faaliyetler yürütüyor. Dernek hibe desteğimizle Çocuğun Sesi Ortaklık Ağı – Çocuk Bakışıyla İnsan Hakları projesini hayata geçirecek. TOHAD ve Boğaziçi Üniversitesi’nden uzman ekipler tarafından 5 ay boyunca yürütülecek proje kapsamında, farklı şehirlerden STK’ların ve Gençlik Merkezleri’nin desteği ile belirlenecek 50 çocuk ile ön görüşmeler yapılacak. Daha sonra bu çocuklar arasından belirlenecek olan 7-15 yaş arasındaki 30 çocuk için Boğaziçi Üniversitesi’nde 5 gün sürecek 2 ayrı kış okulu düzenlenecek. Dernek, projeye katılacak çocukların en az %30’nun engelli ve dezavantajlı gruplardan olmasına öncelik verecek. Kış okulu dahilinde hem öğrenme hem de tartışma zemininde buluşacak olan çocuklar, yaratıcı drama ve felsefe gibi eğitimlerin yanı sıra düzenlenecek atölye oturumlarında ev, sokak ve mahalle gibi çevrelerde yaşadıkları sorunları ve güncel insan hakları konularını tartışacak. Projenin ikinci ayağında ise atölyeye katılan çocuklar en az 6 farklı okulu ziyaret ederek, edindikleri bilgi ve deneyimleri akranlarına aktaracak.

ORMAN YANGINLARI ACİL DESTEK FONU

28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve Türkiye’nin farklı illerinde sayısı 100’den fazla olan yangınlar sonrasında sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation, Actecon,ve 212 işbirliğiyle bireysel ve kurumsal bağışçıların finansal desteği ile kuruldu . 

Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM), (Yangınlar sonrası Akdeniz Ormanları ve Makiliklerinin Geri Gelişinin İzlenmesi ve Bulguların Kamuoyu ile Paylaşılması Projesi, 98.300 TL), Ankara
Doğa Koruma Merkezi Vakfı, bilimsel yaklaşımları temel alarak biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor. DKM hibe desteğimizle, vatandaşların aktif katılımı ile beraber orman yangınları sonrasında orman ve maki ekosistemini ve bu ekosistem içindeki yaşamın geri geliş sürecini takip etmek için bir izleme çalışması yapacak. Vakıf, yapılacak izleme çalışmasıyla ulaşılan verileri ve bilgileri kamuoyu ile paylaşacak. Bu çerçevede amenajman planları ve uzaktan algılama verileri kullanılarak Antalya, Muğla ve Mersin illerindeki yangın öncesi orman ve maki yapısını tespit edilecek. Oluşturulacak uzman ekip ile beraber en az 10 yıl süreyle devam edecek alan izleme ve raporlama sistematiği oluşturulacak. Ayrıca, vatandaş bilimi yolu ile veri toplanmasına yönelik bir sistem geliştirecek olan DKM, bu sistem ile vatandaşların bu sürece aktif olarak dahil olmasını sağlayacak. Son olarak Vakıf, yangından etkilenen alanlardaki çalışmaların, alanın geri gelişine dair toplanan verilerin ve üretilen bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağı bir internet sitesi oluşturacak.

EMEK BENİM Kadın Derneği (EMEK BENİM), (Afet ve Ekokırım’a Karşı Kadın Dayanışmasını Güçlendirme Projesi, 97.000 TL), Muğla
EMEK BENİM Kadın Derneği, şiddet mağduru kadınlara hukuki ve psikolojik destek sağlıyor; kadınların istihdamı ve ev eksenli çalışan kadınların sorunlarını gündeme taşıyarak çözüm önerileri geliştiriyor. Dernek, hibe desteğimiz ile Muğla il merkezi ve ilçelerinde yangın sonrası tahliye edilen Marmaris Turgutbayır bölgesinde bulunan iki kırsal yerleşim yerinde ve Milas’a bağlı, Çökertme ve Mazı yerleşimlerinde yaşayan kadınların, köylerine yeniden yerleşirken kamu ve STK’ların sağladığı her türlü desteğe erişebilmeleri için çalışmalar yapacak. Aynı zamanda, mevcut destek mekanizmalarının dışında kalan kadınların kıyafet, ev eşyası ve çoçukların eğitim gibi alanlardaki acil ihtiyaçlarını temin edecek. Son olarak dernek, hibe kapsamında afetten etkilenmemiş kadınlar ile afetten etkilenen kadınlar arasındaki kadın dayanışmasını artırmak amacıyla bölgedeki kadınları bir araya getirecek. EMEK BENİM proje kapsamında 150 kadına ulaşacak ve toplam 60 kadının ihtiyaçlarını doğrudan karşılayacak.

