Cinsel Şiddetle Mücadele Derneğine Hibe Desteği

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), cinsel şiddetten hayatta kalan yetişkinler, çocuklar ve tüm canlılar için var olan hakların uygulanması, geliştirilmesi ve ihlallerin engellenmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. 

Dernek, toplumda var olan ‘mağdur/kurban’ algısını yıkarak, hayatta kalanlar için yeni güçlendirici bir dil ve algı oluşturmaya çalışmaktadır. CŞMD, yalnızlaştırmaya ve sessizleştirmeye maruz bırakılmış bireyler arasındaki dayanışmayı arttırma ve savunma çabasındadır. 

CŞMD, kurumsal gelişimine ve kaynak geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 24 Ekim 2016 – 24 Ağustos 2017 tarihleri arasında Kurumsal Program kapsamında hibe desteği alacaktır. 

Hibe desteği ile derneğin finansal sürdürülebilirliğine yönelik bir destek sağlanacaktır.