Hayat Sende Hibe Sürecini Tamamladı

Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerle çalışan Hayat Sende Derneğinin kurumsal hibe süreci sona erdi. 

1 Haziran 2016 – 1 Ocak 2017 döneminde Hayat Sende Derneğine finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla Kurumsal Program dahilinde verilen hibe desteği tamamlandı.

Bu hibe desteği ile kaynak geliştirme alanında bireysel bağışçılığın geliştirilmesine sosyal medya kullanımından kitlesel fonlama platformlarının kullanılmasına değin kaynak geliştirmeye ilişkin kurumsal kapasite arttırılmıştır. Bu bağlamda Sivil Toplum için Destek Vakfının hibesi ile istihdam edilen Kaynak Geliştirme Koordinatörü ile Hayat Sende önemli kazanımlar sağlamıştır.

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın hibe programlarından yararlanan STK’ların dilerlerse tekrar başvuru yapabiliyorlar.

Author Sivil Toplum için Destek Vakfı

More posts by Sivil Toplum için Destek Vakfı

Leave a Reply