Hayata Destek Derneği (Hayata Destek), (Orman yangınlarından Etkilenen Nüfusa Geçim Kaynakları İyileştirme Desteği Projesi, 170.000 TL), İstanbul
Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan Hayata Destek Derneği, acil yardım, mülteci destek, çocuk koruma ve sivil toplumu güçlendirme ve koordinasyon program alanları altında çalışmalar yürütüyor. Hayata Destek, fon kapsamında Antalya, Mersin ve Adana illerinde yangınlardan etkilenen kişilerin ve ailelerin ihtiyaçlarını daha hızlı bir şekilde giderebilmeleri için toplam 40 aileye nakit para ve ayni destek yardımı yapacak. Desteklenecek aileler; geçim kaynaklarının küçük ölçekli olması, ilgili meslek odalarına kayıtlı olmamaları ve açıklanacak desteklere erişimde güçlük yaşayabilecek olmaları kriterlerine göre önceliklendirilerek belirlenecek.

NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği (Natura), (Akdeniz Habitatlarının Son Yaban Kedileri Projesi, 165.800 TL), Ankara
NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği, dünyada sadece Güneybatı Anadolu’da yaşayan ve günümüzde parçalanmadan dolayı yok oluşun eşiğinde olan Sığla (Günlük) orman toplulukları arasında koridor oluşturarak, parçaların birleştirilmesi ve bu orman topluluklarının yok oluş sürecinin tersine çevrilmesi için çalışmalar yürütüyor. Hibe desteğimizle yanan alanlarda envanter taraması yapacak olan Natura, yaban kedisi popülasyonunun mevcut durumunu ortaya çıkarmak amacıyla 10 foto-kaplan ile alanda tarama yapacak. 100 km2’lik bir alanda 12 ay boyunca izleme çalışması yapacak olan dernek, yaban kedisinin yanmış ve yanmamış alanlardaki habitat kullanım durumunu ortaya çıkarabilmek amacıyla 2 yaban kedisine uydu vericisi takacak. Ayrıca bölge yakınlarındaki en az 1 karakulaka da uydu vericisi takarak iki tür arasındaki olası rekabeti ortaya koyacak. Natura, ilgili paydaşlarla beraber bir çalıştay düzenleyerek bölge yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğini ve bunun orman yangınları ile olası ilişkisini ele alarak, gerekli faaliyetlerin ve koruma tedbirlerinin planlanması maksadıyla Yaban Kedisi Tür Koruma Eylem Planı’nın oluşturulması için gerekli çalışmaları yapacak.

Yuva Derneği, (İklim ve Doğa Okuryazarlığı Eğitimi Projesi, 180.000), İstanbul
Yuva Derneği, yetişkinlerin ve gençlerin okul dışı eğitimlerini ve yaşam boyu öğrenme yoluyla gelişimlerini desteklemek, çevreyle ilgili farkındalıklarını artırmak ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Dernek, fon kapsamında iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetler ve bu afetlere yönelik tedbir ve müdahale yöntemleri hakkında toplumun farkındalığını artıracak ve çevre dostu alışkanlıkların yer etmesini sağlayacak çalışmalar yapacak. Yuva Derneği, bu kapsamda farklı sosyo-ekonomik ve demografik özelliklere sahip 18 yaş üstü 960 faydalanıcıya yönelik olarak İklim ve Doğa Okuryazarlığı eğitimleri düzenleyecek.

HER YAŞTA FONU

Yaşlılık alanında çalışmalar yapan ya da toplumsal cinsiyet, sağlık, engellilik, eğitim gibi alanlarda biriktirmiş olduğu tecrübeyi çalıştığı hedef kitle nezdinde yaşlılarla genişletmeyi hedefleyen sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla, AgeSA Hayat ve Emeklilik İşbirliği ve mali desteğiyle açıldı.

Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ), (İZ Bırakıyoruz projesi, 49.170 TL), İstanbul
Toplumsal barışa hizmet edecek önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olması için çalışmalar yapan Bir İZ Derneği, başta kadınlar, mülteciler, çoçuklar ve yaşlılar olmak üzere bireyi güçlendirmeyi merkeze alan projeler gerçekleştirerek ruh sağlığı hizmetlerinin tüm toplum için erişilebilir olmasına katkı sağlıyor. Fon kapsamında İZ Bırakıyoruz projesini hayata geçirecek olan Bir İZ Derneği, 65 yaş üstü toplam 60 kişinin öz yaşam hikayelerini anlatı yolu ile kayda geçirerek, psikososyal iyilik hallerini güçlendirecek. Tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden 30 öğrenci tarafından gerçekleştirilecek bu görüşmeler öğrencilerin görüşme becerilerinin gelişmesine de katkı sağlayacak. Proje kapsamında 6 otobiyografik görüşme, 3 grup çalışması ve 30 öğrencinin gerçekleştirdiği görüşmelerin değerlendirildiği 6 adet süpervizyon toplantısı düzenlenecek. Bir İZ Derneği, proje için oluşturulacak internet sitesi ve hazırlanacak rapor ile hazırlanan hikayelerinin ve proje bulgularının daha geniş bir kitleyle paylaşılmasını sağlayacak.

Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği, (Demans Simülatörü: Demansı Anlamanın İnteraktif Yolu projesi, 25.800 TL), İstanbul
Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği, yaşlanmakta olan kişilerin günlük yaşam kalitelerini artıracak bilişsel ve psikososyal yöntemleri hayata geçirmek, aktif yaşlanma sürecine destek olmak ve bu sürece katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Fon kapsamında Demans Simülatörü: Demansı Anlamanın İnteraktif Yolu projesini hayata geçirecek olan dernek, proje kapsamında çalışmaları arasında yer alan Demans Simülatörü uygulaması ile ilgili bir eğitim modülü hazırlayacak ve bir ölçme değerlendirme sistemi oluşturacak. Bu alanda nitelikli uzmanların yetiştirilmesinde teorik eğitimlerin simülasyon gibi aktif öğrenmeye yönelik uygulamalı eğitimler ile desteklenmesi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji bölümü 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinden oluşan toplam 100 öğrenci ile gerçekleştirilecek olan simulasyon çalışması ile demanstan en çok etkilenen yaşlı bireylerin gereksinimleri ve ihtiyaçlarını karşılayacak, yaşam kalitelerini artıracak etkin çözümlerin ve uygulamaların hayata geçirilmesine katkı sağlanacak. 

Türkiye Alzheimer Derneği, (Alzheimer Hastalarına Bakımveren Kadınların Sertifikalı Eğitimi projesi, 120.000 TL), İstanbul 
Türkiye Alzheimer Derneği kişilerin, Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan muzdarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında Alzheimer Hastalarına Bakımveren Kadınların Sertifikalı Eğitimi projesini hayata geçirecek olan dernek, proje ile bakım veren kadınların akrabalarına bakarken edindikleri becerilerin tasdiklenmesi ve belgelendirilmesi ve demans mağduru ailelerin sorunlarını ele almak üzere kampanya ve bilinçlendirme yoluyla toplumda yaygın olan sosyal damgalamayla mücadele etmek için çalışmalar yapacak.

Yaşlanma Çalışmaları Derneği (Senex), (SOLIS-e: Yaş Dostu Mekanları ve Hak Temelli Hizmetleri Planlamak Projesi, 86.000 TL; Senex İzleme: Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi Projesi 80.000 TL), Antalya
Odağına yaşlılık çalışmalarını alan Senex, insan haklarına özenli, toplumsal cinsiyeti ana akımlaştıran bir yaklaşımla; öğrenme programları, savunuculuk ve akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar, sanat faaliyetleri ve izleme çalışmaları programları geliştiriyor. Fon kapsamında derneğin iki ayrı projesine hibe desteği sağlanacak.

Bir devam projesi olan SOLIS-e: Yaş Dostu Mekanları ve Hak Temelli Hizmetleri Planlamak kapsamında, hak temelli yaş dostu çevrelerin ve hizmetlerin nasıl oluşturulabileceği konusunda bilgilendirici ve yaratıcı eğitimleri içeren bir öğrenme programının sunulması için açık kaynak bir internet sitesi kurulacak. İnternet sitesi üzerinden veri okuryazarlığı, toplumsal cinsiyet, yaş ayrımcılığı, yaş dostu çevre ve hizmetler yaratmak, kapsayıcılık ve katılım başlıklarında 5 ana modülden oluşan SOLIS-e öğrenme programı; yaşlılara hizmet sunan, yaş dostu çevre geliştirilmesi konusunda çalışan, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve inisiyatifleri ile araştırmacılar gibi konuyla ilgili kişilere iki dönemde sunulacak.

