Üyelerimizden Ali Karabey’in doğum günü bağışları ve ANY İstanbul’un desteğiyle oluşan Çocuk Hakları Fonu,

Mayıs-Ekim 2016 tarihleri arasında Tarlabaşı Toplum Merkezini destekledi.

Sağlanan hibe ile Tarlabaşı Toplum Merkezinde 3 farklı atölye çalışması gerçekleşmiştir. 

Ritm, sanat ve yaratıcı drama atölyeleri haftada 1 kez olmak üzere toplamda 6 ay boyunca devam etmiştir. 

Atölyelere toplam 106 çocuk katılmıştır. Atölyelerdeki 2 eğitmen Tarlabaşı’nda yaşayan ve daha önce Tarlabaşı Toplum Merkezinden hizmet alan bireylerdir.

Atölyeler çocukları konsantrasyon, doğaçlama ve işbirliği konularında güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Çocuk Hakları Fonunu oluşturan Ali Karabey’e, doğum günü bağışçılarına ve ANY İstanbul’a çok teşekkür ederiz.

Author Sivil Toplum için Destek Vakfı

More posts by Sivil Toplum için Destek Vakfı

Leave a Reply