[:tr]

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın açtığı Çocuk Fonu sonuçlandı.
Çocuk Fonu, 0-15 yaş arası çocukların haklarına erişimlerine ve bu hakları kullanmalarını sağlamaya yönelik faaliyetleri destekliyor. (Örn.: Okula devamı artırmak, şiddet mağduru çocuklara destek sağlamak, yaşamını ebeveynsiz idame ettirmek zorunda kalan çocuklar ile ilgili faaliyetler yapmak, okul dışı eğitim alanlarına destek vermek vb…)
Çocuk Fonu altı kuruma toplamda 201.725 TL destekte bulunacaktır.
Çocuk Fonu farklı illerde çocuk alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının projelerini hayata geçirmesinde katkı sağlayacaktır. Hibe süreçleriyle ilgili detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde sizlerle beraber paylaşacağız.

[:]