Hayat Sende ve Hibe Sürecinin Etkileri

Hayat Sende Derneği / http://www.hayatsende.org

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı’ndan Kurumsal Program dahilinde hibe desteği alan Hayat Sende Derneği hibe sürecini ve bu süreçteki deneyimlerini anlattı.

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı (DV): Kurumsal destek almak, derneğinizin finansal sürdürülebilirlik çalışmalarına nasıl bir katkı sağladı?

Hayat Sende Derneği (HSD): Sivil Toplum İçin Destek Vakfının desteğiyle kapasitemiz gerek ayni bağışlar, gerekse nakdi bağışlar konusunda artmıştır. Ayrıca, bağışçı ve üye ilişkileri bağlamında önemli bir kapasite geliştirilmiş, kurumsal kimliğin oluşturulması, sponsorluk dosyalarının hazırlanması gibi konularda ivme kazanılmıştır.

Proje kapsamında mevcut üye ve bağışçılarla olan iletişim arttırılmıştır. 2015 yılı içerisinde bireysel bağışlardan gelen destek bütçenin %40’ını oluştururken 2016 yılı içerisinde bireysel bağışçılardan gelen destek %60’a yükselmiştir. Düzenli olarak aylık elde edilen gelir 750 TL’den 7.500 TL’ye çıkmıştır. Bunu takiben şirketlerle görüşmeler gerçekleştirilmiş, kurumsal bağışçı sayısı artırılmıştır. 

Kurumsal destek sayesinde Hayat Sende Derneği proje bazlı gelirler yerine bireysel bağışçılarla kendi öz kaynağını oluşturmaya başlamıştır. Proje süresince farklı kurumların kaynak geliştirme çalışmaları incelenirken ayni bağış kapasitesinin geliştirilmesi yönünde adım atılmıştır. Bu sayede derneğin hem görünümü iyileşmiş hem de daha önce dernek bütçesinden nakit olarak alınan günlük giderlerin ayni bağışlarla desteklenmesi sağlanmıştır. Örneğin ofiste çalışan 10 gönüllü için bir yemek sponsoru temin edilmiştir. Sosyal medyadaki takipçilerimizin katkılarıyla temizlik, çay kahve gibi giderlerimiz ayni bağış olarak alınmıştır. 

Bunun yanı sıra, yardımseverlik koşularına katılım gerçekleştirilmiş, yurt dışından fon sağlayan kuruluşlardan olan TPF ve Dalyan Vakfı ile temaslar gerçekleştirilmiş ve proje bazlı olarak desteklenme yönünde önemli ivme kazanılmıştır. Kasap Döner ile oldukça büyük bir iletişim kampanyası tasarlanmış ve korumadan ayrılan beş gencin istihdamı sağlanmıştır. FNSS şirketi ile birlikte koruma altında yetişen çocuk ve gençlere staj ve iş olanağı sağlayan bir projeye başlanmıştır. Akbank ile Şehrin İyi Hali Projesi kapsamında İstanbul’daki koruma altında yetişen çocuklarla Doğada Ben projesi yürütülmeye başlanmıştır. Bunun yanı sıra, Joker Mağazaları ile yine tanıtım ve farkındalık kampanyası için bir protokol imzalanmıştır. Ayrıca ayda 10 bin dolar reklam bağışı sağlayan Google STK programından da yararlanılmaya başlanmıştır. “Elver” isimli yeni açılacak bir kitle fonlama – kaynak fonlama platformunda da yer almaya başlıyoruz.

Proje süresince çalışma ziyareti yaptığımız sivil toplum örgütlerinden e-mağaza konusunda da önemli deneyim paylaşımları yaşadık. Bu sayede sitemizde bir e-mağaza kurduk ve bu e-mağazada hediye kartı, sünnet ve düğün kartı gibi tasarımlarımızı satmaya başladık. İlerleyen süreçte bu mağazayı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. 

Dernek bünyesinde ilk defa verilmeye başlanan burslarla koruma altında yetişen 10 gence burs desteği sağlanmıştır. Ayrıca, derneğin gelişen düzenli bağışlarıyla dernek bünyesinde tam zamanlı bir kişi, yarı zamanlı iki kişi istihdam edilmeye başlanmıştır. 

Gelinen noktada Hayat Sende, birçok şirketle iş yapabilen, proje bazlı çalışmalardan bireysel ve kurumsal bağışçı sayısını artırabilen, bağışçı ilişkilerini yönetebilen bir yapıya evrilmede önemli bir yol kat etmiştir. Vakfınızın hibesinin bu noktada Hayat Sende’nin gelişimine katkıları oldukça önemlidir. 

DV: Hibe sürecinde bireysel bağışçılara yönelik de farklı çalışmalar gerçekleştirdiniz. Hem kaynak geliştirme hem de farkındalık yaratmak açısından derneğinize olan bireysel katılımı nasıl arttırmayı planlıyorsunuz?

HSD: Hayat Sende olarak farkındalık artırıcı çalışmalar ana odağımız. Bu doğrultuda hem ’18 Yaş Çok Erken’ , ‘Kardeşler Ayrılmasın’ gibi ses getiren sosyal kampanyalar gerçekleştiriyor, hem de sempozyum, seminer, çalıştay gibi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları gerçekleştirirken oldukça genç bir ekiple çalışıyoruz. Bu amaçla, hem Google STK bağışını etkili bir şekilde kullanıyor, hem de sosyal medyayı, blogları, alanda çalışan diğer kurumlarla etkileşimi ihmal etmiyoruz. 

