Tag

gençler arşivleri - Sivil Toplum için Destek Vakfı

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu Başvuruları Sona Erdi

By | Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu

İlk ve orta öğrenimdeki eğitim kalitesinin geliştirilmesi amacıyla eğitim, çocuk, gençlik ve diğer ilgili alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) eğitimde yenilikçi çözüm uygulamaları ve projelerinin desteklenmesi için Latro Kimya  iş birliği ve mali desteğiyle ilk kez hayata geçirdiğimiz Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’nun başvuruları sona erdi.

Fona toplam 42 STK başvuruda bulundu. Başvuruların 34’ü dernek, 3’ü vakıf, 3’ü kooperatif ve 2’si Üniversite Araştırma ve Uygulama Birimi tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar tarafından yapıldı. Fona Ankara, Antalya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Yalova olmak üzere 15 ilden başvuru alındı. Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’ndan talep edilen toplam hibe tutarı 3.460.327 TL oldu.

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu Başvuruları Açıldı

By | Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu

Türkiye’de ilk ve orta öğrenimdeki eğitim kalitesinin geliştirilmesi için eğitimde yenilikçi çözüm uygulamaları ve projelerinin desteklenmesi amacıyla Latro Kimya  işbirliği ve mali desteğiyle ilk kez hayata geçirdiğimiz Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’nun başvuruları açıldı.

Fon kapsamında eğitim, çocuk, gençlik ve diğer ilgili alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları desteklenerek eğitimde yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı sağlanancak. Desteklenecek projelerin odağında aşağıda yer alan çalışmalardan en az bir tanesinin yer alması bekleniyor:

 • Mevcut eğitim sistemi dönüşürken bu dönüşüm sonrası ortaya çıkacak “yeni” modelin arayışında olunması,
 • Yeni dönemde öğrencilerde oluşan sosyal – duygusal öğrenme ihtiyaçlarının giderilmesi,
 • Öğrencilerin sosyal bilinçlerinin gelişmesi, çevresel ve toplumsal duyarlılıklarının artmasının desteklenmesi,
 • Örgün eğitim dışındaki çocuk ve gençlerin temel eğitime erişiminin sağlanması,
 • Öğretmenleri güçlendirmeye, inisiyatif almalarını desteklemeye ve/ya farklı biçimlerde yeni eğitim modellerine adapte olmalarına yönelik stratejik bir yaklaşımın temel alınması,
 • Öğretmen ve ebeveyn ilişkisinin çocukların gelişimini önceliklendiren bir yaklaşımla desteklenmesi,
 • Eğitimi ve eğitimi destekleyen aktörlerin (öğretmenler, veliler gibi) daha az kırılgan hale gelmesi ve dayanıklılıklarının artırılmasının sağlanması,
 • Alternatif eğitim modellerinin ev içi ve sınıf ortamı ile ilişkilendirilmesi,
 • Yüz yüze eğitime dönüş döneminde öğrencilerin sosyal uyumunun geliştirilmesi.

Yukarıdaki içeriği tamamlayacak biçimde tüm başvurularda;
1. Diğer paydaşların da kullanabileceği açık uygulama ve içeriklerin üretilmesi,
2. Eğitim alanındaki kurumlar ve kişiler arası işbirliği, eşgüdüm ve/ya bilgi/beceri paylaşım olanaklarına imkan sağlanması,
3. Eğitim modellerini günün şartlarına uyarlanmasının sağlanması,
4. Bir pilot projeyi model haline getirmeyi odağına alınması,
5. İlham veren yaklaşımlar sunulması teşvik edilir.

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve bir tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar fona başvurabilir:

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, vakıf üniversitelerinin araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer kar amacı gütmeyen,
 • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
 • 2020 gelirleri 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan,
 • Geçmişinde fonun kapsamına girecek biçimde odağında eğitim temalı çalışmalar yapmış olan kuruluşlar.

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 180.000 TL’dir. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 100.000 TL talep edebilir.

Fona başvurmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak 24 Mayıs 2021 tarihinde saat 18:00’e kadar göndermeleri gerekir.

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu hakkında detaylı bilgiye (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve fon takvimi) ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yarınlara Uçuyoruz Hibe Programı Başlıyor!

