Dezavantajlı Gruplara Sanatsal Yaklaşım

Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği (SKYGD), farklı sebeplerden dolayı (savaş, göç, yoksulluk, ayrımcılık, vb.) dezavantajlı bir hayat süren, toplumsal yaşamın dışında kalan, fırsat eşitliğinden yoksun kişi ve grupların hayatla olan bağlarını kültür ve sanat yoluyla güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

SKYGD, Temmuz 2016- Şubat 2017 tarihler arasında Kurumsal Program dahilinde hibe desteği alacak. Sanatın iyileştirici gücünden yararlanarak dezavantajlı gruplarla çeşitli çalışmalar gerçekleştiren dernek, hibe süresi boyunca kaynak geliştirme alanında faaliyetlerde bulunacak.

Author Sivil Toplum için Destek Vakfı

More posts by Sivil Toplum için Destek Vakfı

Leave a Reply