İZMİR DEPREMİ ACİL DESTEK FONU

Sivil Toplum için Destek Vakfı, İzmir Depremi Acil Destek Fonu’nu Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle bireysel ve kurumsal bağışçıların finansal desteğiyle hayata geçiriyor.

I. FONUN AMACI
İzmir Depremi Acil Destek Fonu, 30 Ekim 2020 tarihinde merkez üssü Ege Denizi olarak belirlenen depremin ardından sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve çalışmalarını desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Fon, bir proje çerçevesinde STK’ların sahada yürüttükleri çalışmaları ve bu çalışmaların hayata geçirilmesi için gerekli olan operasyonel giderlerini karşılamak amacıyla hibe olarak dağıtılacaktır.

İzmir Depremi Acil Destek Fonu kapsamında dağıtılacak toplam hibe miktarı en az 200.000 TL’dir. Fon kapsamında STK’lar tarafından sahada tespit edilen acil ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra orta ve uzun dönemli faaliyetlerin hayata geçirilmesi için de destek verilecektir.

Bölgedeki ihtiyaçlarının aciliyeti ve sahada çalışan STK’ların yoğunluğunu göz önünde bulundurularak, İzmir Depremi Acil Destek Fonu için uygulanan başvuru süreçleri diğer fonlarımıza kıyasla daha basit olacak ve daha hızlı şekilde sonuçlandırılacaktır. Buna bağlı olarak, fona yapılacak başvuruları toplamak için hazırlanan başvuru formu STK’ların ilgili faaliyetlerini en iyi biçimde anlamaya yöneliktir ve sahadaki çalışmalarına ek bir yük getirmemek amacıyla basitleştirilmiştir.

Benzer bir yaklaşım 2020 yılının başındaki Elazığ Depremi sonrası açılan fonda da uygulanıp burada ayrıntısı verilen faaliyetler desteklenmişti (Acil Deprem Fonu altındaki bölüm).

II. BAŞVURU KOŞULLARI
A. Başvuru sahibi kuruluşlarda ve başvurularda aranan özellikler
:
– Tüzel kişiliğe sahip, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olmak (dernek, vakıf, kooperatif, vb.)
– Depremin sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi için ilgili afet sahasında çalışıyor olmak ya da çalışmak için aktif bir girişim başlatmış olmak
– Başvurudaki faaliyetlerin deprem sahasındaki ihtiyaçları temel alan bir ihtiyaç analizine dayandırılmış olması (Örneğin: bu ihtiyaçlar karşılanırken sivil toplum kuruluşlarının ortaya çıkan saha operasyonuyla ilgili kurumsal masraflar, sahada sivil toplumun oluşturduğu iş birliklerini destekleyecek çalışmalar ya da diğer acil yardıma yönelik faaliyetler)
– Başvuruların en az 70.000 TL en fazla 100.000 TL’lık detaylandırılmış bir bütçe ile yapılmış olması
– Başvurudaki faaliyetleri kapsayan bir zaman planı sunulması

Meslek odaları ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile iş birliği yapmaları mümkündür.

B. Uygulama yeri ve süresi
Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri depremden birincil derecede etkilenen İzmir ve ilçeleri olmalıdır.
İzmir Depremi Acil Destek Fonu’nun ilk aşamasına yapılacak başvuruların süresi en fazla 12 ay olmalıdır.

C.Hibe tutarı ve ödeme takvimi
İzmir Depremi Acil Destek Fonu kapsamında dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 200.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma hakkını saklı tutar.

Başvuru yapan STK’lar hibe programından en az 70.000 TL en fazla 100.000 TL’lık bir bütçe talep edebilirler. Eş finansman mümkündür ve bununla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

İstenilen hibe üçüncü kişi ve kuruluşlara alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az üç taksit halinde ve banka hesabına havale yoluyla yapılır.

Toplam bütçenin %10’una tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından ödenir.

Desteklenen STK’ların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.

III. BAŞVURULAR
Başvuru yapmak isteyen kuruluşların İzmir Depremi Acil Destek Fonu başvuru formunu 11 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir (İzmir Depremi Acil Destek Fonu sekmesi).

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.
Başvuru formunu gönderirken;
– Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla İzmir Depremi Acil Destek Fonu’ndan talebinizi içeren bütçe tablosunu,
– Başvurudaki faaliyetleri kapsayan bir zaman planı,
– Kurumla ilgili tüzük, senet ya da ana sözleşme metni
– (varsa) Başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber, vb. bilgileri formun ilgili bölümüne eklemeniz gerekir.

Bahsi geçen ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaştırılmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. BAŞVURU SÜRESİ
Acil Deprem Fonu’na yapılan başvurular 11 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar kabul edilecektir.

V. İZLEME VE DEĞELENDİRME SÜRECİ
Fon kapsamında desteklenen STK’ların, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde ara dönem ve final raporları sunmaları gerekir.

Desteklenen STK’lara Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından ziyaretler gerçekleştirilebilir.
Fondan yararlanacak kuruluşların, fonun etki ölçümü ile ilgili yapılacak çalışmalarda Sivil Toplum için Destek Vakfı ekibi ile iş birliği yapması beklenir.

Fonla ilgili sorularınızın cevapları internet sitemizde yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde olabilir. Diğer sorularınız için kurumsal@siviltoplumdestek.org adresinden e-posta ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.