Ocak 2021’den başlayan Senex İzleme: Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi projesi ile dernek, yaşlılara yönelik şiddet, istismar, ihmal, ihlal ve ayrımcılıkla ilgili izleme ve raporlama çalışmaları yapacak. Proje kapsamında “yaşlı” anahtar kelimesi ile medyada yer alan haberler günlük olarak taranarak, yaşlılara yönelik ihmal, şiddet, istismar, hak ihlali ve ayrımcılık vakaları düzenli olarak arşivlenecek. Türkçe ve İngilizce olmak üzere toplam 24 adet aylık izleme raporu, 6 aylık ve 12 aylık olmak üzere toplamda 2 tane genişletilmiş izleme raporu yayınlayacak. Konuyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla yerel yönetimlere ve ilgili kurumlara yönelik 2 adet atölye çalışması gerçekleştirecek.

CEMRE FONU

Yoksullukla mücadele alanında yapılan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi yoluyla toplumsal ihtiyaçların karşılanması amaçlayan Cemre Fonu bireysel bağışçıların katkısı ile hayata geçiriliyor.

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) & Açık Alan Derneği (Derin Yoksulluk Ağı DYA), (Mobil Gıda Bankası Projesi, 666.710 TL), İstanbul
Gıda bankacılığının Türkiye’deki çatı kuruluşu olan TİDER, bir taraftan israfı önlemeye çalışırken diğer taraftan insanların temel ihtiyaçlarına adil ve eşit şekilde ulaşabilmesi için çalışmalar yürütüyor. DYA, yoksulluğun sürdürülemez koşullarını görünür kılmak ve yoksulluğun bir insan hakları ihlali olarak tartışılması amacıyla faaliyetlerini gerçekleştiriyor. TİDER ve DYA tarafından geliştirilen ve ortak uygulanacak olan Mobil Gıda Bankası projesi ile İstanbul’un Ataşehir, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik, Şişli, Beyoğlu, Fatih ve Esenyurt mahallelerinde açlık sınırı altında yaşayan, pandemi koşullarından dolayı gelir elde edemeyen, sosyal güvencesi bulunmayan ve devlet yardımlarından faydalanamayan ve derin yoksulluk koşullarında yaşayan ayda 300  aileye bir yıl boyunca gıda ve temizlik kolileri dağıtılacak. Bu ihtiyaçlar hibe kapsamında satın alınacak olan mobil gıda aracı üzerinden ihtiyaç sahiplerine bizzat ulaştırılacak. Proje kapsamında işe alınacak olan sosyal hizmet uzmanı ise ailelerin eğitim, istihdam, sağlık bilgilerini tespit ederek mevcut sosyal hizmet mekanizmaları ile eşleşmelerini sağlayacak.

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) (Kurumsal Destek 277.154 TL), İstanbul
TİDER, desteklediği gıda bankaları ağı ile Türkiye’de hem gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor hem de dezavantajlı kesimlerin bu bankalardan yararlanmasına destek oluyor. Cemre Fonu kapsamında TİDER’e sağladığımız şartlı hibe desteği ile gıda bankalarının tedarik zincirinin geliştirilmesine katkı sağlanıyor. İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası, Bursa Mustafa Kemal Paşa Belediyesi Gıda Bankası, İzmit Belediyesi Gıda Bankası, İzmir Karşıyaka Belediyesi iktisadi İşletmesi Gıda Bankası (Kent Market), Samsun Atakum Belediyesi Gıda Bankası, Adana Seyhan Gıda Bankası, Malatya Belediyesi Gıda Bankası ve Elazığ Belediyesi Gıda Bankası’ndan hizmet alan kişilerin sayısının ve bu gıda bankalarında ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. TİDER hibe desteğini iki sene için alacak.

EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR FONU

İlk ve orta öğrenimdeki eğitim kalitesinin geliştirilmesi amacıyla eğitim, çocuk,  gençlik ve diğer ilgili alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarının eğitimde yenilikçi çözüm uygulamaları ve projelerinin desteklenmesi amacıyla Latro Kimya işbirliğiyle açıldı.

Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM ), (Öğretmenler İçin Desteğim Cebimde projesi, 74.900 TL), İstanbul
BBOM, Türkiye’de erken çocukluk ve ilkokul eğitiminin katılım ve barış yönünde gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Dernek, demokratik yönetim ekseninde oluşturulan BBOM modeli ile öğrenme ortamındaki tüm öznelerin (çocuklar, öğretmenler, idari ve yardımcı personel ve gerektiğinde ebeveynler) odakta olduğu barışçıl, sosyal ve duygusal becerileri destekleyici yaklaşımların yer aldığı bir öğrenme topluluğu oluşturmayı hedefliyor. Hibe desteğimizle   Öğretmenler İçin Desteğim Cebimde projesini hayata geçirecek olan BBOM, bu proje ile  öğretmenlerin sosyal ve duygusal alanda mesleki ve kişisel gelişimleri için sürdürülebilir bir destek oluşturmak amacıyla  sosyal duygusal öğrenme yaklaşımının temelinde yer alan beceri sınıflandırması çerçevesinde Android ve IOS destekli bir uygulama geliştirecek. Dernek, öğretmenlerin her an erişebileceği bu uygulamayı çeşitli ağlar üzerinden yaygınlaştırarak öğretmenlerin kullanımına açacak.

Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu): (Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesi, 65.000 TL), İstanbul
BoMoVu, bedensel hakları ve özgürlükleri temel alan bir metodolojiyle, sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek amacıyla programlar geliştirip, uyguluyor. Dernek, çocuklar, mülteciler, kadınlar gibi çeşitli dezavantajlı gruplara yönelik olarak yaptığı çalışmalarla bu grupların sosyal olarak güçlenmelerine katkı sağlıyor. BoMoVu hibe desteğimiz ile eğitim alanında yer alan çeşitli ırkçılık biçimlerini görünür kılmak ve çocuklara yönelik ırkçılık karşıtı bir eğitim aracı sunarak, öğretmenlerin bu konudaki kapasitelerini artırmak amacıyla 2019 yılından beri devam eden Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesini daha fazla öğretmene ulaştırmak için çalışmalar yapacak. BoMoVu proje kapsamında, Türkiye’in en az 5 farklı ilinden 15 öğretmene yönelik, 3 gün sürecek çevrimiçi ırkçılık karşıtı pedagoji eğitmen eğitimleri düzenleyecek. Bu 3 günlük eğitime katılan eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek olan atölyeler ile de en az 150 öğretmene yönelik ırkçılık karşıtı pedagoji eğitimleri verilecek. Öğretmenlerin kapasitelerini güçlendirmek ve kullanabilecekleri yeni araçlar sunmak amacıyla yurtdışında yayınlanmış kaynakları Türkçe’ye çevirecek olan BoMoVu, ırkçılıkla mücadele konusunda duyarlılık geliştirmek amacıyla sosyal medya platformları üzerinden bir kampanya da düzenleyecek.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU

Toplumsal cinsiyet alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle açıldı.

Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği (Katre Kadın Derneği), (Kadın ve Sağlık Hakkı projesi, 98.880 TL), Erzincan
Katre Kadın Derneği, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kadınların, çocukların ve LGBTİ+’ların eşit bir yaşam sürdürmeleri amacıyla barınma, sağlık, hukuk, cinsel ve sosyal haklar gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor. Dernek, saha çalışmalarını yerel kurumlarla geliştirdiği işbirlikleriyle gerçekleştiriyor. Fon kapsamında, Kadın ve Sağlık Hakkı projesini gerçekleştirecek olan Katre Kadın Derneği , bu proje ile kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı konulardaki bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak için çalışmalar yapacak. Cinsellikle ilgili yanlış bilinenleri ele almayı ve cinselliğin konuşulabilir bir konu olduğuna dikkat çekmeyi hedefleyen Katre Kadın Derneği, Erzincan’ın belirli mahallerinde toplam 60 kadın ile 12 hafta süreyle devam edecek çevrimiçi ve yüz yüze atölyeler gerçekleştirecek. Proje sürecindeki deneyimlerini ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşmak üzere bir rapor hazırlayacak.

