Çift ve Aile Terapileri Derneği Kurumsal Destek Fonu Kapsamındaki Çalışmalarını Tamamladı

Kurumsal Destek Fonu’nun 2018 döneminde Turkey Mozaik Foundation finansal desteği ile hibe verdiğimiz Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED), çift ve aile terapisinin ülke genelinde tanıtılması ve yaygınlaştırılması için çalışıyor. Hibe sürecini tamamlayan ÇATED’in Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Yudum Söylemez ile çift ve aile terapisinin topluma katkılarını ve kurumsal hibe kapsamında yaptıkları çalışmaları konuştuk.

Derneğinizle ilk kez tanışacak olan okuyucularımız için “Çift ve Aile Terapisi”nin kapsamını, bu alanda yapılan çalışmaların önemini ve toplumsal gelişime katkılarını paylaşır mısınız?

Çift ve aile terapisi, psikolojik sorunları, bireylerin içinde bulunduğu aile ve sosyal sistemler içerisinde değerlendiren ve sağlıksız ilişkilere müdahale ederek iyileşmeyi amaçlayan bir ruh sağlığı disiplinidir. Olumsuz çocukluk çağı yaşantıları araştırmaları bize artık çok açık şekilde ailedeki şiddet, bağımlılık, çatışmalı boşanma gibi olayların bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığını, hatta hayat süresini ciddi şekilde etkilediğini söylüyor. Ayrıca, çocuğun içinde büyüdüğü ailedeki ilişkilerin iyileşmesi, şiddet ve çatışma yerine karşılıklı iletişim ve anlayışın olduğu bir toplum yapısına da katkıda bulunuyor. Bireylerin kendilerini değerli hissettiği, korunduğu, çatışmaların çözülebildiği, sağlıklı bir yakınlık ve sınır dengesi olan ailelerin olduğu toplumlar, hem kendi içinde hem de diğer toplumlarla daha uyumlu ve barışçıl oluyorlar.

Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) hangi amaçla kuruldu? Dernek olarak bu alanın gelişimi için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Derneğimizin kuruluş amacı, toplumdaki sağlıklı ilişkilerin ve aile işlevlerinin güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yürütmek, bu amaçla çift ve aile terapisi mesleğinin yaygınlaşması ve doğru uygulanmasını desteklemek ve topluma yönelik aile politikalarının oluşumuna ve iyileştirilmesine katkı sağlamak. Dernek bünyesindeki 7 farklı komiteyle ve alandaki diğer derneklerle iş birliği içinde sosyal konular üzerine halka açık eğitim, grup çalışmaları, seminer ve eğitimler veriyoruz, bilgilendirici yayınlar yapıyoruz. Toplumsal travmalarda mağdurlara psikososyal destekte bulunuyoruz, göç eden annelere ebeveynlik üzerine grup çalışmaları yapıyoruz, İstismara Karşı Çocuk Gücü projesine, Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu‘nun bir üyesi olarak eğitim ve araştırma desteği veriyoruz. Platform, İstismara Karşı Çocuk Gücü projesiyle çocukları ve aileleri istismar konusunda bilgilendiren bir kukla karakter yaratarak bir video çekti ve yayılmasını sağladı. Ayrıca kronik hastalıklarla mücadele eden ailelere yönelik çocuk kitapları ve destekleyici videolar hazırlıyoruz. Çocuklarda sağlıklı cinsel gelişim, aile içi şiddet gibi konularda ebeveynlere, rehber öğretmenlere, psikolojik danışmanlara ve terapistlere eğitim ve seminerler de verdik. Bu çalışmalarımızla toplumda sağlıklı aile ilişkileri, boşanma, yeniden evlenme, ortak ebeveynlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları gibi konularda farkındalık yaratmayı istiyoruz.

Tüm bu toplumsal çalışmaların yanı sıra hem çift ve aile terapistlerinin hem de genel olarak ruh sağlığı çalışanlarının uzun senelerdir sahip olmak istedikleri güncel ihtiyaçlara cevap veren bir ruh sağlığı yasasının oluşumu için Ruh Sağlığı Yasası Platformu’nu kurarak bu konuda bir çalıştay yaptık. Yasa çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek.

ÇATED, doğal afetler gibi toplumun bir kesiminde ya da genelinde travmaya neden olan olaylar sonrasında ilgili kesimlere psikolojik destek sağlanması için de çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede hayata geçirdiğiniz ve mesleki bir eğitim olan “Travma Çalışmalarında Aile Terapisi”nin kapsamından ve toplumsal travmalarla başa çıkmada aile terapisinin nasıl bir rolü olduğundan bahseder misiniz?

