Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nin İkinci Dönemi Başladı

Gençlerin toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini hayata geçirmek için farklı şehirlere seyahat etmelerini ve projelerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla koordinasyonunu yürüttüğümüz, Pegasus Hava Yolları ’nın mali desteği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı  (TOG)’nın yürütücülüğünde devam eden Yarınlara Uçuyoruz  projesinin ikinci dönemi başladı. Bu kapsamda hibe desteği verdiğimiz TOG ile Yarınlara Uçuyoruz’un yeni dönemini ve  yürüttükleri gençlik çalışmalarını konuştuk.

2002’de kurulan TOG’un gençlik alanındaki önceliklerinden ve çalışmalarından bahseder misiniz?

 Bugün gençlik alanında çalışan en yaygın kuruluşlardan biri olan TOG, Türkiye’nin 81 ilinde, gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş 135 TOG topluluğu olarak faaliyet gösteriyor. Gençler, bu topluluklarda gönüllülük yaparken; eğitim, sağlık, ekoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi farklı konularda kendi ürettikleri fikirleri sosyal sorumluluk projelerine dönüştürüyor. Toplum Gönüllüsü gençler, 2019 yılında, 13 farklı temada, yaklaşık 1.650 proje ve etkinlik hayata geçirdi. Bu etkinliklerde, yerel katılım ile kamu ve özel kurum iş birlikleri, şeffaf ve hesap verilebilir çalışma prensibi, farklılıklara saygı ve gençlerin katılımı değerleri hep ön planda oldu.

Vakıf olarak önceliğimiz gençler için yapılan faaliyetler ve projeleri yine gençlerin önderliğinde gerçekleştirmek oldu. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, gençlerin bu projelerini desteklemek amacıyla özel sektör kurumlarıyla ortaklıklar gerçekleştirdik; gençlerin projelerine kaynak bulmasına yardımcı olduk; burs, mentorluk ve hibe programları ile gençleri güçlendirdik. Akran eğitimleri ile formel olmayan eğitim metodunun gençler arasında yaygınlaşmasına yardımcı olduk. Gençlik konseyi, ulusal ATAK, yaz projeleri gibi etkinliklerle gençlerin hareketliliğine ve gönüllülüğün yaygınlaşmasına katkı sağladık. Bunları yaparken, gençlerin kendi ürettikleri sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olmaya çalıştık.

TOG’un misyonu, sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla, Türkiye’de toplumsal farkındalığı yüksek, özgüven sahibi ve girişimci bir gençliğin oluşmasına katkıda bulunmak ve gençlerin enerjisini sosyal faydaya dönüştürmek. Bu misyona ulaşmak amacıyla ülkenin her köşesine yayılmış bir gönüllü ağıyla sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyoruz.

 Çalışmalarınıza başladığınız zamandan bu yana sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen gençlik çalışmalarında ne gibi değişim ve gelişimler gözlemliyorsunuz? Sizce alanda yaşanan değişimler TOG’un çalışmalarına ne şekilde yansıdı?

 Günümüz dünyasında, sivil toplum ve gençlik çalışmaları dahil tüm alanları etkileyen çok hızlı değişimler yaşıyoruz. Bugün bilgiye ulaşma olanakları değişti, iletişim araçları değişti, ekonomik ve sosyal hayat değişti; bu değişimler kişisel yaşamlarımızı çok etkiledi. Bugün Toplum Gönüllüsü gençleri dijital eğitim içerikleriyle ve online iletişim araçlarıyla tanıştırıyoruz. Bunun yanı sıra podcast ve sosyal medya canlı yayınları ile eğitim desteği sunuyoruz. Genç ve yetişkin gönüllüleri bir araya getirdiğimiz TOG Rehberlik programına tersine mentorluk içeriği, yani “yetişkinlerin gençlerden öğrendiği” modüller ekliyoruz. Dijital platformlar sayesinde bireysel bağış kampanyalarına hız vererek yeni ve inovatif kaynak geliştirme teknikleri uyguluyoruz. Faaliyetlerimizin etki ve değerlendirmesini yaparken kullandığımız dijital araçlar ile ihtiyaç tespiti ve gönüllü deneyimine çok daha hızlı ulaşabiliyoruz. Öte yandan yüz yüze iletişim alanlarımızı azaltmıyor, gençlerin gönüllülük deneyimlerini hem online, hem de yüz yüze yaşaması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

 TOG’un yürütücülüğünü üstlendiği, Pegasus Hava Yolları’nın mali desteği ve Vakfımızın koordinasyonunda hayata geçirilen Yarınlara Uçuyoruz Projesi ikinci yılında da gençleri desteklemeye devam ediyor. Projenin amacından, öne çıkan başvuru konularından ve bu kapsamda yapılacak çalışmalardan bahseder misiniz? Projenin ikinci yılında bir önceki döneme göre değişiklikler oldu mu?