By | Vakıf Haberi

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Pegasus Hava Yolları desteği ile Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlatılan Yarınlara Uçuyoruz Projesi ile gençleri desteklemeye başlıyor.

Gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek için kurulan bir hibe programı olan Yarınlara Uçuyoruz Projesi’ne Türkiye’deki 18-29 yaş arası gençler, gençlik grupları ve gençlerle çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK), toplumsal fayda ve dayanışmayı odağına alan bütün seyahat fikirleriyle 20 Eylül – 20 Ekim 2018 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Başvurular teknik ön elemeden geçirildikten sonra “değerlendirme kurulu” tarafından değerlendirilecek ve desteklenmeye hak kazananlarla yapılacak hibe sözleşmesi sonrası hibe süreci başlayacaktır. Eylül 2018 – Haziran 2019 arası dönemlerde 20 proje desteklenecek. Fon kapsamında başvuru sahipleri 4.000 TL, 5.000 TL ve 6.000 TL’lik desteklerden yararlanabilecek. Bu çerçevede gençlerle ilgili faaliyet ve kâr amacı gütmeyen grup, inisiyatif ve kuruluşlar, gençler ve üniversite grupları, üniversite kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, lise kulüpleri, spor kulüpleri vb. yararlanıcı olabilir. Başvuru formu 20 Eylül – 20 Ekim 2018 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Genel Koşullar:

 • Çalışmanın mutlaka bir toplumsal fayda, farkındalık veya dayanışma odağında kurgulanmış olması,
 • Çalışma içeriğinde belli bir grubu güçlendirici faaliyetlerin yer alması (Örnek: Gençleri güçlendirme, kadınları güçlendirme, çocuk çalışmaları, kültürel mirası korumaya yönelik çalışmalar vb.),
 • Çalışmanın içeriğinde mutlaka somut bir faaliyet olması, seyahat edilecek şehirdeki kişi/grupların da dahil olabilecekleri bir kurgunun yaratılması,
 • Bu kapsamda gençlerin ülke içinde Pegasus Hava Yolları’nın uçtuğu iç hat destinasyonlarına seyahatlerini içeren çalışmalar desteklenecektir.

Detaylı bilgi: www.yarinlaraucuyoruz.com

Başvuru formu: https://form.jotform.com/TOG/yarinlaraucuyoruzbasvuruformu

Barış için Müzik Vakfı Hibe Sürecini Tamamladı

By | Röportaj

Kurumsal Hibe Programı dahilinde desteklediğimiz Barış için Müzik Vakfı’nın hibe süreci tamamlandı. Bu süreçte yaptıkları çalışmaları, hibe sürecini ve gelecek planlarını konuştuk. Röportajın tamamını aşağıda okuyabilirsiniz.

