Assouline ve Sivil Toplum için Destek Vakfı, Tarlabaşı Toplum Merkezini Destekliyor

Assouline Bebek’in yılbaşı etkinliği bağışları ve Sivil Toplum için Destek Vakfının katkısıyla oluşturulan hibe fonu kapsamında Tarlabaşı Toplum Merkezinin “Burada Herkese Yer Var” projesi hayat geçiyor.

Proje kapsamında Tarlabaşı’nda yaşayan çocuklara yönelik 3 atölye gerçekleştirilecek. Mahallede yaşayan 8-14 yaş arası 120 çocuk, Alternatif Sanat, Beden Perküsyonu ve Yaratıcı Drama atölyelerinden 3 ayrı grup ile toplam 6 ay boyunca yararlanabilecek.

Çocuklar, Yaratıcı Drama atölyesinde kendini ifade etme, Beden Perküsyonu atölyesinde bir enstrüman olarak bedeni kullanıp kolektif müzik yaratma konularında çalışacak. Alternatif Sanat Atölyesinde ise başka bir dünya mümkün temasıyla çocukların birlikte yaşam pratiklerine, sosyal uyum özelliklerine, bireysel gelişimlerine, öğrenme becerilerine destek sağlanacak. Atölyeler kapsamında çocukların ekip çalışması, bireysel gelişim, beden koordinasyonu konularında güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca çalışmalarda psikolojik destek ihtiyacı olan çocuklar gözlemlecek ve atölyelere parallel olarak psikolojik destek de sağlanacak. 

Assouline Bebek’e çocuklara kendini ifade etme fırsatı, olumsuzluklarla başa çıkma gücü sağladığı için çok teşekkür ederiz!

Author Sivil Toplum için Destek Vakfı

More posts by Sivil Toplum için Destek Vakfı

Leave a Reply