COVID-19 Acil Destek Fonu Başvuruları Açıldı

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, COVID-19 salgını ekseninde yaşanan gelişmeler doğrultusunda güncellediğimiz 2020 yılı hibe stratejimiz kapsamında 2016-2019 döneminde vakfımızdan hibe alan sivil toplum kuruluşlarına (STK’lara) yönelik olarak Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz COVID-19 Acil Destek Fonu’nun başvuruları açıldı.

2016-2019 döneminde hibe verdiğimiz kuruluşların kısa vadede ayakta kalabilmelerini destekleyerek; ortaya çıkan kurumsal ihtiyaçlarının ve hedef kitlelerinin acil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla oluşturduğumuz fona aşağıdaki alanlardan bir tanesi için başvuru yapılabilir:

  • Kurumsal destek: COVID-19 ve bu kapsamda alınan tedbirler dolayısıyla ortaya çıkan kurumsal ihtiyaçların (insan kaynakları, kira, dijital araçların satın alması vb.) giderilmesine yönelik çalışmalar,
  • Proje desteği: COVID-19 ve bu kapsamda alınan tedbirler kapsamında STK’ların hedef kitlelerinin ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarını tespit etmeye ve gidermeye yönelik destekler.

COVID-19 Acil Destek Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 100.000 TL’dir. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 20.000 TL talep edebilirler.

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan STK’lar hibe programına başvurabilirler:

  • 2016-2019 döneminde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan hibe almaya hak kazanmış STK’lar. Dönem aralığı oluşturulurken hibelerin başlangıç tarihi değil ilgili fonunun açıldığı tarih esas alınmıştır (Örnek: 2019’da açılan Çocuk Fonu’na başvuran kuruluşların hibe sözleşmeleri 2020’de imzalanmış olmasına rağmen bu fona başvurma hakkına sahiptir)
  • 2019 yılı gelirleri en az 30.000 ve en fazla 1.500.000 TL olan STK’lar

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın devam eden bir hibesini kullanan STK’ların başvurmasının önünde bir engel yoktur.

COVID-19 Acil Destek Fonu’na başvurmak isteyen STK’ların başvuru formunu 8 Haziran Pazartesi günü saat 10:00’a kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

COVID-19 Acil Destek Fonu hakkında detaylı bilgiye (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve takvim) ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.