Sivil Toplum için Destek Vakfı (DV): Kurumsal Hibe Programı dahilinde hibe desteği aldınız. Bu kapsamda kaynak geliştirme konusunda neler yaptınız?
Barış için Müzik Vakfı (BİM): Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan aldığımız hibeyi en verimli şekilde kullanmak istediğimizden kaynak geliştirme alanında stratejik adımlar atmaya çalıştık. Bunun için hem içeride bir kaynak geliştirme birimi kurduk hem de dışarıdan uzman desteği aldık. 3 yıllık stratejimizi hazırladık ve adım adım uygulamaya koyduk.
Stratejimizin hedeflerinden biri hem kurumların hem de bireylerin desteğini arttırmaktı. Bu sadece maddi bir destek değil, daha çok bireyin ya da kurumun destek vermesi vakfı güçlendiriyor. Her destekleyen bir yenisini haberdar ediyor, kartopu etkisiyle destekçilerimiz artıyor.
Düzenli bağışçılarımızı arttırmak hedeflerimizden biriydi. Bunun için belli hedefler koyduk, bu hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. 2017 yılı başında sadece 5 düzenli bağışçımız varken 2018 yılı itibariyle 107 düzenli bağışçıyla başladık.
Konserlerimizi hem bilinirliğimizi arttırmak hem kendimizi anlatmak ve destekçi kazanmak için önemli alanlardan biri olarak görüyoruz. Bu sebeple konserlerde çok yönlü bir ekip çalışması yapmaya başladık.
Bağışçılarımızla ilişkileri geliştirdik. Daha sistemli bir çalışma yürütmeye başladık. Bağışını yaptıktan sonra bağışçımızı ne zaman arayacağımız, hangi dönemde ne gibi bir bilgilendirme yapacağımız belli bir plan dahilinde ilerliyor. Tabii doğum günlerini de atlamıyoruz. Bütün bu çalışmaları Fonzip bağışçı yönetimi sistemi üzerinden yürütüyoruz.
Geçtiğimiz yıl Açık Açık Platformu’na dahil olduk. Gelir – giderlerimizi, ekip şemamızı web sitemizde yayınlıyoruz. Şeffaflığımızı ortaya koymayı önemli buluyoruz. Bağışçıların güveni için önemli bir unsur. Bu yıl da Adım Adım Platformu’na dahil olduk. 2018 yılında İyilik Peşinde Koş Platformu üzerinden koşu kampanyası yürüteceğiz.
Ara ara ihtiyaçlarımıza yönelik çağrılar yaptık ve bağışçılarımız her zaman yanımızda olduklarını hissettiriyorlar.
E-bültenlerimiz konusunda ayrıca bir uzman desteği aldık. E-bültenlerimiz daha efektif bir hale geldi. Instagram, Facebook vb sosyal medya araçları aktif olarak kullanıyoruz, hesaplarımızın etkileşimi oldukça yüksek.

DV: Önümüzdeki dönemde kaynak geliştirme konusunda yapmak istediklerinizden kısaca bahseder misiniz?
BİM: Düzenli bağış ve yüzyüze projesi kapsamında önümüzdeki tüm Barış için Müzik konserlerinde ve mümkün olduğu takdirde kurumsal danışmanımız İKSV’nin etkinliklerinde yüzyüze yapmayı planlıyoruz.
Bağışçılarla iletişimimizi ve bağımızı kuvvetlendirmek adına bağış programlarımızın isimlendirilmesi için bir çalışma yaptık. İsimlendirmede klasik müzikten esinlendik. Bunun üzerinde çalışıyoruz. En yakın zamanda iletişimini yapmaya başlayacağız.
Önümüzdeki dönemler için etkinlikler konusundaki deneyimlerimizle yılda 1 defa görünürlük ve bilinirliğimizi artıracak büyük bir etkinlik (tanınmış ünlü sanatçıların yer aldığı konser etkinliği, özel bir yardım gecesi vb. bir etkinlik olacaktır) düzenleyerek vakfımızın daha fazla tanınmasının sağlamayı hedefliyoruz. Duyurusu çok kanallı olacak olan bu etkinliğin televizyon, radyo gibi mecralara yansıyacak etkisinin hem destekçi hem de destek anlamında yüksek olmasını bekliyoruz. Vakfın bilinirliği arttıkça bağışların da artacağına inanıyoruz.
Bugüne kadar genellikle kurumlardan gelen talepleri değerlendirdik. Bundan sonra kurumsal iş birliklerinde daha aktif olacağız. Kurumlara kendimizi anlatacağız, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında projeler geliştirmeye açığız.

DV: Genel olarak kapasite gelişimine yönelik olarak sağlanan ve insan kaynağını da kapsayan “kurumsal desteklerin” etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
BİM: Kurumsal destekleri çok etkili buluyoruz. Özellikle kaynak geliştirme alanında büyüme bir günden diğerine çok hızlı olmuyor. Önce altyapı oluşturmak, strateji geliştirmek ve adım adım büyütmek gerekiyor. Bu sebeple bu kurulum aşamasında verilen destek bize hem zaman hem de birçok imkan sağladı.

DV: Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan aldığınız hibe desteğinin çalışmalarınıza ve projelerinize nasıl bir katkısı olduğunu düşünüyorsunuz?
BİM: Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan aldığımız hibe sayesinde kaynak geliştirme alanında önemli bir yol kat ettik. Artık bir yol haritamız var. Hazırlanan strateji kapsamında belirlenen yöntemler dahilinde hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu fon sayesinde vakfımızın sürdürülebilirliği için değerli kazanımlar elde ettik.
Birçok hedeflediğimiz projenin pilot çalışmalarını gerçekleştirdik, bağış sağlamanın yanı sıra en önemlisi deneyim kazandık. Kurumsal destek bize bu zamanı ve bu imkânı sağladı.

Barış İçin Müzik Vakfına Hibe Desteği

By | Kurumsal Destek Fonu | No Comments

Barış için Müzik Vakfı, sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı gençlere ve çocuklara sanat eğitimini ücretsiz hale getiriyor. Eğitim programlarına katılan öğrenciler, uzman öğretmenler eşliğinde vakfın ücretsiz olarak temin ettiği enstrümanları kullanmayı öğreniyor. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen konser, kamp ve ustalık sınıfı gibi çeşitli faaliyetlere katılma şansı bulup ufuklarını genişleten deneyimler yaşıyorlar.

Dil, din, ırk ayırt etmeksizin bütün öğrencilerin katılımına büyük önem gösteren Barış İçin Müzik Vakfı, çocukları çeşitlilik ve farklılıkları ile dışlamak yerine çocuklara kapsayıcı bir zihniyet ile yaklaşarak fırsat eşitliğini sağlamayı hedefliyor.

Sivil Toplum için Destek Vakfı da Barış için Müzik’in -vakfın daha fazla çocuğa ulaşmasına da katkı sağlamak için- kaynak geliştirme ve finansal sürdürülebilirliğine için hibe desteği sağlıyor.

Karakutu Hibe Süreci Sona Erdi

By | Kurumsal Destek Fonu | No Comments

Kurumsal Program dahilide 12 ay boyunca desteklenen Karakutu Derneği, hibe sürecini tamamladı.

Hatırlamak ve sessizleştirilen hikayelerin görünürlüğünü arttırmak üzerinden toplumsal barışa ve demokratikleşme sürecine gençler aracılığıyla katkıda bulunmayı hedefleyen Karakutu Derneği, hibe kapsamında finansal sürdürülebilirliğiyle ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Dernek bu süreçte, Hafıza Yolculuğu ve Hafıza Yürüyüşleri ile ilgili yeni rotalar belirledi, farklı ortaklı projelere dahil oldu ve kapasite gelişimiyle ilgili temel adımlar attı. 

Sivil Toplum için Destek Vakfının hibe programlarından yararlanan STK’ların dilerlerse tekrar başvuru yapabiliyorlar.

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar’a Hibe Desteği

By | Kurumsal Destek Fonu | No Comments

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Y-PEER Türkiye, sağlık ve eğitim başta olmak üzere benzeri alanlarda gençlerin doğru bilgiye erişimlerini sağlayarak tutum ve davranış değişikliği yaratılmasını, buna paralel olarak genç insanların başta karar alıcılar olmak üzere tüm alanlarda özne olarak kabul edilmesini amaçlayan çalışmalar yapıyor. 

Katılım odaklı sosyal fayda gerçekleştirmeyi vizyon edinen Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde üreme sağlığı, akran eğitimi, cinsel şiddet gibi konulara yönelik projeler üretiyor. Bu sosyal sorumluluk anlayışında gençleri özne olarak baz alan dernek, gençlik politikalarına yönelik savunuculuk çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneğine finansal sürdürülebilirlik ve kurumsal destek amacıyla Nisan-Ekim 2017 döneminde 6 ay süreyle hibe desteği sağlanacaktır.

Hayat Sende ve Hibe Sürecinin Etkileri

By | Röportaj | No Comments

Hayat Sende Derneği / http://www.hayatsende.org

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı’ndan Kurumsal Program dahilinde hibe desteği alan Hayat Sende Derneği hibe sürecini ve bu süreçteki deneyimlerini anlattı.

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı (DV): Kurumsal destek almak, derneğinizin finansal sürdürülebilirlik çalışmalarına nasıl bir katkı sağladı?

Hayat Sende Derneği (HSD): Sivil Toplum İçin Destek Vakfının desteğiyle kapasitemiz gerek ayni bağışlar, gerekse nakdi bağışlar konusunda artmıştır. Ayrıca, bağışçı ve üye ilişkileri bağlamında önemli bir kapasite geliştirilmiş, kurumsal kimliğin oluşturulması, sponsorluk dosyalarının hazırlanması gibi konularda ivme kazanılmıştır.

Proje kapsamında mevcut üye ve bağışçılarla olan iletişim arttırılmıştır. 2015 yılı içerisinde bireysel bağışlardan gelen destek bütçenin %40’ını oluştururken 2016 yılı içerisinde bireysel bağışçılardan gelen destek %60’a yükselmiştir. Düzenli olarak aylık elde edilen gelir 750 TL’den 7.500 TL’ye çıkmıştır. Bunu takiben şirketlerle görüşmeler gerçekleştirilmiş, kurumsal bağışçı sayısı artırılmıştır. 

Kurumsal destek sayesinde Hayat Sende Derneği proje bazlı gelirler yerine bireysel bağışçılarla kendi öz kaynağını oluşturmaya başlamıştır. Proje süresince farklı kurumların kaynak geliştirme çalışmaları incelenirken ayni bağış kapasitesinin geliştirilmesi yönünde adım atılmıştır. Bu sayede derneğin hem görünümü iyileşmiş hem de daha önce dernek bütçesinden nakit olarak alınan günlük giderlerin ayni bağışlarla desteklenmesi sağlanmıştır. Örneğin ofiste çalışan 10 gönüllü için bir yemek sponsoru temin edilmiştir. Sosyal medyadaki takipçilerimizin katkılarıyla temizlik, çay kahve gibi giderlerimiz ayni bağış olarak alınmıştır. 

Bunun yanı sıra, yardımseverlik koşularına katılım gerçekleştirilmiş, yurt dışından fon sağlayan kuruluşlardan olan TPF ve Dalyan Vakfı ile temaslar gerçekleştirilmiş ve proje bazlı olarak desteklenme yönünde önemli ivme kazanılmıştır. Kasap Döner ile oldukça büyük bir iletişim kampanyası tasarlanmış ve korumadan ayrılan beş gencin istihdamı sağlanmıştır. FNSS şirketi ile birlikte koruma altında yetişen çocuk ve gençlere staj ve iş olanağı sağlayan bir projeye başlanmıştır. Akbank ile Şehrin İyi Hali Projesi kapsamında İstanbul’daki koruma altında yetişen çocuklarla Doğada Ben projesi yürütülmeye başlanmıştır. Bunun yanı sıra, Joker Mağazaları ile yine tanıtım ve farkındalık kampanyası için bir protokol imzalanmıştır. Ayrıca ayda 10 bin dolar reklam bağışı sağlayan Google STK programından da yararlanılmaya başlanmıştır. “Elver” isimli yeni açılacak bir kitle fonlama – kaynak fonlama platformunda da yer almaya başlıyoruz.

Proje süresince çalışma ziyareti yaptığımız sivil toplum örgütlerinden e-mağaza konusunda da önemli deneyim paylaşımları yaşadık. Bu sayede sitemizde bir e-mağaza kurduk ve bu e-mağazada hediye kartı, sünnet ve düğün kartı gibi tasarımlarımızı satmaya başladık. İlerleyen süreçte bu mağazayı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. 

Dernek bünyesinde ilk defa verilmeye başlanan burslarla koruma altında yetişen 10 gence burs desteği sağlanmıştır. Ayrıca, derneğin gelişen düzenli bağışlarıyla dernek bünyesinde tam zamanlı bir kişi, yarı zamanlı iki kişi istihdam edilmeye başlanmıştır. 

Gelinen noktada Hayat Sende, birçok şirketle iş yapabilen, proje bazlı çalışmalardan bireysel ve kurumsal bağışçı sayısını artırabilen, bağışçı ilişkilerini yönetebilen bir yapıya evrilmede önemli bir yol kat etmiştir. Vakfınızın hibesinin bu noktada Hayat Sende’nin gelişimine katkıları oldukça önemlidir. 

DV: Hibe sürecinde bireysel bağışçılara yönelik de farklı çalışmalar gerçekleştirdiniz. Hem kaynak geliştirme hem de farkındalık yaratmak açısından derneğinize olan bireysel katılımı nasıl arttırmayı planlıyorsunuz?

HSD: Hayat Sende olarak farkındalık artırıcı çalışmalar ana odağımız. Bu doğrultuda hem ’18 Yaş Çok Erken’ , ‘Kardeşler Ayrılmasın’ gibi ses getiren sosyal kampanyalar gerçekleştiriyor, hem de sempozyum, seminer, çalıştay gibi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları gerçekleştirirken oldukça genç bir ekiple çalışıyoruz. Bu amaçla, hem Google STK bağışını etkili bir şekilde kullanıyor, hem de sosyal medyayı, blogları, alanda çalışan diğer kurumlarla etkileşimi ihmal etmiyoruz. 

Bu çalışmaların yanı sıra, koruma altındaki çocuklar için bir şeyler yapmak isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyen bireyler için de proje süresince farklı fikirler ürettik. Bunlardan birisi “Ören Eller” projesi. Bu projeyle koruma altındaki çocuklara atkı, bere, oyuncak, eldiven gibi kullanabilecekleri eşyaları -herkesin katılacağı- etkinliklerle örmek istiyoruz. İnsanlar her yerden örüp bize gönderecek ve bu gönderdiklerini biz de koruma altındaki çocuklara göndereceğiz. Bu malzemeleri ören kişiler koruma altındaki çocuklara kart gönderecek. Biz de ören kişilere kart göndereceğiz. Böylece hem sosyal medyada etiketlerle paylaşılan fotoğraflarla önemli bir farkındalık oluşturulacak hem de çocuklara hediyeler gönderilmiş olacak. Bu projenin oldukça kapsayıcı olacağını düşünüyoruz. Bu projeye ilham veren “Akbank Gönüllüleri” de belirtmeliyiz. Öğle aralarında ördükleri örgüleri derneğimize bağışladılar, bu da oldukça esin vericiydi.

Bunun yanı sıra, halen alanda çalışan derneklerle birlikte 19 Mart tarihini Koruyucu Aile Günü yapmak için çalışma başlattık. Şu anda yürütülen www.birsemsiyekaccocukkorur.com isimli kampanyayla herkesin bu soruya cevap verdikleri videoları veya şemsiyeli fotoğraflarını çekmelerini ve sosyal medyada paylaşmalarını istiyoruz. Bunun da oldukça kapsayıcı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, birçok restoran ile Türkiye’de ilk defa KasapDöner’le yaptığımız çalışmada olduğu gibi, koruyucu aileliği yaygınlaştıran Amerikan Servislere derneğimizi ve koruyucu aileliği tanıtan çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Tüm bunların sonucunda koruma altındaki çocukların sesinin çok daha güçlü çıkacağı, eşitlikçi ve ayrımcılığın olmadığı bir dünyaya doğru adım adım yürüyeceğimize inanıyoruz. Bu noktada atılan her adım belki küçük görünebilir ama inanın hepsi bu uzun yolculuğumuzda birer kilometre taşı.

DV: Devlet korumasındaki çocuk ve gençlerle çalışan bir dernek olarak, çalışmalarınızı anlatırken en çok zorlandığınız husus nedir?

HSD: Hayat Sende olarak bizler her çocuğun aile yanında yetişmesi gerektiğini, ailenin her çocuk için hak olduğunu, çağdaş sosyal hizmet yaklaşımlarında olduğu gibi, kurumsuzlaşmayı, yani yuvaların kapatılmasını ve aile temelli hizmetlerin yaygınlaştırılmasını savunuyoruz. Savunuculuk alanında bazen farklı problemler ile karşılaşabiliyoruz. 

