Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 Döneminde Desteklenecek Sivil Toplum Kuruluşları Belirlendi

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 döneminde desteklenecek STK’lar belirlendi. Fonun bu döneminde 2 STK’ya toplam 148.250 TL hibe desteği sağlayacağız. Hibe almaya hak kazanan STK’lar ve projelerine ilişkin bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Günebakan Kadın Derneği: Kadınların toplumda eşit hak, sorumluluk ve katılımlarla yer almasını amaçlayan ve Mersin’de faaliyet gösteren dernek; kadının insan hakları, kadınların çalışma hayatına katılımı, kadın sağlığı, aile içi şiddet, toplumsal ve yerel yönetim mekanizmalarına katılım ile yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında çalışmalar gerçekleştiriyor. Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla 73.250 TL hibe desteği sağladığımız Günebakan Kadın Derneği, Yasalar Uygulansın Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evleri Açılsın projesiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçe belediyeleri ile yapacağı görüşmeler doğrultusunda kadın danışma merkezleri ile kadın sığınma ev veya evlerinin mevcut durumlarını tespit etmek ve belirlenen eksikliklerin giderilmesi için bölgede faaliyet gösteren diğer kadın STK’larıyla birlikte kamuoyu oluşturulmak amacıyla çalışmalar yapacak. Bu çerçevede, Mersin Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçe belediyesi ve STK temsilcileri ile yapılacak çalıştay sonucunda tasarlanacak kampanya ile Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evindeki fiziki altyapının geliştirilmesi ve uzman personel eksikliğinin giderilmesi, ayrıca Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi olmayan ilçelerde bu kurumların açılması için gündem yaratılması hedefleniyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği: Kazdağı yöresinde ve Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşayan çevre aktivistleri tarafından Kazdağı ve çevresinin doğal ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla kurulan dernek çeşitli projeler ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirerek Kazdağı ve çevresindeki doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunmasını amaçlıyor. Ekolojik ürünler ve temiz enerji üretimine destek olmak; sanayileşme, madencilik, şehirleşme ve benzeri nedenlerle doğal ortamda oluşan ve oluşacak her türlü hasar ve kirliliğinin önlenmesi de derneğin hedefleri arasında yer alıyor. Turkey Mozaik Foundation eş finansmanı ile 75.000 TL hibe desteği sağladığımız Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, bu hibeyle Güneş Kadınlar projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında Edremit Körfezi Bölgesinde yaşayan ve istihdam olanaklarını değerlendirmek isteyen 20 kadın ile güneş enerjisi modelleri ile üretim yapmaları ve yenilenebilir enerji kooperatifi kurmalarına destek olmak amacıyla için çeşitli çalışmalar yapılacak. Bu sayede, geleneksel meslek kalıplarını yıkarak, kapasitelerini artırmaları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı rol model olabilecek bir model geliştirmelerine katkı sağlanacak.