Hatırlamak ve sessizleştirilen hikayelerin görünürlüğünü arttırmak üzerinden toplumsal barışa ve demokratikleşme sürecine katkıda bulunmayı hedefleyen Karakutu Derneği 2014 yılında kuruldu. 

Karakutu, adalet ve barış için geçmişten dersler çıkarmanın, hatırlamanın elzem olduğundan yola çıkarak bu alanda Türkiye toplumunun çoğunluğunu oluşturan, seslerini yeterince duyuramayan, yetişkin toplumu ve onun kurumları tarafından “kıskaca alınmış” ama ciddi bir dönüştürücü potansiyele sahip olan gençler ile çalışıyor. 

Gençlerin geçmişe alışılagelmiş olandan daha geniş bir perspektiften bakılabilmesi, tabulaşmış konularla yüzleşilmesi ve dönüştürücü gücü etkisiyle Karakutu, geliştirdiği yenilikçi bir akran eğitimi metodu olan “Hafıza Yürüyüşü” ile gönüllü gençleri ve katılımcıları “hazine avı” benzeri bir oyunla hatırlamaya ve yüzleşmeye çağırıyor. 

Hafıza Yolculuğu Programı içinde yer alan Hafıza Yürüyüşü, gönüllü gençlerin ve katılımcıların dini, cinsiyete dayalı, etnik veya politik nedenlerle tarihsel olarak dışlanmış gruplara yapılan haksızlıkları keşfetmesini ve sorgulamasını hedefliyor. 

Detaylı bilgi için www.karakutu.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sivil Toplum için Destek Vakfı, bu çalışmalar çerçevesinde Mayıs 2016 – 2017  tarihleri arasında Karakutu Derneğine profesyonel ekibe destek olmak, kapasite gelişiminine katkı sağlamak amacıyla hibe verecektir. 

Author Sivil Toplum için Destek Vakfı

More posts by Sivil Toplum için Destek Vakfı

Leave a Reply