Sivil Toplum için Destek Vakfı TACSO Konferansındaydı

Sivil Toplum için Destek Vakfı, 3-5 Temmuz 2017’de Belgrad’da gerçekleştirilen TACSO Bölgesel Konferansı “Making It Work” kapsamında farklı kurumlarla bir araya geldi. 

2015 yılında ilki gerçekleştirilen TACSO Bölgesel Filantropi Konferansı genel olarak, Batı Balkanlar ve Türkiye’den filantropi, özel sektör-sivil toplum işbirliği ve STK’lara yönelik bağışçılık konusunda yasal ortam konularında deneyim paylaşımı ve AB genişleme bölgesinde bu alandaki sinerji olanaklarına odaklanıyor.

Sivil Toplum için Destek Vakfı da, konferans kapsamında Batı Balkanlar ve Türkiye’den filantropi, özel sektör-sivil toplum işbirliği ve bağışçılık alanlarındaki aktörlerle bağlantı kurma, bu alandaki çalışmaların gelişimi için görüş alışverişinde bulunma ve deneyim paylaşma şansı elde etti.