SPoD Çalışmalarını Yaygınlaştırma Adına Bir Adım Daha Attı

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği / www.spod.org.tr

Sivil Toplum İçin Destek Vakfından Kurumsal Program dahilinde hibe desteği alan SPoD hibe sürecini ve bu süreçteki deneyimlerini anlattı. Röportajın tamamını aşağıda okuyabilirsiniz. 

Sivil Toplum için Destek Vakfı (DV): Sivil Toplum için Destek Vakfından, Kurumsal Program dahilinde finansal sürdürülebilirliğinize katkı sağlamak amacıyla hibe desteği almıştınız. Hibe desteğinin, derneğinize nasıl bir katkısı oldu?

SPoD: SPoD, 2016 yılının başında Şişli’deki büyük ofisine taşındı ve LGBTI’lere yönelik etkinlikleri ofis salonunda düzenlemeye başladı. LGBTI’ler için sosyal ve kültürel bir merkez haline gelmesini istediğimiz bu ofisin gelecek yıllarda da kalıcı olabilmesi amacıyla Sivil Toplum için Destek Vakfından kurumsal destek aldık. Bu destek sayesinde mekanımızın sürdürülebilir şekilde açık kalması için çalışmalar yaptık. Proje bazlı hibeler haricinde kaynaklarımızı çeşitlendirmeye çalıştık. Güvenli bir çalışma ortamını sağlamamız için çok önemli olan bu destek sayesinde, kaynak geliştirme konusunda önemli adımlar attık. Diğer bir deyişle sürdürülebilir çalışmaları yapmamızın altyapısını oluşturmuş olduk. Şunu belirtmek gerekir ki, 2016 ve 2017 seneleri LGBTI derneklerinin ve örgütlerinin mekan bulmak anlamında ve güvenli yerlerde çalışmalarını sürdürmek anlamında zor yıllardı. SPoD’un bu yılları daha kolay atlatabilmesine Destek Vakfı da önemli bir katkı vermiş oldu.

DV: Hibe süresince gelir getirici etkinlikler, bireysel bağışlar ve ürün satışları ile kaynak geliştirme yollarını çeşitlendirmeye çalıştınız. Bu sürede zorlandığınız ve öğrendiğiniz noktalar nelerdir?

SPoD: Kaynak geliştirme iletişimle iç içe yürümesi gereken bir alan, fakat geçtiğimiz sene LGBTI örgütlerinin bunu uygulaması, doğru iletişim yöntem ve yollarını kullanması, bu sayede kaynaklarını geliştirmesi oldukça zordu. Aslında LGBTI hakları alanında çalışan bir örgüt olarak siyasi ve toplumsal baskılar altında kaynak geliştirmemizin önünde önemli engellerin olduğunun hep farkındaydık, fakat bunu daha zorlu şartlarda da deneyimlemiş olduk. Bununla birlikte umutlarımızı yeşertecek küçük ya da büyük birçok nedenimizin olduğunu gün geçtikçe daha çok gördük. LGBTI’lerin güvenli alanlarda eğlenmesi ve bir yandan da dayanışmamızı artırmak amaçlı yaptığımız birçok etkinliği iptal etmek zorunda kaldık. Ürün satışı ve bireysel bağışların da artacağını düşündüğümüz bu etkinlikleri, çoğu zaman gerçekleştiremedik. Fakat sosyal medya ve ofis görüşmeleri aracılığıyla, SPoD tasarımlı ürünlerimizi satmaya başladık. Ürünlerimizde gökkuşağının altında buluşma mesajını verdik. Yine aynı şekilde, LGBTI’lerin görünürlüklerinin ve taleplerinin arttığı bir alan olan özel sektörlere LGBTI farkındalık eğitimlerimizi bu dönemde geliştirdik ve yaygınlaştırmaya başladık. Özel sektörün gelecekte ana kaynaklarımızı önemli ölçüde etkileyecek bir alan olacağını düşünüyoruz.

DV: LGBTİ hakları açısından günümüz koşullarında en önemli gördüğünüz sorun nedir? Sizce bu sorun nasıl aşılabilir?

SPoD: LGBTİ’lerin bireysel ve toplu hakları halen tanınmış değil. Korunmayan ve özellikle de şiddete açık olan bizlerin öncelikle hakları tanınmalı ve yasal koruma altına alınmalıdır. Tüm LGBTİ örgütleri uzun yıllardır Anayasa’da eşitlik kampanyaları yürütüyor, bu kampanyalar desteklenmeli ve büyütülmeli. Eşitlik talebimiz her koşulda tüm gruplar tarafından dillendirilmelidir. Kısa vadede böyle bir yasal değişikliğin zor olacağını görerek aslında yapabileceğimiz diğer önemli mesele sosyal farkındalığın yükselmesini sağlamak olacaktır. LGBTİ’lere yönelik önyargılar nedeniyle hala büyük bir şiddet ve baskı altında yaşıyoruz. LGBTİ kişileri daha fazla tanıyabileceğimiz, bu kişilerin kimliklerini açıkça ve güvenli şekilde ifade edebilecekleri ortamları yaratmalıyız. Cinsiyet kimliklerimizi ve cinsel yönelimlerimizi konuşmalıyız ve bunları konuşabileceğimiz ortamlar yaratmalıyız. Farkındalık bu şekilde, yasal kazanımlar olmasa dahi yükselecektir. SPoD olarak temelde de bunu yapıyoruz, LGBTİ hakları konusunda farkındalığı artırmayı amaçladığımız alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Ve biliyoruz ki herkesin yapabileceği çok şey var, biz sadece ‘Gökkuşağının Altında Buluşalım!’

DV: Önümüzdeki döneme ilişkin neler yapmayı hedefliyorsunuz? Yeni çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

SPoD: 2017 yılında LGBTİ’lere hukuki ve psikososyal destek vermeye devam edeceğiz, bu yüzden bu alanlardaki desteklerimizi daha kapsamlı hale getirmeye çalışıyoruz. Herkesin kolayca erişebileceği bir danışma hattı açtık, telefon üzerinden tüm Türkiye’ye danışmanlık vereceğiz. Mülteci LGBTİ’lerin sorunlarını hem bir yandan daha fazla araştırmaya devam ediyoruz, hem de bir psikolog ve proje koordinatörüyle psiko-sosyal desteklerimizi artırıyoruz. Amacımız tüm LGBTİ gruplarına erişen hizmetler üretmek aslında. Bu hedefle örneğin Sakat LGBTİ’leri de güçlendirmek için önemli etkinlikler yapacağız.

Tüm bunların yanında yerel yönetimlerde LGBTİ çalışmalarını yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Belediyelerle bir yandan görüşmeler yapıyoruz, eğitimler düzenliyoruz, bir yandan da bu sene ilk defa Belediye Eşitlik Endeksi’ni hazırlıyoruz. Bu endeks, hangi belediyelerin LGBTİ’ler için neler yaptığını bize gösterecek ve iyi örnekleri ortaya çıkaracak. Yıl boyunca da yerel LGBTİ örgütleriyle bu Endeks için çalışacağız, aynı zamanda da belediyelerle görüşmelere devam edeceğiz.

DV: Kurumsal destek konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce fon verenlerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

SPoD: Türkiye’de fon kaynakları hala proje odaklı olmaya devam ediyor. Bu da örgütlerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadan projelere odaklanmasına, aslında örgütsel sürdürülebilirliğini yaratmadan projeler üretmeye sevk ediyor. Yapılan çalışmalar ve projeleri de olumsuz etkileyecek bu durumu azaltmak için kurumsal ve teknik desteklerin verilmesi gerekiyor.

Author Sivil Toplum için Destek Vakfı

More posts by Sivil Toplum için Destek Vakfı

Leave a Reply