Yerel Güçlenmeye Destek Fonu Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu‘nu Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından sahada aktif olarak faaliyet gösteren ve bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) uzun vadeli projelerini desteklemek amacıyla Dalyan Foundation ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdik. Fon kapsamında 19 STK‘ya toplam 43.453.500 TL hibe desteği sağlayacağız.

Desteklenen projelerle ilgili özet bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, sağladığımız 2.288.800 TL hibe desteğiyle Defne Yeniden projesini hayata geçirecek. Kooperatif proje ile Defne/Hatay’da bulunan kooperatif binasını yenileyecek ve üretim kapasitesini arttıracak ekipmanları temin edecek. Kooperatif bu amaç doğrultusunda, depremden etkilenen kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Eşitlik için Dayanışma Derneği, sağladığımız 2.437.400 TL hibe desteğiyle Deprem Göçü Alan İllerdeki STK’lar için Çocuk Odaklı Kapasite Geliştirme Programı projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında deprem bölgesinden yoğun göç alan üç ilde bulunan ve depremden etkilenen çocuklarla beraber çalışan altı STK’nın hak temelli çocuk çalışmaları kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütecek.

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, sağladığımız 1.557.000 TL hibe desteğiyle Afet Sonrası Dönemde Çocuk Hakları Temelli Psiko-sosyal Destek Çalışması projesini hayata geçirecek. Dernek Adıyaman’da yürüteceği proje kapsamında; yaşanan depremlerin çocuklar üzerinde yarattığı travmatik etkiyi en aza indirmek amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu amaç doğrultusunda dernek, Adıyaman Yenimahallede bulunan konteyner kentte çocuklara ve bakım verenlerine yönelik 12 haftalık bireysel ve grup psiko-sosyal ilk yardım programları uygulayacak. Aynı zamanda deprem sonrası çocuklara yönelik yapılan çalışmaları, hizmetleri, politikaları ve hak ihlallerini çocuk hakları odaklı izleyerek, raporlaştıracak.

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği, sağladığımız 2.018.000 TL hibe desteğiyle Dokunan Hayatlar projesini hayata geçirecek. Dernek, Arsuz/Hatay’da yaşayan kadınların ekonomik olarak güçlendirlemesine katkı sunmak ve bölgedeki geleneksel el sanatları arasında yer alan ipekçiliği yeniden canlandırılmak amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu amaç doğrultusunda dokuma atölyesi kuracak olan dernek, 3 ay süreyle 60 kadına dokuma sanatı ile ilgili teorik ve pratik eğitimler verecek. Aynı zamanda kadınların ürettikleri ürünleri satabileceği bir kooperatif kurmasına ve çeşitli platformlar üzerinde de üretilen ürünlerin satılmasına destek olacak.

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı, sağladığımız 2.290.800 TL hibe desteğiyle Depremden Etkilenen Çocukların Sağlık Hakkına Erişimlerinin Desteklenmesi projesini hayata geçirecek. Hatay merkez ve ilçelerinde faaliyet yürütecek olan dernek, depremden etkilenen çocukların psiko-sosyal olarak güçlenmesine destek olmak amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu bağlamda çocukluk dönemi aşı takviminin sağlıklı bir şekilde uygulanması, solunum yolu enfeksiyonları, gastrointestinal hastalıklar, vektörle bulaşan hastalıklar ve yaralanmalara bağlı gelişen enfeksiyon risklerinin azaltılması amacıyla çalışmalar yürütecek.

Kadın Dayanışma Vakfı, sağladığımız 2.499.100 TL hibe desteğiyle Depremden Etkilenen Kadınlarla Dayanışma Kurmak projesini hayata geçirecek. Vakıf proje kapsamında Adıyaman, Diyarbakır, Hatay ve deprem sonrası göç alan Ankara ve Mersin’de şiddete uğrama riski bulunan ve/veya şiddete maruz kalan kadınlara yönelik çalışmalar yürütecek. Bu doğrultuda vakıf sosyal çalışmacı, psikolog ve avukat eşliğinde kadınlara yönelik güçlendirme toplantıları düzenleyecek. Aynı zamanda kadınların temel gıdaya ve hijyen ürünlerine erişimini desteklemek için ihtiyaç kitleri dağıtacak.

KAMER Kadın Merkezi Eğitim Üretim Danışma ve Dayanışma Vakfı, sağladığımız 2.395.000 TL hibe desteğiyle Dayanışma Yaşatır projesini hayata geçirecek. Vakıf proje kapsamında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da çadır kentlerde yer bulamayan ve sokakta barınmak zorunda kalan kadınların ve çocukların gıdaya ve hijyen ürünlerine erişimini desteklemek aynı zamanda depremden etkilenenlere yönelik psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık sağlamak amacıyla çalışmalar yürütecek.

Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği, sağladığımız 2.148.000 TL hibe desteğiyle MutfakNa projesini hayata geçirecek. Dernek, kadınların ekonomik olarak güçlenmesine destek olmak amacıyla Gaziantep’te yaşayan Türkiye’den ve Suriye’den kadınların bir arada çalışacağı MutfakNa (Bizim mutfağımız) adı altında fiziksel mutfak ve mobil mutfak açacak. Sekiz kişinin istihdam edileceği proje kapsamında günlük 150-200 kişiye yemek hazırlanacak.

