Başka Bir Okul Mümkün Derneğine Hibe Desteği

Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM), çocuk hakları kapsamında katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik denge ile bağ kuran ve ticari kar amacı gütmeyen okul öncesi eğitim alanlarının ve ilk okulların kurulması amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu modelin ülke çapında yaygınlaşması da BBOM çalışmalarının sürdürülebilirlik açısından bir parçasıdır. 

Dernek, alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekolojik duruş ve özgün finansman üzerine kurulu kendisine has bir eğitim modeli geliştirmektedir. Çocukların yaratıcılık ve üretkenlik gibi potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar çocuğun yüksek yararını gözeterek, ekolojik duyarlılık, kültürel ve sosyal olarak eşitlikçi özgür bir ortam oluşturma amacı da taşımaktadır. BBOM, sosyal, kültürel, ekonomik, zihinsel ve fiziksel olarak birbirinden farklı olan çocukların toplumsal duyarlılık, şiddet-ayrımcılık karşıtlığı ve empati kurmak gibi temel ilkeleri eğitim sürecinde içselleştirmesi için çaba göstermektedir. Bu kapsamda öğretmenlerle de çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 

BBOM, çalışmalarında finansal sürdürülebilirlik amacıyla Kurumsal Program kapsamında 9 aylık hibe desteği alacaktır.

Author Sivil Toplum için Destek Vakfı

More posts by Sivil Toplum için Destek Vakfı

Leave a Reply