Ravandalı Kadınlar Derneği, (Kurumsal Destek, 40.000 TL), Kilis
Ravandalı Kadınlar Derneği, kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadınların sosyal yönden güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor; ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütürken sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket ediyor. Ravandalı kadınların üretikleri ürünler derneğin internet sitesindeki çevrimiçi satış portalı ve farklı platformlar üzerinden satışa sunuluyor. Kurumsal hibe desteği sağladığımız dernek, insan kaynağı ve ofis giderlerini karşılayarak kaynak geliştirme kapasitesini ve kurumsal yapısını güçlendirmek için çalışmalar yapacak.

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOD), (Kurumsal Destek, 92.760 TL), İstanbul
SPOD, toplumun her alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık biçimlerinin kalkmasını amaçlayarak LGBTİ+’ların yaşadığı sorunlara kalıcı ve kapsamlı çözümler üretmek amacıyla çalışıyor. SPOD, fon kapsamında sağladığımız kurumsal desteği insan kaynağı, ofis kirası ve idari giderlerini karşılamak için kullanacak.

Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (YUKADER), (Yüksekovalı Kadınlar Şiddetle Mücadele Ediyor projesi, 100.000 TL), Hakkari
YUKADER, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanın her kademesinde eşit ve etkin olarak yer almasını sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürütüyor. YUKADER, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında yerel kamuoyunu etkileme, hane ziyaretleri ile kadınların ihtiyaçları hakkında bilgi edinme ve cinsiyet eşitliliği ile ilgili farkındalık artırma çalışmaları yapıyor. Fon kapsamında, Yüksekovalı Kadınlar Şiddetle Mücadele Ediyor projesini gerçekleştirecek olan YUKADER, proje kapsamında bir acil destek hattı kurarak şiddet mağduru kadınlara telefon üzerinden destek verecek. Dernek, kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla şiddeti ve türlerini tanımlamak, kadınların şiddete maruz kaldıklarında ya da risk altında olduklarında başvurabilecekleri kurum ve kuruluşların listesini oluşturmak ve şiddet mağduru kadınlara haklarını anlatmak amacıyla bir rehber de hazırlayacak.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM FONU

Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle açıldı.

Ekosfer Derneği (Ekosfer), (Kurumsal Destek, 75.000 TL),
Ekosfer Derneği, insan kaynaklı iklim değişikliğini durdurmak için gerekli politikaların uygulanmasını, biyo-çeşitliliğin bozulmamasını, ekolojik dengenin korunmasını amaçlayan bir bakış açısı ile savunuculuk çalışmaları yürütüyor. Savunuculuk kampanyalarını dijitalde daha etkili bir şekilde yürütebilmeyi amaçlayan Ekosfer, hibe desteğini bir internet platformu oluşturarak dijital kampanyalarını, kaynak geliştirme çalışmalarını ve iletişim faaliyetlerini bu platform üzerinden yürütmeyi hedefliyor.

Kadın Balıkçılar Derneği (KBD), (Kurumsal Destek,75.000 TL), Ankara
Dernek, denizlerin ekolojik dengesinin sürdürülmesini sağlamak, denizlerden ve deniz ürünlerinden sağlıklı ve etkin biçimde faydalanmak ve aynı zamanda, deniz ekosistemin kullanıcılarından biri olan kadınların toplumsal, ekonomik ve mesleki olarak güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hibe kapsamında dernek, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) desteği ile geliştirdikleri İzmir’in Seferihisar ilçesinde ıskartaya çıkan balıkları konserveleme yöntemiyle ekonomiye geri kazandırılması projesinin dijitalde dönüşüm kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor. KBD bu hedef doğrultusunda, bilgisayar destekli gıda güvenlik uygulamaları geliştirilmeyi, bir e-ticaret platformu kurmayı ve kadın balıkçılar dijital topluluğunu oluşturmayı amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği (SADE), (Kurumsal Destek, 75.000 TL), İstanbul
SADE, Türkiye’de sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor. Dernek, hibe desteğini Türkiye’de gerçekleşen iklim odaklı etkinliklerin paylaşılması hedefi ile 2013 yılında kurulan Çevreci Etkinlikler platformunun altyapı ve içerik açısından yenilenmesi ve 5 adet çevrimiçi eğitim içeriğinin oluşturulması amacıyla kullanacak. Ayrıca, bu platformun çevrimiçi/kayıt temelli bir eğitim platformuna dönüştürülmesi için de çalışmalar yapılacak.

