CEMRE FONU
Cemre Fonu, pandeminin başlangıcında, yaşamı paylaşmanın sorumluluğuyla, karşılaştığımız ağır yoksulluk sorununu birlikte göğüslemek üzere yola çıktı. Yaşam hakkının olmazsa olmazı ‘onurlu yaşam hakkı’.  Her birimizin onurlu yaşamasının yolunun ortak sorumluluk almaktan geçtiğine inanıyoruz.

Cemre Fonu, bu alanda çalışan öncü sivil toplum kuruluşlarını destekleyerek, öncelikle bireylerin temel ihtiyaçlara ulaşabilmelerini sağlamayı, yoksulluğun getirdiği sorunları hafifletmeyi, acil ve sürekli ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. Bu ihtiyaçların etkin ve sürdürülebilir yöntemlerle sahiplerine ulaşması için seçilen projeler sıkı bir eleme süreciyle belirleniyor.

Toplumda var olan yoksulluk ve eşitsizlikler pandemi sırasında ve sonrasındaki dönemde derinleşti. 2021 yılı TÜİK rakamlarına göre yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay %46,7 olurken, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun payı %6,1. Erkekler tüm eğitim düzeylerinde kadınlardan daha fazla gelire sahipler. Halen her üç kişiden biri maddi yoksunluk içinde yaşamakta.

Kısacası milyonlarca insanlık sınırında. Milyonlarca insan temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzakta. Milyonlarca insan “insanca” yaşayamıyor. Türkiye, OECD ülkeleri arasında gelir dağılımında eşitsizliğin en fazla olduğu ülkelerden biri.

Birbirimizle dayanışarak kuvvetlendireceğimiz sosyal ağların onurlu bir yaşamı kurmak için çok kıymetli olduğuna inanıyor, bu dayanışmanın katılımcılarının çoğalmasını diliyoruz.

Cemre Fonu Nedir?
Cemre Fonu, Türkiye’de derin yoksulluğun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, bu sarmalın içinden çıkamayarak yaşamsal en temel ihtiyaçlarına ulaşamayanlara destek olmanın bir sosyal sorumluluk olduğuna inanarak kuruldu. Fon bu alanda çalışan STK’lara hibeler ve hibelere ek farklı imkanlar aracılığıyla yenilikçi ve model oluşturma potansiyeli olan çalışmalara kaynak ve uzmanlık aktarıyor.

Cemre Fonu STK’ları nasıl destekleyecek?
Fon, hem açık çağrılarla hem de davet usulüyle belirlenen çalışmaları ve kuruluşları destekliyor. Fon ile ilgili tüm çağrılar sitemizin Haberler kısmında yer alıyor.

Bir STK olarak yoksullukla ilişkili proje fikrimizi Cemre Fonu ile paylaşmak istiyoruz. Mümkün müdür?
Evet. Halen üç kurum fondan yararlanmaya başladı ancak farklı kurumların çalışmalarını tanımak ve işbirliği yapmak istiyoruz. İletişime geçmek için kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine bir eposta atabilirsiniz.

Cemre Fonu’ndan kimler yararlanabilir?
En geniş tanımıyla Türkiye’de yoksullukla mücadele alanına giren uygulama ve/veya güçlendirme çalışmaları içeren, sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülmek istenen projeler fondan yararlanabilir.

Fon kimlerin inisiyatifiyle kuruldu?
Cemre Fonu Ayfer Bartu Candan, Ayşe Sözeri Cemal, Bekir Ağırdır, Esra Habbab, Füsun Eczacıbaşı, İbrahim Betil ve İpek Cem Taha’nın girişimiyle kuruldu.

DESTEKLEDİKLERİMİZ

TİDER & DYA Mobil Gıda Bankası Projesi

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Derin Yoksulluk Ağı (DYA) tarafından tasarlanan ve ortak uygulanacak olan Mobil Gıda Bankası projesine sağlanan 603.680 TL’lik hibe desteği ile İstanbul’un Ataşehir, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik, Şişli, Beyoğlu, Fatih ve Esenyurt mahallelerinde açlık sınırı altında yaşayan, pandemi koşullarından dolayı gelir elde edemeyen, sosyal güvencesi bulunmayan ve devlet yardımlarından faydalanamayan derin yoksulluk koşullarında yaşayan ayda 300 aileye bir yıl boyunca gıda ve temizlik kolileri dağıtılacak. Bu ihtiyaçlar hibe kapsamında satın alınacak olan mobil gıda aracı üzerinden ihtiyaç sahiplerine bizzat ulaştırılacak. Proje kapsamında işe alınacak olan sosyal hizmet uzmanı ise ailelerin eğitim, istihdam, sağlık bilgilerini tespit ederek  mevcut sosyal hizmet mekanizmaları ile eşleşmelerini sağlayacak.

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER)

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) desteklediği gıda bankaları ağı ile Türkiye’de hem gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor hem de dezavantajlı kesimlerin bu bankalardan yararlanmasına destek olarak farklı bir dayanışma modelinin yaygınlaşmasına katkı yapıyor.

