Turquoise Coast Environment Fund- Turkey Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

Turquoise Coast Environment Fund- Turkey (TCEF) hibe programı, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından; Adana, Hatay ve Mersin kıyı bölgelerindeki biyolojik çeşitliliği, ekosistem hizmetlerini, tarımsal verimliliği, su ve atık yönetimini, denizel alanlar ve kıyı arazilerini korumak için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Turkish Philanthropy Funds iş birliğiyle hayata geçiriliyor. TCEF hibe programı kapsamında yedi STK’ya toplam 2.067.830 TL hibe desteği sağlayacağız.

Desteklenen STK’lar ve çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Antakya Çevre Koruma Derneği, (Asi Nehri ve Deltası Çevre Vizyon Planı ve Farkındalık Kampanyası Projesi, 290.830 TL), Hatay
Antakya Çevre Koruma Derneği, bölgedeki çevre sorunlarına dikkat çekmek, çevreye duyarlı topluluklar oluşturmak ve doğal mirası korumak amacıyla çalışıyor. 290.830 TL hibe desteğiyle Asi Nehri ve Deltası Çevre Vizyon Planı ve Farkındalık Kampanyası projesini yürütecek. Bu proje kapsamında Asi Nehri Deltası’nın korunması için yerel yönetimlerle iş birliği içinde bir çevre koruma vizyon planı oluşturacak. Ayrıca, bölge halkının kıyıların korunmasına yönelik farkındalığını artırmak için bir belgesel film hazırlanacak.

Doğa ve Bilim Derneği, (Hatay Samandağ Hırlavuk Kıyılarındaki Köpekbalığı ve Vatoz Türleri Habitatlarının Restorasyonu, Korunması ve İzlenmesi Projesi, 350.000 TL), Hatay
Doğa ve Bilim Derneği, bilimsel konulara erişimi güçlendirmek, denizel ve karasal biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapmak, doğa bilimlerini sevdirmek ve bu sayede doğayı ve çevreyi koruma bilincini artırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek 350.000 TL hibe desteğiyle Hatay Samandağ Hırlavuk Kıyılarındaki Köpekbalığı ve Vatoz Türleri Habitatlarının Restorasyonu, Korunması ve İzlenmesi projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği Kırmızı Listesi’nde bulunan köpekbalığı ve vatoz türlerinin üreme bölgelerinden birisi olan Samandağ Hırlavuk kıyısının habitat tahribatının restorasyonu, bölgede dağılım gösteren türlerin kompozisyonunun çıkarılması ve izlenmesi amacıyla çalışmalar yürütecek. Ayrıca Samandağ’daki vatoz tarlası türleri ve habitatın korunması, bu nadir mikro-ekosistemin devamlılığının sağlanması için bölgedeki balıkçıları ve yerel halkı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapacak.

Hatay Tabiat Koruma Derneği, (Gölbaşı Gölü Sürdürülebilirliği İçin Reaktif Yaklaşım Projesi, 220.000 TL), Hatay
Hatay Tabiat Koruma Derneği, Hatay’in doğal kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğinin, ekosistem bütünlüğü içerisinde, sürdürülebilir bir gelecekte korunarak kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. 220.000 TL hibe desteğiyle Gölbaşı Gölü Sürdürülebilirliği İçin Reaktif Yaklaşım (GOSREY) projesini hayata geçirecek olan dernek; Gölbaşı Gölü’nün sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla yerel topluluklara ve STK’lara yönelik farkındalık çalışmaları yürütecek. Bu amaç doğrultusunda farklı yaş gruplarındaki 500 kişiye yönelik ekoturizm ve biyoçeşitlilik eğitimleri düzenleyecek. Aynı zamanda yerelde bulunan 50 STK gönüllüsünün yönetsel kapasitesini güçlendirmek amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştirecek.

S.S. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi, (Karataş Yapay Resifleri İzleme ve Ekolojik Değerlendirme Projesi, 350.000 TL), Adana
Karataş Su Ürünleri Kooperatifi balıkçılığın sürdürülebilir olması, Karataş kıyılarının geleceğini iklim krizine dayanıklı hale getirilmesi ve bölgedeki balıkçılığını desteklenmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Kooperatif, 350.000 TL hibe desteğiyle Karataş Yapay Resifleri İzleme ve Ekolojik Değerlendirme projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında bölgede konumlandırılmış yapay resiflerin ekolojik fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve tür çeşitliliğinin izlenmesi amacıyla çalışmalar yürütecek. Ayrıca, bundan sonraki izleme ve değerlendirme çalışmalarının standardize edilmesi amacıyla bilimsel protokollere uygun bir araştırma tasarımı oluşturulacak.

Sanayide Yeşil Dönüşüm, İklim Değişikliğine Uyum ve Biyoekonomi Araştırmaları Derneği (YİBA), (Kum Zambağını İzleme ve Koruma Projesi (KUZİKO), 170.000 TL), Adana
YİBA iklim değişikliğine uyum, gıda arz güvenliği ve tarım, iklim eğitimleri, kırsal üretimler, yerel yönetim çalışmaları, sanayide yerel dönüşüm, iklimlendirme çalışmaları, yeşil sanat ve kültür, su hakkı konularında faaliyet yürütüyor. Dernek 170.000 TL hibe desteği ile KUZİKO projesini hayata geçirecek. Bu doğrultuda Adana’nın Karataş ve Yumurtalık ilçeleri kıyılarında bulunan ve Türkiye’de koruma altına alınan türler arasında yer alan kum zambaklarına yönelik farkındalığın artması amacıyla çalışmalarını yapacak. Bu doğrultuda kum zambaklarının korunmasına yönelik politika önerileri geliştirecek olan dernek, alanda çalışan paydaşlar arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla çevrimiçi bir platform oluşturacak.

Sınırlı Sorumlu Samandağ İlçe Merkezi Ev Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, (Su Yönetimi ve Biyolojik Çeşitliliği Güçlendirme Projesi, 350.000 TL), Hatay
Kooperatif dirençli gıda ağı modelleri oluşturmak ve bölgedeki üreticileri güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. 350.000 TL hibe desteğiyle Su Yönetimi ve Biyolojik Çeşitliliği Güçlendirme projesini hayata geçirecek olan kooperatif; su yönetimi ve biyolojik çeşitliliği destekleyerek, ortak üretim alanının sürdürülebilirliğini artırmak ve yerel ekosistemlerin korunmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu doğrultuda yağmur suyu hasadı için depolama faaliyetleri yürütecek olan kooperatif; toprak erozyonunu minimizasyonu için ağaçlandırma çalışmaları yapacak. Son olarak, 50 çiftçiye yönelik iki günlük teorik ve uygulamalı su yönetimi eğitimleri düzenleyecek.

Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı Derneği, (Balık Baykuşu Yok Olmadan Keşfet! Projesi, 337.000 TL), Adana
Gıdanın sürdürülebilir ve temiz satın alımı ve tüketimi için farkındalık çalışmaları yapan Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı Derneği; gıda israfını azaltmak, doğal üretim ortamını, teknikleri ve biyoçeşitliliği korumak amacıyla faaliyetlerini yürütüyor. Dernek 337.000 TL hibe desteğiyle Balık Baykuşu Yok Olmadan Keşfet! Projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında balık baykuşlarının yaşam alanlarının araştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla çalışmalarını yapacak. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek saha çalışmaları sonucunda Bilimsel Balık Baykuşu Araştırma Raporu hazırlayacak olan dernek; Balık Baykuş türünün korunmasına yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla Balık Baykuşu Kitapçığı hazırlayacak. Son olarak, saha çalışmaları, farkındalıklar ve ziyaretlerin yer aldığı projenin amacı ve sonuçlarının anlatıldığı Balık Baykuşu Projesi kısa filmi hazırlanacak.