Troya Çevre Derneği, (Kurumsal Destek, 75.000 TL), Çanakkale
Dernek, kentsel ve kırsal ölçekte enerji verimliliği, enerji demokrasisi ve toplum temelli enerji üretimi üzerine çalışmalar yapıyor.  2017 yılında tamamı kadın kuruculardan oluşan Troya Enerji Kooperatifi’ni kuran dernek, diğer enerji kooperatiflerine yol göstermek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Hibe kapsamında yenilenebilir enerji kooperatiflerini bir araya getirecek bir sosyal platform oluşturmayı amaçlayan dernek, böylece kooperatiflerin birbirlerinden öğrenmelerini ve bu kapsamdaki bilgi paylaşımlarını birbirlerine ve yereldeki tüketicilere aktarmalarını hedefliyor. Ayrıca dernek, 5 farklı ilden seçilecek olan kooperatif temsilcileri ile iş birlikleri sonucunda elde ettikleri verileri görselleştirilerek bu platform üzerinden paylaşılmayı ve ihtiyac halinde kooperatif temsilcilerine dijitalizasyon eğitimlerinin verilmesi amaçlanıyor.

Yaşam için Toprak Derneği, (Kurumsal Destek, 75.000 TL), İstanbul
Şehirlerdeki atık sorununa odaklanan Yaşam için Toprak Derneği, atıkların kompost yapılmasını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapıyor. Özellikle kadın, genç ve çocuklar ile ortak çalışmalar yürüten dernek, bu gruplar ile kompost konusunda hem teorik hem de pratik bilgi paylaşımı ve uygulama projeleri geliştiriyor. Hibe kapsamında kurulacak internet sitesinin, kompost ve toprak iyileştirme konularında bilgi almak amacıyla başvurulan ana kaynak haline gelmesini amaçlıyor. Eğitsel içeriklerin ve hayata geçirilen projelerin internet sitesine taşınması ve bağışçı ara yüzü ile bağış alma entegrasyonun sağlanması ile hem daha fazla kişiye ulaşılması hem de proje başvurularında dernek faaliyetlerini daha iyi tanıtarak hibe ve bağışların alınması ve böylelikle dernek gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

ŞARTLI DESTEK FONU

Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği (Gelecek Daha Net Gençlik Platformu-GDN),(Geleceğin Kimyası projesi , 165.000 TL), İstanbul
15-29 yaş arası gençlerin hayatları ile ilgili bilinçli kararlar alabilmelerine ve hayatlarının hakimi olmalarına destek olmak amacıyla çalışmalar yapan GDN, profesyonel hayatta yer alan kişiler ile gençleri çevrimiçi ve çevrimdışı rehberlik, mentorluk, eğitimler, buluşmalar, videolar, kariyer koçluğu gibi fırsatlarla buluşturarak gençlerin meslek seçimlerine destek sağlıyor. Organik Kimya işbirliği ve mali desteği ile hayata geçirilecek olan proje ile GDN, kimya ve ilişkili bölümlerde okuyan lise ve üniversite öğrencilerinin kimya sektörü ile ilgili birinci elden bilgi edinebilmesi ve kariyer seçimlerinde okudukları bölümler üzerinden meslek seçimi yapmalarını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yürütecek. Proje kapsamında, kimya sektöründeki farklı meslekleri tanıtmak amacıyla 5 video hazırlanacak, Organik Kimya gönüllüleri ve gençleri bir araya getiren 10 webinar düzenlenecek, kimya sektöründeki profesyonellerle gençler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımlarını arttırmak amacıyla 25 genç ve 25 Organik Kimya gönüllüsünün eşleşmesiyle toplam 75 e-mentorluk buluşması gerçekleştirilecek . Bunlara ek olarak, projeye katılan 25 gence farklı becerilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla uluslararası bir program olan Goals for Good’a ve 10 gence kimya sektöründeki farklı meslekleri daha yakından tanıyabilmeleri için Organik Kimya’nın 5 farklı departmanında düzenlenecek birer günlük staj programına katılım imkanı sunulacak. 

