Monthly Archives

Ekim 2023

Yuva Derneği İklim ve Doğa Okuryazarlığı Eğitimi Projesini Tamamladı

By | Orman Yangınları Acil Destek Fonu

Yuva Derneği, yetişkinlerin ve gençlerin okul dışı eğitimlerini ve yaşam boyu öğrenme yoluyla gelişimlerini desteklemek, çevreyle ilgili farkındalıklarını artırmak ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Turkey Mozaik Foundation, Actecon ve 212 işbirliğiyle bireysel ve kurumsal bağışçıların finansal desteği ile hayata geçirdiğimiz Orman Yangınları Acil Destek Fonu kapsamında Yuva Derneği, İklim ve Doğa Okuryazarlığı projesini hayata geçirdi. Dernek proje ile iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetler ve bu afetlere yönelik tedbir ve müdahale yöntemleri hakkında toplumun farkındalığını artırmak ve çevre dostu alışkanlıkların yer etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüttü.  Dernek bu kapsamda, farklı sosyo-ekonomik ve demografik özelliklere sahip kişilere yönelik  İklim ve Doğa Okuryazarlığı eğitimleri düzenledi.

Yuva Derneği İklim ve Doğa Okuryazarlığı Proje Sorumlusu Selçuk Aslan ile gerçekleştirdiğimiz röportajda; proje kapsamında yürütülen çalışmalar, dijital çağda iklim aktivizmi ve gelecek dönem planları hakkında konuştuk.

Hibe desteğimizle gerçekleştirdiğiniz İklim ve Doğa Okuryazarlığı projesini yakın zamanda tamamladınız. Proje kapsamında yürüttüğünüz çalışmalardan bahseder misiniz?

Projemizde Antalya ve Muğla illerinde orman yangınlarından etkilenen bölgelere yoğunlaştık. Bölgeye yaptığımız saha ziyaretlerinde orman bölge müdürlükleri, muhtarlar, imamlar, müftülükler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları (STK) ve belediyeler ile görüştük. Görüşmeler sonucu elde edilen bilgiler, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve uzman desteği ile orman yangınları ve afetleri ana eksene alan iklim ve doğa okuryazarlığı eğitim modülü ve eğitim kitapçığı hazırladık. Sonrasında bu eğitimleri görüşmeler sırasında kurduğumuz kontaklar ve açık çağrı ile çevrimiçi eğitimler düzenleyerek yaygınlaştırdık. Projemize, Sivil Düşün’den ek fon sağlayarak eğitim kitapçıklarını basılı halde katılımcılarımıza ulaştırdık. 

İklim değişikliği, çevre gibi alanlarda yürütülen aktivizm çalışmalarında Z kuşağının daha görünür olduğunu görüyoruz. Beraber çalıştığınız gençleri göz önüne aldığınızda bu kuşağın çevre konusunda daha duyarlı olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu duyarlılıklarını hayat pratiklerine ne şekilde dahil ediyorlar? 

Çevre alanındaki aktivizmin ne yazık ki sadece kısıtlı bir çevredeki gençler arasında popüler. Bu gençlerin sayısı Türkiye’deki genç nüfusuna oranlandığında çok az kalıyor. Ayrıca bu gençlerin sadece belirli bir alanda aktivizm yaptığını görüyoruz. Katılım mekanizmalarına dahil olarak ve yaşam alışkanlıklarında değişiklikler yapanların sayısı ise çok daha az. Türkiye’nin politik iklimi nedeniyle gençlerin örgütlü bir eylemin içerisine dahil olmakla ilgili çekinceleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle düzenlediğimiz eğitimlere ve gönüllü çalışmalara gençleri dahil etmeye ve onlara alan açmaya çalışıyoruz. 

İklim değişikliğine ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla farklı dijital platformlar üzerinden kampanyalar düzenleniyor. Dijital çağda iklim aktivizmi yürütüyor olmanın olumlu ve olumsuz yanlarından bahsedebilir misiniz?

Dijital mecralarda düzenlenen kampanyalar sadece belirli bir kesime ulaşıyor. Bu nedenle bir süre sonra insanlarda harekete geçme konusunda yorgunluğa, umutsuzluğa ve eko-anksiyeteye yol açıyor. Bu kampanyalar eylem ve çözüm önerileri içeriyorsa olumlu sonuçları olabiliyor. Özellikle tek merkezden yürütülmeyen pek çok sivil toplum hareketinin dahil olduğu kapsayıcı kampanyalar başarıya ulaşıyor. 

Orman Yangınları Acil Destek Fonu kapsamında aldığınız desteğin derneğinize ve çalışmalarınıza nasıl bir katkısı oldu? Fonu destekleyen bağışçılarımızla paylaşmak istediğiniz bir mesajınız var mı?

Hibe desteğiyle gerçekleştirdiğimiz eğitimler ve saha ziyaretleri, temasa ettiğimiz insanlar ile iklim değişikliği ve afetler hakkında bilgi paylaşımı yapabileceğimiz ortamların oluşmasını sağladı. Bu eğitimlere toplum liderlerinin katılmış olması hazırladığımız içeriklerin çarpan etkisini arttırarak daha fazla sayıda insana ulaşmamızı sağladı. Eğitimler sonrası kurduğumuz kapalı gruplarla iletişime devam ederek ortak eğitimler ve benzeri farkındalık faaliyetlerine yapıyoruz. Bu alanda çalışma yürütmemiz merkezi yönetim içerisinde hazırlanan strateji ve eylem planlarına da görüş bildirmemize vesile oldu. Yürüttüğümüz eğitim faaliyetleri modeli yeni oluşturulan iklim değişikliğine uyum strateji ve eylem planı içerisindeki farkındalık faaliyetleri ile ilgili bölüme ilham oldu. 

Yuva Derneği’nin gelecek dönemde yapmayı planladığı çalışmalardan ve önceliklerinden bahseder misiniz?

Yuva Derneği olarak iklim ve doğa okuryazarlığı ile ilgili çalışmalarına edindiği deneyim ve oluşturduğu içerikler ile devam edeceğiz. Bu alanda çevre okuryazarlığı iletişim ağı kurduk ve savunuculuk çalışmaları yürütüyoruz. Hedefimiz bu ağı aktif tutarak diğer kuruluşların da katılımı ile bu alandaki çalışmaları ülke çapında sürdürmektir. Kapasite güçlendirme çalışmalarını Avrupa ülkelerinde de yaygınlaştırmak üzerine adımlar da atıyoruz. 

 

Gelecek için Dayanışma Fonu’na Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

By | Gelecek için Dayanışma Fonu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, depremden etkilenen gençlerin iyi olma hâlini desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini desteklemek için Paribu iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Gelecek için Dayanışma Fonu’nun başvuru ve seçim süreçleri tamamlandı.

STK’ların bu süreçte öne çıkan ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla fona yapılan başvuruların yoğunlaştığı konulara, başvuru yapan kuruluşların genel durumu ve ihtiyaçlarına dair değerlendirmelerimizin yer aldığı açıklama metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu’nun Dördüncü Aşamasında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

By | Acil Deprem Fonu

6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından, sahada aktif olarak faaliyet gösteren ve bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) bölgede tespit ettiği ihtiyaçların giderilmesi, bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremin bölgede yaşayan farklı gruplar üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu’nun dördüncü aşamasında desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na, Herkes için Mimarlık Derneği’ne, Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği’ne ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na toplam 4.482.005 TL hibe desteği sağlıyoruz.

-Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) sağladığımız 956.850 TL hibe desteğiyle ALİKEV Genel Merkezi’nin Yeniden İnşası projesini hayata geçirecek. Vakıf proje kapsamında Kahramanmaraş depremleri sonrası yıkılan ofis binası için ofis malzemeleri temin edecek ve ofis giderlerini karşılayacak. Aynı zamanda bölgedeki sosyal güçlenmeyi desteklemek amacıyla genç müzisyenlerin prova yapabilmesi için kurulacak müzik stüdyoları için enstrüman ve ekipman satın alacak.

-Herkes için Mimarlık Derneği sağladığımız 1.987.155 TL hibe desteğiyle ALİKEV Mekân Tasarım projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında Kahramanmaraş depremleri sonrası ofis binasını kaybeden ALİKEV için Antakya merkezde yeni bir bina ve genç müzisyenlerin prova yapabileceği müzik stüdyoları inşa edecek.

-Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği sağladığımız 538.000 TL hibe desteğiyle Dezavantajlı Toplulukları Destekleme Projesi’nin ikinci aşamasını hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa’da depremden etkilenen dezavantajlı grupların temel gıdaya ve hijyen ürünlerine erişimini desteklemek amacıyla 250 adet 1500 TL değerinde alışveriş kartı ve 125 adet hijyen kiti dağıtacak.

 –Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı sağladığımız 1.000.000 TL hibe desteğiyle Bisiklet projesini hayata geçirecek. Çadır kentte veya farklı yaşam alanlarında yaşayan çocukların sosyal becerilerinin gelişimlerine destek olmak amacıyla 267 bisiklet satın alarak, çocuklarla paylaşacak.

Kurumsal Destek Fonu’nun 2023 Dönemi Başvuruları Sona Erdi

By | Kurumsal Destek Fonu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenenlerin iyi olma halinin desteklenmesi için sahada aktif olarak faaliyet gösteren, bölgeye destek olan ve/veya deprem bölgesinde yer alan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Bcause FoundationDalyan FoundationFondation de France, Karl Kahane FoundationKreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA)Turkey Mozaik FoundationWNS (Holdings) Limited işbirliğiyle ve mali desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kurumsal Destek Fonu’nun 2023 dönemi başvuruları sona erdi.

Fona teknik kriterlere uyan toplam 115 STK başvuruda bulundu. Başvuruların 90’ı dernek, 9’u vakıf, 10’u kooperatif, 3’ü sendika, 2’si federasyon/konfederasyon ve 1’i vakıf üniversitelerinin araştırma ve uygulama merkezi tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar tarafından yapıldı. Fona Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Tunceli olmak üzere 25 ilden başvuru alındı. Kurumsal Destek Fonu’nun 2023 döneminden talep edilen toplam hibe tutarı 92.557.452 TL oldu.

Gelecek için Dayanışma Fonu Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

By | Gelecek için Dayanışma Fonu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, depremden etkilenen gençlerin iyi olma hâlini desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini desteklemek için Paribu iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Gelecek için Dayanışma Fonu ile desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında 3 STK’ya toplam 899.800 TL hibe desteği sağlayacağız.

Desteklenen STK’lar ve çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği (SistersLab) kız çocuklarının ve kadınların STEM (Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik)) alanlarına katılımlarını ve bu alanlardaki görünürlüklerini desteklemek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. SistersLab sağladığımız 300.000 TL hibe desteğiyle Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen ve üniversitelerin STEM alanında okuyan veya mezun olan 18-35 yaş arası kadınların istihdama katılımını güçlendirmek amacıyla Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ortaklığıyla STEMWomen: Afetten Etkilenen Kadınların Mentorluk ve Eğitimlerle STEM Alanlarında Güçlenmesi projesini hayata geçirecek. SistersLab proje kapsamında STEM alanında minimum üç yıl deneyimi olan 100 mentor ile bu alanlarda eğitim gören veya mezun 100 kadını çalışma alanları doğrultusunda eşleştirerek, çeşitli eğitim ve atölyeler gerçekleştirilecek. 50 kişinin bulunduğu birinci grup 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri veya yeni mezunlardan oluşacak. İkinci grup ise 25-35 yaş arası NEET (“Not in Education, Employment, or Training” – Öğretimde, İstihdamda veya Eğitimde Değil) kadınlardan oluşacak. Eğitimler ve atölyeler öncesi depremden etkilenen bireylerle sağlıklı iletişim kurulması çerçevesinde mentor ve eğitmenlere yönelik Travmaya Maruz Kalan Gençlere Yönelik Destek ve Yaklaşım Eğitimi düzenleyecek olan SistersLab, proje sonunda proje etki raporu yayımlayacak.

Sivil Alan Hareket Ağı Derneği (Saha) yerel kaynaklar aracılığıyla yerel inisiyatifleri bir araya getirmek ve afet dönemlerinde uygulanabilecek ihtiyaç odaklı alternatif çözüm önerileri oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Saha sağladığımız 300.000 TL hibe desteğiyle hem insanı hem de doğayı koruma motivasyonu ile tasarlanmış ve yerel işgücü ile geçici/yarı geçici barınma ünitelerinin üretildiği Yuva projesi kapsamında 11 genç bir ay süreyle istihdam edecek Aynı zamanda projede çalışan ve bölgede ikamet eden gençlere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütecek.

Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (Yöret) toplumun her kesimine yönelik eğitim ve hizmet projeleri hayata geçiren Yöret, toplumun yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 299.800 TL hibe desteğiyle AFGEP: Afet Sonrası Gençleri Güçlendirme projesini hayata geçirecek olan Yöret proje kapsamında Hatay, İstanbul ve Kahramanmaraş’ta ikamet eden ve depremden etkilenen gençlerin iyi olma halini desteklemek ve akran dayanışmasını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu amaç doğrultusunda gençlere yönelik Akran Destek ve Dayanışma grupları oluşturacak olan Yöret, afet sonrası travmatik sonrası stres bozukluğu alanında en az üç yıllık deneyimi bulunan sosyal hizmetler uzmanlarından, psikologlardan ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarından oluşan grup kolaylaştırıcılarıyla beraber gençlere yönelik sekiz haftalık atölyeler düzenleyecek.

Turquoise Coast Environment Fund – Turkey Hibe Programına Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

By | Turquoise Coast Environment Fund

Kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve/veya batı kıyı bölgelerinde; doğa ve biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla Conservation Collective işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Turquoise Coast Environment Fund – Turkey (TCEF) hibe programının başvuru ve seçim süreçleri tamamlandı.

STK’ların bu süreçte öne çıkan ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla fona yapılan başvuruların yoğunlaştığı konulara, başvuru yapan kuruluşların genel durumu ve ihtiyaçlarına dair değerlendirmelerimizin yer aldığı açıklama metnine buradan ulaşabilirsiniz.