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği, sağladığımız 2.500.000 TL hibe desteğiyle Afet Sonrası Kırsalda Destek Programı projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında deprem sonrası eğitimin sekteye uğradığı 70 köy okulundaki köy öğretmenlerinin bire bir mentorluk ve eğitimler yoluyla güçlendirilmesi amacıyla faaliyetlerini yürütecek. Aynı zamanda aile eğitimleri ve sosyal duygusal öğrenme programları aracılığıyla köylerdeki çocukların evde ve okulda aldıkları eğitim niteliğinin iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütecek.

Kültürhane Bilim, Sanat, Müşterekler ve Ekolojik Yaşam Dayanışma Derneği, sağladığımız 1.719.000 TL hibe desteğiyle Kültür Mecrası projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında dernek, Mersin’de depremden etkilenen kişilerin sosyal yaşamının güçlenmesini desteklemek amacıyla içerisinde toplantı salonu, çocuk, sanat, tamir atölyeleri ve bir eşya kütüphanesinin bulunacağı faaliyet alanı kuracak.

Medikal Arama Kurtarma Derneği, sağladığımız 2.212.000 TL hibe desteğiyle Afetlerde Cinsel ve Üreme Sağlığının Desteklenmesi projesi hayata geçirecek. Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya’da yaşayan kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı kapasitesini güçlendirmek aynı zamanda bölgedeki sağlık kuruluşlarının SRH kapasitesinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapacak.

Nesin Vakfı, sağladığımız 6.191.600 TL hibe desteğiyle Aziz Dede’nin Gezgin Atölyesi projesini hayata geçirecek. Vakıf proje kapsamında Hatay’da ikamet eden çocukların ve gençlerin iyi olma halini desteklemek amacıyla psiko-sosyal destek çalışmaları yürütecek. Aynı zamanda deprem bölgesinde psiko-sosyal çalışmalar yürüten eğitimcilerin ve genç gönüllülerin bu alandaki kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapacak.

Öğretmen Ağı, sağladığımız 2.359.400 TL hibe desteğiyle Yaşamın İnşasında Öğretmen Var projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında öğretmenlerin deprem bölgesine ilişkin belirledikleri ihtiyaçlara çözüm üretebilecekleri içerikler üretmesine, deprem sonrası okula uyum sağlamak üzere insan kaynağını düzenli ve sürdürülebilir kılınmasına ve yerelde öğretmenlerin oluşturdukları dayanışma topluluklarını desteklemesine yönelik çalışmalar yürütecek.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, sağladığımız 1.148.600 TL hibe desteğiyle Afet Bölgesinde Yaşayan Kadınların ve Çocukların Güçlendirilmesi projesini hayata geçirecek. Adıyaman ve Hatay’da yürütülecek proje kapsamında, depremden etkilenen kadınların ve çocukların şiddetten, cinsel taciz ve istismardan koruması için ilgili mekanizmalara ve bilgiye erişimini desteklemek amacıyla çalışmalar yürütecek. Dernek kadınların ve çocukların iyi olma halini desteklemek amacıyla çeşitli psiko-sosyal destek atölyeleri düzenleyecek.

Robot El Derneği, sağladığımız 1.900.000 TL hibe desteğiyle Robotel Afet projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında başta çocuklar olmak üzere deprem nedeniyle uzuv kaybı yaşayan yaklaşık 1000 kişiye protez uzuv desteği sağlayacak.

SistersLab – Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği, sağladığımız 1.103.300 TL hibe desteğiyle Afetten Etkilenen Yazılımcı Gençlerin Güçlenmesi ve İstihdama Erişimi projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında başta kadınlar olmak üzere üniversitelerin yazılımla ilgili bölümlerinde okuyan veya yeni mezun olan gençlere yönelik yazılım akademileri ve uzaktan eğitim sistemi sunacak. Aynı zamanda depremden etkilenen gençlerin teorik ve pratik bilgi seviyelerini arttırmak ve istihdam süreçlerine katılımlarını desteklemek amacıyla çalışmalar yürütecek.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, sağladığımız 1.630.300 TL hibe desteğiyle Afet ve Kriz Durumlarında Ergenlerin Desteklenmesi projesini hayatını geçirecek. Vakıf proje kapsamında depremden etkilenen bölgelerde ikamet eden ergenlik dönemindeki çocukların ve gençlerin cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet türleri başta olmak üzere ergenlik dönemi risklerine karşı korunması aynı zamanda okul terkinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütecek.

Yaşam için Toprak Derneği, sağladığımız 2.279.200 TL hibe desteğiyle Tarımla Onaralım: Sağlıklı Topraklardan Dirençli Topluluklara projesini hayata geçirecek. İslahiye/Gaziantep’te yürütülecek proje kapsamında Türkiye tarımsal ekonomisinde önemli payı bulunan fakat ekonomik kriz, deprem ve beklenen kuraklık nedeniyle kırılganlığı artmış afet bölgelerinin ekolojik, ekonomik ve sosyal dönüşümünü kapsayan bölgesel dirençliliklerinin geliştirilmesi, bireylerin afetler karşısındaki dayanıklılık, uyum ve çözüm üretme kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütülecek.

Yuva Derneği, sağladığımız 2.238.000 TL hibe desteğiyle Depremden Etkilenen Çocuklar için Okul Öncesi Eğitimi projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta bulunan iki çardır kentteki 3-6 yaş arası çocuklara yönelik okul öncesi eğitim verilmesi aynı zamanda çocuklara ve ailelerine rehberlik ve psiko-sosyal destek sağlanması amacıyla çalışmalarını yürütecek.