TİDER’e sağlanan 277.154 TL’lık hibe ile derneğin tedarik zinciri destekleniyor. Böylece bir sene içinde İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası, Bursa Mustafa Kemal Paşa Belediyesi Gıda Bankası, İzmit Belediyesi Gıda Bankası, İzmir Karşıyaka Belediyesi iktisadi İşletmesi Gıda Bankası (Kent Market), Samsun Atakum Belediyesi Gıda Bankası, Adana Seyhan Gıda Bankası, Malatya Belediyesi Gıda Bankası ve Elazığ Belediyesi Gıda Bankası’ndan hizmet alan 67.200’nin %20 artması (+13.440 kişi) ve bu gıda bankalarında ürün çeşitliliğinin %100 artırılması (9 temel ürünü 18 ürüne çıkarmak) hedefleniyor. projenin ikinci senesinde de aynı gıda bankaları desteklenmeye devam edecek.

Derin Yoksulluk Ağı (DYA)

Derin Yoksulluk Ağı kent yoksulluğu alanında yoksul mahallerde hak temelli çalışmalar yapan bir dayanışma ağı. Özellikle çocuklar, gençler ve kadınların hak ve ihtiyaçları üzerine çalışan ve bu gruplarla eğitim faaliyetleri gerçekleştiren gönüllüler tarafından, Aralık 2019’da kuruldu.

Bağışçılarla ihtiyaç sahiplerini eşleştiren DYA bugüne kadar 3.500 ailenin temel tüketim malzemelerine ulaşımını sağladı.

Cemre kapsamında sağlanan 59.600 TL’lık hibe ile DYA bir sene içinde ulaştığı aile sayısını %50 artıracak, düzenli desteğe sahip olan aile sayısını aylık 350’ye çıkaracak ve ortaya çıkan bu dayanışma modelinin savunuculuğunu yaparak benzer faaliyetler yürüten kamu kuruluşlarının bu modelden yararlanarak kendi sistemlerini geliştirmelerine katkı yapacak. DYA bu çalışmaya ek Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın Kurumsal Destek Fonu’ndan 77.700 TL’lık ek bir hibeden de yararlanarak kurumsal kapasitesini geliştiriyor. Böylece toplam 137.300 TL’lık hibe desteği alıyor.

Derin Yoksulluk Ağı ile Mobil Gıda Bankası Projesi ile Yaptıkları Çalışmaları Konuştuk

| Cemre Fonu | No Comments
Açık Alan Derneği’nin bir girişimi olan ve derin yoksulluk ile mücadele etmek amacıyla hayata geçirilen Derin Yoksulluk Ağı (DYA), derin yoksulluğun sürdürülemez koşullarını görünür kılmak ve yoksulluğu bir insan hakları ihlali…

Derin Yoksulluk Ağı ve Temel İhtiyaç Derneği ile Mobil Gıda Bankası Projesini Konuştuk

| Cemre Fonu, Uncategorized | No Comments
Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) desteklediği gıda bankaları ağı ile Türkiye’de hem gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor hem de dezavantajlı kesimlerin bu bankalardan yararlanmasına destek olarak farklı bir dayanışma modelinin…

Temel İhtiyaç Derneği ile Sıfır İsraf Sıfır Yoksulluk Projesini Konuştuk

| Cemre Fonu | No Comments
Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) desteklediği gıda bankaları ağı ile Türkiye’de hem gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor hem de dezavantajlı kesimlerin bu bankalardan yararlanmasına destek olarak farklı bir dayanışma modelinin…

Cemre Fonu Ön Başvuruları Sona Erdi

| Cemre Fonu | No Comments
Sivil toplum kuruluşlarının (STK) yoksullukla mücadele alanında yapılan çalışmalarının desteklenmesi yoluyla toplumsal ihtiyaçların karşılanması, ortaya çıkacak modellerin diğer sivil toplum ve kamu paydaşları tarafından benimsenmesi ve bu alandaki deneyimin artırılması…

Cemre Fonu Ön Başvuru Çağrısı Açıldı

| Cemre Fonu | No Comments
Türkiye’de yoksulluk sorununa yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek amacıyla kurulan Cemre Fonu’nun ön başvuru çağrısı açıldı. Yoksullukla mücadele alanında yapılan sivil toplum çalışmalarının desteklenmesi yoluyla toplumsal ihtiyaçların…

Bağışçılarımıza Yönelik Çevrimiçi Etkinlik Serimiz Güzel İşler’in İlk Etkinliği Gerçekleşti

| Cemre Fonu, Güzel İşler | No Comments
Bağışçılarımıza yönelik olarak düzenlediğimiz yeni çevrimiçi etkinlik serimiz Güzel İşler’in ilk buluşmasını Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele başlığıyla 11 Kasım’da gerçekleştirdik. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu’ndan Doç. Dr. Volkan Yılmaz…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul