Barış için Müzik Vakfı Ziyareti

Barış için Müzik Vakfına, 11 Mayıs Perşembe günü bağışçılarımızın da katılımıyla gerçekleşen bir ziyarette bulunduk.
Müzik ve sanat eğitimi ile çocukları bir araya getiren, onları ortak bir paydada toplayarak, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin, dezavantajlı çocuklara sanat ile destek olan, onların sosyalleşmesinde büyük rol olan Barış İçin Müzik Vakfı, 1 Haziran itibarıyla Kurumsal Hibe Destek Programından da yararlanıyor olacak.