Gelecek için Dayanışma Fonu Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, depremden etkilenen gençlerin iyi olma hâlini desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini desteklemek için Paribu iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Gelecek için Dayanışma Fonu ile desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında 3 STK’ya toplam 899.800 TL hibe desteği sağlayacağız.

Desteklenen STK’lar ve çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği (SistersLab) kız çocuklarının ve kadınların STEM (Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik)) alanlarına katılımlarını ve bu alanlardaki görünürlüklerini desteklemek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. SistersLab sağladığımız 300.000 TL hibe desteğiyle Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen ve üniversitelerin STEM alanında okuyan veya mezun olan 18-35 yaş arası kadınların istihdama katılımını güçlendirmek amacıyla Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ortaklığıyla STEMWomen: Afetten Etkilenen Kadınların Mentorluk ve Eğitimlerle STEM Alanlarında Güçlenmesi projesini hayata geçirecek. SistersLab proje kapsamında STEM alanında minimum üç yıl deneyimi olan 100 mentor ile bu alanlarda eğitim gören veya mezun 100 kadını çalışma alanları doğrultusunda eşleştirerek, çeşitli eğitim ve atölyeler gerçekleştirilecek. 50 kişinin bulunduğu birinci grup 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri veya yeni mezunlardan oluşacak. İkinci grup ise 25-35 yaş arası NEET (“Not in Education, Employment, or Training” – Öğretimde, İstihdamda veya Eğitimde Değil) kadınlardan oluşacak. Eğitimler ve atölyeler öncesi depremden etkilenen bireylerle sağlıklı iletişim kurulması çerçevesinde mentor ve eğitmenlere yönelik Travmaya Maruz Kalan Gençlere Yönelik Destek ve Yaklaşım Eğitimi düzenleyecek olan SistersLab, proje sonunda proje etki raporu yayımlayacak.

Sivil Alan Hareket Ağı Derneği (Saha) yerel kaynaklar aracılığıyla yerel inisiyatifleri bir araya getirmek ve afet dönemlerinde uygulanabilecek ihtiyaç odaklı alternatif çözüm önerileri oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Saha sağladığımız 300.000 TL hibe desteğiyle hem insanı hem de doğayı koruma motivasyonu ile tasarlanmış ve yerel işgücü ile geçici/yarı geçici barınma ünitelerinin üretildiği Yuva projesi kapsamında 11 genç bir ay süreyle istihdam edecek Aynı zamanda projede çalışan ve bölgede ikamet eden gençlere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütecek.

Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (Yöret) toplumun her kesimine yönelik eğitim ve hizmet projeleri hayata geçiren Yöret, toplumun yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 299.800 TL hibe desteğiyle AFGEP: Afet Sonrası Gençleri Güçlendirme projesini hayata geçirecek olan Yöret proje kapsamında Hatay, İstanbul ve Kahramanmaraş’ta ikamet eden ve depremden etkilenen gençlerin iyi olma halini desteklemek ve akran dayanışmasını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu amaç doğrultusunda gençlere yönelik Akran Destek ve Dayanışma grupları oluşturacak olan Yöret, afet sonrası travmatik sonrası stres bozukluğu alanında en az üç yıllık deneyimi bulunan sosyal hizmetler uzmanlarından, psikologlardan ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarından oluşan grup kolaylaştırıcılarıyla beraber gençlere yönelik sekiz haftalık atölyeler düzenleyecek.