DV: Önümüzdeki döneme ilişkin neler yapmayı hedefliyorsunuz? Yeni çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

HSD: Öncelikli olarak spor aracılığıyla bağış kapasitemizi geliştirmeye ve kurumların spor koşularında bizim için koşmalarını teşvik etmeye odaklanıyoruz. Bunun yanı sıra, halen koruma altındaki çocukların mentorluk sisteminden etkili ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi için projeler hazırladık. Bunları uygulamaya başlayacağız. ‘Veli Edindirme Programları’ dediğimiz programlar vasıtasıyla koruma altındaki çocukların okuldaki başarılarını izleyen, onları ödüllendiren kurumsal sürdürülebilirlik doğrultusunda bizlerle çalışma yapacak şirketlere ulaşmak istiyoruz. Koruma altındaki çocukların yüzde 72’si liseyi bitirmeden mezun oluyor. Bizce eğitimdeki bu kopmanın en önemli nedenlerinden birisi, çocuk için koruyucu ve destekleyici bir süreç yaratacak olan etkili bir velinin olmaması. Önümüzdeki dönemde oldukça ses getireceğine inandığımız bu projeye -eğer destekçiler bulabilirsek- başlamak istiyoruz. Son olarak da, ülkemizde savunuculuk deniline ilk akla gelen makro politika değişimini önceleyen savunuculuk yaklaşımından AB ülkelerinde sıkça uygulanan 3A yaklaşımı dediğimiz “hizmet temelli savunuculuk” alanında kapasite geliştirmeye ve bu amaçla bir “Çocuk Destek Hattı” kurmaya ilişkin çalışmalara odaklanıyoruz.

Unutmadan, siz de Hayat Sende’ye düzenli bağışçı olabilir, hediye sertifikalarımızdan gönderebilir, sünnet ve düğün kartlarınızı bastırabilir, koruma altındaki gençleri burslarınızla destekleyebilirsiniz. Bu arada, şeffaflığımız Türkiye’nin Şeffaflık Platformu Açık Açık’ın garantisi altında. Buradan inceleyebilirsiniz:   

https://acikacik.org/sivil-toplum-kurulusu/hayatsende 

Sulukule Gönüllüleri Derneğine 2. Dönem Hibe Desteği

By | Kurumsal Destek Fonu | No Comments

Sulukule Gönüllüleri Derneği, ayrımcılığa maruz bırakılmış veya risk altında bulunan gruplar ile çalışan ve hak temelli faaliyetler yürüten bir sivil toplum örgütüdür. 

Genel olarak Sulukule’de mahalle çalışmaları yürüten dernek, okulu terki önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak gibi başlıca amaçlara sahiptir. Ağırlıklı olarak çocuklar ve gençler ile ilgili çalışmalar yürüten dernek, yıkım alanında gönüllü çalışan kişilerden kurulmuş olup tüm faaliyetlerini gönüllülük esaslarına göre organize etmektedir. 

Geçtiğimiz dönem Mayıs 2016 – Ocak 2017 tarihleri arasında verilen ilk hibe ile derneğin insan kaynağı giderlerine destek sağlanmıştı. Hibe, Sulukule Gönüllüleri’nin hem sahadaki hem de kaynak geliştirme alanındaki çalışmalarını güçlendirilmesine destek olmuştu. Buna ek olarak kurumsal destek ile iki kişi istihdam edilip finansal sürdürülebilirliğe katkı sağlanmıştı. 

Derneğin 2. dönem için yaptığı başvurusu da kabul edilmiştir ve Kurumsal Program kapsamında finansal sürdürülebilirlik çerçevesinde hibe verilecektir.

Hayat Sende Hibe Sürecini Tamamladı

By | Kurumsal Destek Fonu | No Comments

Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerle çalışan Hayat Sende Derneğinin kurumsal hibe süreci sona erdi. 

1 Haziran 2016 – 1 Ocak 2017 döneminde Hayat Sende Derneğine finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla Kurumsal Program dahilinde verilen hibe desteği tamamlandı.

Bu hibe desteği ile kaynak geliştirme alanında bireysel bağışçılığın geliştirilmesine sosyal medya kullanımından kitlesel fonlama platformlarının kullanılmasına değin kaynak geliştirmeye ilişkin kurumsal kapasite arttırılmıştır. Bu bağlamda Sivil Toplum için Destek Vakfının hibesi ile istihdam edilen Kaynak Geliştirme Koordinatörü ile Hayat Sende önemli kazanımlar sağlamıştır.

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın hibe programlarından yararlanan STK’ların dilerlerse tekrar başvuru yapabiliyorlar.