SPoD, Ekonomik ve Sosyal Haklar (çalışma hayatı, eğitim, sosyal hizmetler, cinsel sağlık ve eğitim, göç, barınma, istihdam, yaşlılık, yoksulluk vb.), hukuk (anayasa, yasalar ve yönetmeliklerde temsiliyet ve adalete erişim.) siyasi temsil (LGBTI’ler özelinde), akademik ve medyaya yönelik çalışmalar yaparak LGBTI bireyleri güçlendirmektedir.

Detaylı bilgi için http://www.spod.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

SPoD, Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan Kurumsal Program dahilinde kira desteği alacaktır. Hibe süresi boyunca da kaynak geliştirme çalışmalarına ağırlık verecektir.