Travma, sadece olumsuz deneyimi yaşayan bireyi değil, bireyin parçası olduğu tüm sistemi etkileyen bir durumdur ve iyileşmesinde de bu sistemin önemli bir rolü vardır. Bireyin kendisini güvende hissedebildiği, yaşadığı olaya dair her türlü duygusunu paylaşabildiği, ihtiyaçlarının karşılanabildiği bir topluluk içinde olması iyileşmesini kolaylaştırır. Travma Çalışmalarında Aile Terapisi eğitimi, aile terapisi konusunda uzmanlığı olan kişilerin toplumsal travmalarla çalışmak konusunda bilgilenmesini ve böyle bir durum olduğunda müdahale edebilmelerini sağlamak amacıyla 2015 yılında Ankara’daki patlama sonrasında hayata geçirdiğimiz bir eğitim oldu. Amacımız, her türlü toplumsal travma sonrasında ailelere destek verecek eğitimli bir ekip yaratarak, gönüllülerle sahaya çıkmak ve müdahale etmek konusunda hazır hale getirmekti. Şimdi verdiğimiz bu eğitimi el kitabı haline getirerek bundan sonrası için yapılacak çalışmalar için kullanıma sunmak istiyoruz.

ÇATED, Turkey Mozaik Foundation tarafından sağlanan destekle 2018 yılında Vakfımızın Kurumsal Destek Fonu’ndan yararlandı. Bu hibe desteğini hangi amaçla kullandınız ve derneğinizin kurumsal gelişimi açısından nasıl bir katkı sağladı?

Bu hibe desteğini derneğin kendine ait bir mekanı ve bir asistanı olması için kullandık. ÇATED’in gönüllü ve üyelerine kapısı açık bir dernek haline gelebilmesi açısından kendi mekanının olmasının önemli olduğunu düşündük. Ekim 2018 tarihinde Dernek merkezimizi kiraladığımız günden itibaren yönetim kurulu ve komite toplantılarımızı, meslek içi seminerleri ve süpervizyon toplantılarını merkezimizdeki toplantı salonlarında gerçekleştirdik. Üyelerden aldığımız geri bildirimlerde de öne çıkan konular olan aidiyet duygusunun oluşması ve düzenli eğitimlerin yapılabilmesi ihtiyaçlarının giderilmesi açısından merkezin olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, hibe kapsamında dernek asistanımızın ekibimize katılımı da yaptığımız işlerin sorunsuz şekilde ilerleyebilmesi açısından çok faydalı oldu. Asistanımız üyelerle, yönetim kuruluyla, komitelerle, ofis yetkilileriyle aradaki iletişimin sağlanması, derneğin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması, dosyaların düzenli bir şekilde tutulması gibi konularda aldığı sorumlulukları etkin bir şekilde yerine getirdi. Bu şekilde derneğin kurumsal hafızasını oluşturabildik. Ayrıca internet sitemizin daha aktif kullanılmasını sağlamak için gerekli sistemi kurduk. Bir sonraki aşamada içerikleri düzenleyerek sitemizi daha etkin kullanacağız. Bu çalışmalar sayesinde hibe desteği aldığımız dönem boyunca üye sayımızı 300’den 400’e çıkarmayı başardık.

Çift ve Aile Terapileri Derneği önümüzdeki dönemde ne tür çalışmalar yapmayı planlıyor? 2020 yılında öncelik vereceğiniz alanlar ve faaliyetleri bizimle paylaşır mısınız?

2020 yılında süregelmekte olan meslek içi eğitimler, halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler, araştırma yaparak bilgilendirici kaynak yaratmak ve bunları yayımlamak gibi projelerimiz devam edecek. Bunun yanı sıra, sosyal fayda çalışmalarımızı bir çatı altında düzenlemenin, derneğimizin bu hedefine daha fazla odaklanabilmesini kolaylaştırması adına, Sosyal Sorumluk Birimi’ni kurduk ve ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Medikal Aile Terapisi komitemiz çocuklar ve ailelerine yönelik hastalıklar konusunda bir kitap dizisi çıkarmak üzerinde çalışıyorlar ve bu proje için bir fon arayışındalar. Ayrıca, çalışmalarımızı İstanbul’un dışında da yaygınlaştırmak için farklı şehirlerde de birimler kurmak ve bu şehirlerde de sosyal sorumluluk projelerimizi yaygınlaştırmak istiyoruz. Sağlıklı ilişkilere yönelik bilgilendirici videolar çekerek tüm ülkenin faydalanabileceği bir kaynak yaratmak