Yürütücülüğünü üstlendiğimiz Yarınlara Uçuyoruz Projesi ile, gençlerin toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini hayata geçirmek için farklı şehirlere seyahat etmeleri ve projelerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Böylelikle hem gençlerin kişisel gelişimlerine hem de enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Gençler bu seneki programa bizim de önceliğimiz olan toplumsal cinsiyet, kadın hakları ve hayvan hakları temalarında oldukça fazla proje fikri ile başvuru yaptı. Desteklenen projelerde de bu temaların yanı sıra çocuk hakları, mülteci hakları ve eğitim temaları ağırlıklı olarak yer alıyor. Bu çerçevede, Aralık 2019 – Mayıs 2020 döneminde 20 proje fikrini destekleyeceğiz.

Projenin ilk yılından farklı olarak, bu yıl tek bir çağrı ile desteklenecek 20 proje belirlendi. 1 ay boyunca açık kalan başvuru çağrısı Eylül – Ekim 2019’da açıldı. Değerlendirme süreci geçen yıldan biraz farklı oldu. İlk aşamada teknik değerlendirmeyi geçen proje ekiplerini İstanbul’a davet edip, tek günlük “Proje Günleri” isimli bir buluşmada ekiplerle yüz yüze tanıştık ve proje fikirlerinin temalarına göre atölyeler düzenlendi. İkinci aşamada ise Proje Günleri toplantısının ardından revize edilen proje fikirleri, yeni bir değerlendirmeden geçmek üzere değerlendirme kuruluna sunuldu ve desteklenmek üzere 20 proje fikri seçildi. Seçilen 20 proje ekibinin ihtiyaçlarına yönelik atölyeler düzenlendi.

Gençlerin hareketliliği gençlik çalışmalarında hem Türkiye’deki hem de Avrupa’daki birçok kuruluşun kullandığı temel metotlardan biri. Bugüne kadar hayata geçirdiğiniz benzer çalışmalar çerçevesinde gençlerin hareketliliğinin neden önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

Hareketlilik, insanlara kendilerininki de dahil olmak üzere yaşamları değiştirme fırsatı sunar. 2002 yılından beri hareketlilik çalışmalarında yer alan Toplum Gönüllüsü gençler, bu projelerde farklı paydaşlarla, yerel, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile diyalog kurmak için uygun bir zemine kavuşuyor. Genç gönüllüler kendi yerellerinde karşılaştıkları sorunlar ve koşullar farklı olsa da, bir araya gelip birbirleriyle deneyimlerini paylaşma fırsatı elde ediyor, farklılıklara saygı ilkesi çerçevesinde birbirlerini tanıma ve anlama olanağı buluyor. Hareketlilik, bu sebepten ötürü, TOG’un kuruluşundan bu yana gençlere sunmak istediği en önemli olanaklardan biri.

Yarınlara Uçuyoruz Projesi kapsamında gençlik grupları ve gençlerle çalışan sivil toplum kuruluşlarına verilen ve hareketliliği destekleyen küçük hibelerin bu alanda yapılan çalışmalara nasıl bir katkısı olduğunu gözlemliyorsunuz? 

 Gençlerin gücünün ve enerjisinin değişim ve dönüşümde çok büyük etkisi olduğuna inanıyoruz. Gençlerin sosyal bir sorun için harekete geçmeleri, yaşadıkları yerden bir başka şehre gidip çözüm üretmeleri bizim için çok önemli. Gençler Yarınlara Uçuyoruz ile sadece kendi potansiyellerini gerçekleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda farklı bölgelerde yeni insanlarla, bilgilerle, kültürlerle tanışıyor, kaynaşıyor. Yarınlara Uçuyoruz, gençlere ve gençlerle çalışan STK’lara bulundukları şehir ve bölgelerin haricinde başka bir yerde ürettikleri fikirleri uygulamaları için bir imkan yaratıyor. Küçük hibe programlarının gençler ve gençlerle çalışan kurumlar için değerli olduğunu desteklediğimiz projelerde de görüyoruz. Kendi yerelleri dışında başka bir yerelde proje gerçekleştirmek özellikle gençler için oldukça heyecanlı ve verimli geçiyor. En başından sonuna kadar gençler için bir öğrenme alanı yaratıyor.