Bu çalışmaların yanı sıra, koruma altındaki çocuklar için bir şeyler yapmak isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyen bireyler için de proje süresince farklı fikirler ürettik. Bunlardan birisi “Ören Eller” projesi. Bu projeyle koruma altındaki çocuklara atkı, bere, oyuncak, eldiven gibi kullanabilecekleri eşyaları -herkesin katılacağı- etkinliklerle örmek istiyoruz. İnsanlar her yerden örüp bize gönderecek ve bu gönderdiklerini biz de koruma altındaki çocuklara göndereceğiz. Bu malzemeleri ören kişiler koruma altındaki çocuklara kart gönderecek. Biz de ören kişilere kart göndereceğiz. Böylece hem sosyal medyada etiketlerle paylaşılan fotoğraflarla önemli bir farkındalık oluşturulacak hem de çocuklara hediyeler gönderilmiş olacak. Bu projenin oldukça kapsayıcı olacağını düşünüyoruz. Bu projeye ilham veren “Akbank Gönüllüleri” de belirtmeliyiz. Öğle aralarında ördükleri örgüleri derneğimize bağışladılar, bu da oldukça esin vericiydi.

Bunun yanı sıra, halen alanda çalışan derneklerle birlikte 19 Mart tarihini Koruyucu Aile Günü yapmak için çalışma başlattık. Şu anda yürütülen www.birsemsiyekaccocukkorur.com isimli kampanyayla herkesin bu soruya cevap verdikleri videoları veya şemsiyeli fotoğraflarını çekmelerini ve sosyal medyada paylaşmalarını istiyoruz. Bunun da oldukça kapsayıcı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, birçok restoran ile Türkiye’de ilk defa KasapDöner’le yaptığımız çalışmada olduğu gibi, koruyucu aileliği yaygınlaştıran Amerikan Servislere derneğimizi ve koruyucu aileliği tanıtan çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Tüm bunların sonucunda koruma altındaki çocukların sesinin çok daha güçlü çıkacağı, eşitlikçi ve ayrımcılığın olmadığı bir dünyaya doğru adım adım yürüyeceğimize inanıyoruz. Bu noktada atılan her adım belki küçük görünebilir ama inanın hepsi bu uzun yolculuğumuzda birer kilometre taşı.

DV: Devlet korumasındaki çocuk ve gençlerle çalışan bir dernek olarak, çalışmalarınızı anlatırken en çok zorlandığınız husus nedir?

HSD: Hayat Sende olarak bizler her çocuğun aile yanında yetişmesi gerektiğini, ailenin her çocuk için hak olduğunu, çağdaş sosyal hizmet yaklaşımlarında olduğu gibi, kurumsuzlaşmayı, yani yuvaların kapatılmasını ve aile temelli hizmetlerin yaygınlaştırılmasını savunuyoruz. Savunuculuk alanında bazen farklı problemler ile karşılaşabiliyoruz. 

DV: Önümüzdeki döneme ilişkin neler yapmayı hedefliyorsunuz? Yeni çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

HSD: Öncelikli olarak spor aracılığıyla bağış kapasitemizi geliştirmeye ve kurumların spor koşularında bizim için koşmalarını teşvik etmeye odaklanıyoruz. Bunun yanı sıra, halen koruma altındaki çocukların mentorluk sisteminden etkili ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi için projeler hazırladık. Bunları uygulamaya başlayacağız. ‘Veli Edindirme Programları’ dediğimiz programlar vasıtasıyla koruma altındaki çocukların okuldaki başarılarını izleyen, onları ödüllendiren kurumsal sürdürülebilirlik doğrultusunda bizlerle çalışma yapacak şirketlere ulaşmak istiyoruz. Koruma altındaki çocukların yüzde 72’si liseyi bitirmeden mezun oluyor. Bizce eğitimdeki bu kopmanın en önemli nedenlerinden birisi, çocuk için koruyucu ve destekleyici bir süreç yaratacak olan etkili bir velinin olmaması. Önümüzdeki dönemde oldukça ses getireceğine inandığımız bu projeye -eğer destekçiler bulabilirsek- başlamak istiyoruz. Son olarak da, ülkemizde savunuculuk deniline ilk akla gelen makro politika değişimini önceleyen savunuculuk yaklaşımından AB ülkelerinde sıkça uygulanan 3A yaklaşımı dediğimiz “hizmet temelli savunuculuk” alanında kapasite geliştirmeye ve bu amaçla bir “Çocuk Destek Hattı” kurmaya ilişkin çalışmalara odaklanıyoruz.

Unutmadan, siz de Hayat Sende’ye düzenli bağışçı olabilir, hediye sertifikalarımızdan gönderebilir, sünnet ve düğün kartlarınızı bastırabilir, koruma altındaki gençleri burslarınızla destekleyebilirsiniz. Bu arada, şeffaflığımız Türkiye’nin Şeffaflık Platformu Açık Açık’ın garantisi altında. Buradan inceleyebilirsiniz:   

https://acikacik.org/sivil-toplum-kurulusu/hayatsende