Altyazı Sinema Derneği(Altyazı) ( Askıda Seminer projesi, 8.400 TL), İstanbul
Güncel filmler kadar, ana akım medyada fazla yer bulamayan kısa film, belgesel ve deneysel sinema gibi alanlara da görünürlük kazandıran Altyazı Sinema Derneği, film eleştirisi ve analizine önem veren bir yayın anlayışı ile sinema seminerleri gerçekleştiriyor, festivallerle işbirliği içerisinde  etkinlikler düzenliyor. Hibe desteğimizi Askıda Seminer projesi için kullanacak olan dernek , proje kapsamında Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan, sinemaya ilgisi farklı seviyelerde olan ve sinema kültürü üzerine bilgilerini geliştirmek isteyen ancak sinema eğitimine veya etkinliklerine katılma olanağı bulunmayan öğrencilerin derneğin düzenlediği seminerlere ücretsiz olarak katılımını sağlayacak.

Çağdaş Eğitim Vakfı (Kurumsal Destek, 100.122 TL), İstanbul
Turkey Mozaik Foundation finansmanı ile kurumsal hibe desteği sağladığımız Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) ulusal eğitim alanında yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve nitelikli eğitim desteklemek amacıyla çalışıyor. Kurumsal hibe kapsamında Vakıf bünyesinde faaliyet gösteren ÇEV Sanat’ın bir çalışanın maaşının bir kısmı ve Vakıf ofisinin kirası karşılanacak. Böylece ÇEV Sanat kaynağını gençlerin yurtdışında sanat temelli eğitim görmesi için burslar sağlamaya devam edecek.

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği (Hayat Sende Derneği), (Çocuk Koruma Sistemi Danışma Hattı projesi, 9.700 TL), Ankara
Hayat Sende Derneği, devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış şekilde, ayrımcılığa uğramadan hayata atılması amacıyla çalışıyor. Dernek, 2017 yılından beri devam eden Çoçuk Koruma Sistemi Danışma Hattı projesi ile koruma altındaki gençlere yönelik hukuki ve psikososyal danışmanlık hizmetleri sağlıyor. Hayat Sende Derneği, hibe desteğimizi bu proje kapsamında koruma altındaki gençlerin düzenli psikolojik destek almasını sağlamak, bireysel dava masraflarını karşılamak ve bir hak ihlaline ilişkin stratejik davalama yaparak makro düzeyde savunuculuk yapmak amacıyla kullanacak.

Rengarenk Umutlar Derneği (RUMUD), (Kurumsal Destek, 163.000 TL), Diyarbakır
RUMUD, dezavantajlı mahallelerde yaşayan, risk altındaki, ayrımcılığa maruz kalmış çocukların fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hak temelli faaliyetler yürütüyor. Şartlı Destek Fonu kapsamında sağladığımız kurumsal destek ile RUMUD, Temmuz 2021 yılında oluşturduğu iletişim stratejisine bağlı kalarak iletişim çalışmaları yürütecek bir iletişim uzmanı istihdam edecek. Ayrıca, dernek hibe desteği ile idari giderlerini karşılayacak.

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği  (Mimoza projesi, 96.600 TL), İstanbul
Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği (TTM), Tarlabaşı sakinlerine yönelik ön yargıların azaltılması, burada yaşayan dezavantajlı grupların güçlenmesi ve hakları ile ilgili farkındalık elde etmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor. Mimoza projesi TTM’nin ev sahipliğinde çocuk hakları alanında uzmanlardan oluşan ‘’Mimoza Çocuk Çalışmaları’’ ekibi tarafından yürütülüyor. Proje ile, 5-8 yaş arası çocukların bedensel söz haklarının ihlal edilmesinin ve cinsel istismara maruz bırakılmalarının önlenmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda, çocuklara yönelik iç atölyeler; ebeveynlere, öğretmenlere ve rehber öğretmenlerine yönelik ise bilgilendirme notları ve rehberlerin hazırlanması hedefleniyor.

Yeryüzü Derneği, (Kent Bahçeleri projesi, 8.600 TL), İstanbul
Ekolojik bir toplum oluşturmak amacıyla çalışmalar yapan Yeryüzü Derneği,ekolojik yaşamı öğrenmek, deneyimlemek ve desteklemek amacıyla çeşitli projeler, eğitimler ve atölye çalışmaları yürütüyor. Dernek, hibe desteğimizi Kent Bahçeleri projesi kapsamında uygulamalı bir ekim-dikim eğitimi vermek, ihtiyaca yönelik tohum ve fide dağıtımı yapmak, bitkilerdeki hastalıklara karşı doğal çözümler paylaşmak ve hasat zamanı bitkilerden tohum alma tekniklerini öğreterek kent bahçelerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için kullanacak.