Sulukule Gönüllüleri Derneğine Hibe Desteği

Sulukule Gönülleri Derneği (SGD), Sulukule’de yaşayan risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış, maddi güçlük çeken gruplarla çalışmak, hak temelli faaliyetlerle bu kesimlerin günlük hayatındaki yaşam kalitesini geliştirmek ve bu kesimlerin toplumsal katılımlarını artırmak amacıyla 2010 yılında kurulmuştur.

Okul terkini önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak, SGD’nin başlıca hedeflerindendir. 

Bu kapsamda; okulu terk etmenin ciddi bir sorun olduğu mahallede okula devamı odağa alan çalışmalar gerçekleştirmek, okul içi ve dışında çocukların eğitsel ve yaratıcılıklarının gelişimine yönelik faaliyetler organize etmek, eğitim hakkından yararlanabilmeleri için maddi imkanı yetersiz olan çocuklara beslenme, kırtasiye ve burs desteği sağlamak  ve mahalledeki kadınlara yönelik eğitimler organize etmek çalışmaları arasında yer almaktadır.

Detaylı bilgi için http://sulukulegonulluleri.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sulukule Gönüllüleri Derneği, finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmek için Sivil Toplum için Destek Vakfından Kurumsal Program dahilinde hibe desteği alacaktır. 

Hibe, Mayıs 2016 – Ocak 2017 tarihleri arasında derneğin tam zamanlı çalışanların giderlerini destekleyerek, kaynak geliştirme çalışmalarına ağırlık vermelerini amaçlamaktadır.

Author Sivil Toplum için Destek Vakfı

More posts by Sivil Toplum için Destek Vakfı

Leave a Reply