Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Başvuruları Sona Erdi

Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu için başvurular sona erdi.

Fona toplam 18 STK başvuruda bulundu ve başvuruların 15’i dernek, 2’si kooperatif, 1’i vakıf tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar tarafından yapıldı. Fona Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 8 ilden başvuru alındı. Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu’ndan talep edilen toplam hibe miktarı ise 1.239.975 TL oldu.